Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Meerjarenbegroting – Deel 9: Patrimonium, Cultuur (Duchateau, Ait Daoud)

Share

foto: RC

Naast vooral ouderenzorg en afvalbeleid is schepen Fons Duchateau  (N-VA) ook verantwoordelijk voor het stedelijk patrimonium.

Duchateau wil  de staat en de waarde van het patrimonium in beeld brengen. Er wordt voorlopig geen patrimonium verkocht. Caroline Bastiaens (CD&V) waarschuwt de liberale schepen voor het vermarkten van het stedelijk vastgoed. “Antwerpen stelt patrimonium ter beschikking aan niet commerciele organisaties. Die gaan nooit de meerwaarde kunnen financieren als het patrimonium gerenoveerd wordt. Het ter beschikkingstellen aan non profit organisaties is een zeer grote meerwaarde voor onze stad.”. Duchateau zegt dat hij de bezorgdheid deelt maar dat er teveel onduidelijkheid bestaat over de huidige toestand. “Sommige concessiehouders die de gebouwen die ze kregen moesten onderhouden hebben dat tientallen jaren niet gedaan. Huidig model aanhouden is geen optie. We gaan kijken hoe we een nieuw concessiebeleid kunnen opzetten dat rekening houdt met de verschillende belangen.”

Ook Fons Duchateau gaf geen antwoord op de vraag hoeveel er op personeel zou bespaard worden op zijn departement. “Die optimalisaties moeten nog uitgewerkt worden. Ik kan daar momenteel nog niet op antwoorden.”

Er kwam kritiek op de besparing op het subsidiebudget budget voor panden. “Dat komt omdat Vlaanderen nu subsidieert” aldus het stadsbestuur waarop Koenraad De Vylder (Groen) repliceert dat een aantal organisaties blijkbaar niet in aanmerkin komen voor de Vlaamse subsidie. Het aantal renovaties daalt zelfs volgens Mie Branders (PvdA), wat inderdaad problematisch zou zijn, zeker anagezien schepen Tom Meeuws beweert de totale CO2 uitstoot van Antwerpen tegen 2030 met 50% te kunnen laten dalen.  Respons van Duchateau: “Ik heb keuzes gemaakt: voor betaalbaar wonen, voor huurformules die het midden houden tussen sociaal wonen en de private markt , voor het sociaal verhuurkantoor (svk), voor huurzorgbeheer en voor een betere leefbaarheid ind e sociale huisvesting. ”

We overlopen ook de financiering van het cultuurbeleid  dat onder de bevoegdheid van Nabila Ait Daoud valt. Er was in November ontevredenheid over een aantal besparingen. De schepen ontkent echter dat er posten geschrapt worden “Er zijn geen schrappingen, er worden  keuzes gemaakt worden”.

Antwerpen heeft een reeks samenwerkingsverbanden als het over podiumkunsten gaat, met Vlaams niveau en met het buitenland.  Maar over samenwerking met Brusselse of Waalse organisaties is geen sprake. “U vergeet de helft van het land, ik hoop dat u dat nog kan corrigeren. Er zouden ook uitwisselingen moeten komen met de franstalige gemeenschap.” reageert Mie Branders.  “Wees ernstig, het is normaal dat je Vlaams en internaal kijkt.”repliceert Kevin Vereecken (N-VA). Schepen Ait Daoud reageert antwoordt niet op de vraag om samenwerkinsgverbanden met Brussel en Wallonie mogelijk te maken.

0 Comments on “Meerjarenbegroting – Deel 9: Patrimonium, Cultuur (Duchateau, Ait Daoud)”

Leave a Comment