Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Oosterweel / Schijnpoortweg: Ceci n’est pas le Bouwaanvraag

Share

RC

De stad sloot zonet een samenwerkings overeenkomst af met Oosterweel-bouwheer Lantis (BAM) over de uitvoering van het project. Uit het document blijkt dat Lantis een bouwaanvraag zal indienen die nog niet definitief is. Dat maakt het voor de burger moeilijk om vragen te stellen of kritiek te uiten en is daarom juridisch risicovol, aldus Wouter Van Besien (Groen).  Lantis heeft nog altijd  geen ontwerp voor de zone van Hollandse Knoop maar wil wel beginnen bouwen.

“Ze  hadden veel sneller, duidelijker en grondiger moeten werken rond de Hollandse Knoop/ Schijnpoortweg. Het gaat erom dat er nog steeds een debat aan de gang is en men dat debat wil ontwijken.”

Van Besien: “De overeenkomst legt vast wie wat gaat doen en hoe Lantis en stad  elkander op de hoogte houden. Het probleem hier is echter dat in het akkoord staat dat de stad Antwerpen zal betrokken zijn bij ‘corrigerende bouwaanvragen’ over Oosterweel. Er ligt al een bouwaanvraag voor de Oosterweelwerken voor en die wordt binnenkort publiek gemaakt. Daarna komt er een inspraakprocedure waarbij de burger kan reageren op de plannen.  Maar in het akkoord dat ze zonet afsloten zeggen  Lantis en de stad nu al dat wat voorligt niet het definitief plan is, dat het nog zal aangepast worden, dat ze in de toekomst nog opnieuw bouwaanvragen zullen indienen om de huidige aanvraag te corrigeren. In het akkoord dat nu getekend is verbindt Lantis zich ertoe om de stad Antwerpen bij die nieuwe bouwaanvragen te betrekken.”

“Ik vind dit een hemeltergende manier van werken. Het bemoeilijkt de inspraak omdat je niet weet waarover je inspraak krijgt.  Er ligt een plan voor waar wij als Antwerpenaars allemaal naar kunnen gaan kijken maar waarvan men darna zal zeggen dat het niet relevant is. Als je dan vraagt om het definitief plan te krijgen dan is de respons dat het nog niet klaar is. Dat is geen ernstige manier om inspraak te organiseren. Bovendien kan het zijn dat men antwoordt dat de plannen toch zullen veranderen maar men dat uiteindelijk niet doet en dus juridisch toestemming geeft om te bouwen waar bezwaar tegen aangetekend werd. ”

“De stad Antwerpen is juridisch niet verantwoordelijk voor het indienen van de Oosterweel-plannen maar de stad  geeft wel advies. Antwerpen had kunnen aangeven om niet mee te stappen in dergelijke manier van werken die juridisch risicovol is, en om enkel afspraken te maken over definitieve plannen. Door die overeenkomst nu te ondertekenen zegt de stad dat ze akkoord gaat met dit soort procedure. ”

RC: Schepen Koen Kennis repliceerde dat de inspraakprocedure correct zal gevoerd worden

Van Besien: “Het zijn de gemeenten die de bevolking moeten informeren over de plannen en inspraak mogelijk maken. Dat is wat ze procedureel moeten doen en wat ze zullen doen. Maar dat neemt niet weg dat het een plan is waarvan de indiener zelf en de stad Antwerpen, zeggen dat het geen goed plan is en dat het zal gewijzigd worden. Dat is lachen in het aangezicht van de mensen.”

RC: De verwachte wijzigingen hebben te maken met de uitwerking van de (zone rond de) Hollandse Knoop aan de schijnpoortweg. Schepen Kennis stelt dat deze procedure nodig is om de zaak niet te blokkeren.  Juist om tot een beter ontwerp te kunnen komen en inspraak te geven via de zogenaamde ‘werkbanken’  met de burgers moet het kunnen om de bouwvergunning aan te passen met een aangepast ontwerp rond de schijnpoort.

Wouter Van Besien: “Voor alle duidelijkheid: Ik ben het eens met de schepen dat de ingediende plannen niet goed zijn. Het ontwerp is er veel te breed, er wordt niet overkapt, enzovoort… In het verleden zijn er slechte plannen op andere plekken verbeterd. Maar we moeten wel eerst weten wat er zal komen vooraleer we er een uitspraak over kunnen doen. Ik ben niet zeker dat wat er uiteindelijk zal voorleggen wel goed is.”

RC: De manier van werken die Lantis/Antwerpen willen hanteren is een compromis. Dit is nodig om toch te kunnen van start gaan met de aanleg.

Wouter Van Besien: “Ze (Lantis) hadden veel sneller, duidelijker en grondiger moeten werken rond die knoop. De problemen zijn al veel langer gekend en dat er geen oplossing is komt voor een stuk door meningsverschillen. Het gaat  niet op om dat af te wimpelen als een technisch detail. Het gaat erom dat er nog steeds een debat aan de gang is en men dat debat wil ontwijken door een plan in te dienen waarvan men al weet dat het niet goed is.”

0 Comments on “Oosterweel / Schijnpoortweg: Ceci n’est pas le Bouwaanvraag”

Leave a Comment