Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Meerjarenbegroting – Deel 8: Afval- ,Woonbeleid en Seniorenzorg (Fons Duchateau)

Share

foto: RC

Schepen Fons Duchateau heeft een rits bevoegdheden: wonen, patrimonium, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud,  gezondheids- en seniorenzorg. Daarnaast is hij voorzitter van de stedelijke vastgoedfirma AG Vespa.

De bevoegdheden zijn in drie groepen gebundeld. In deze uitzending hebben we het over enerzijds Onderhoud/ Begraafplaatsen/Groenbeleid/Stadsvoertuigen en anderzijds Seniorenbeleid. Van de derde groep komt woonbeleid aan bod. Volgende aflevering ronden we af met het beheer van het Stedelijk Patrimonium.

Duchateau wijst erop  dat de bouw en renovatie van sociale woningen afhangt van de financiering vanop Vlaams niveau.  Toch komen er vragen over het sociaal woonbeleid omdat het stadsbestuur een specifieke kwantitatieve ambitie gesteld heeft waarvan niet duidelijke is hoe ze al ingevuld worden: ” we leveren 5.000 nieuwe of gerenoveerde sociale woningen af”. Hoeveel sociale woningen er zullen bijkomen is een jaar na het aantreden van de bestuurscoalitie nog niet duidelijk.

0 Comments on “Meerjarenbegroting – Deel 8: Afval- ,Woonbeleid en Seniorenzorg (Fons Duchateau)”

Leave a Comment