Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Meerjarenbegroting – Deel 7: Sociaal Beleid (Meeuws)

Share

foto:RC

Schepen Tom Meeuws (sp.a) kondigt trots aan dat de Antwerpse uitgaven voor sociaal beleid deze legislatuur stijgen  “in tegenlijn met Vlaanderen”.  Volgens Nahima Lanjri  (CD&V) en Mie Branders (PVDA). Het gaat over een stijging met 15% over 5 jaar, iets meer dan de verwachte inflatie maar wel minder dan de stijging van belastingsinkomsten die Antwerpen krijgt.  Het Antwerps sociaal beleid is gericht op een aantal domeinen: Armoedebestrijding, grondrechten, bestrijding dakloosheid en wijk-en buurtcentra.

Ook Tom Meeuws heeft geen weet van personeelsbesparingen in zijn departement. Burgemeester De Wever en schepen van financien Koen Kennis (N-VA) haddden nochtans aangekondigd om tegen 2025 jaarlijk 30 miljoen € minder uit te geven aan personeel. “Ik kan u meldden dat er hier geen personeelsbesparingen zullen gebeµren, in tegendeel; De burgemeester heeft er iet langer voor moeten vechten om 65 mensen extra te  krijgen  bij ons  gaat het over 12 of 16 extra mensen.

Woonbeleid is de bevoegdheid van Fons Duchateau (N-VA), maar ook sp.a schepen wordt aangesproken op de onduidelijke belofte om 5000 scociale woningen “bij te bouwen of te renoveren”. Tienduizenden staan op de wachtlijst dus de vraag hoeveel bijkomende sociale woningen er komen is belangrijk. Meeuws geeft echter geen antwoordt: “Het streven naar 5000 extra sociale woningen staat als een paal boven water”. Vijftien, maanden na het aantreden van de coalitie is er nog steeds geen zich op het aantal bijkomende sociale woningen dat er binnen vier jaar zal zijn.

0 Comments on “Meerjarenbegroting – Deel 7: Sociaal Beleid (Meeuws)”

Leave a Comment