Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Abortus: stemming over versoepeling uitgesteld

Share

foto: RC

In 2018 werd abortus uit het strafwet gehaald, maar de strijd voor een volledige depenalisering en aanpassing van voorwaarden wordt verdergezet. Nadine Peeters (PVDA) vertelt vanuit haar betrokkenheid bij het Collecti.e.f 8 maars wat zich de afgelopen weken afspeelde. Noch Valerie Van Peel van N-VA, noch vertegenwoordigers van CD&V wilden over de zaak praten. 

Sinds april 1990 heeft België een abortuswet, destijds parlementair bekrachtigd (de mini-koningskwestie), die abortus de facto decriminaliseerde. In 2018 werd abortus dan formeel uit het strafwet gehaald. Toch is  strijd voor een volledige depenalisering en aanpassing van voorwaarden niet gestreden.

Op 12 maart 2020 stemde de plenaire Kamer NIET over het wetsvoorstel om de abortuswet te versoepelen. CD&V en cdH dienden amendementen in en ontvingen de nodige steun om opnieuw advies van de Raad van State in te winnen. De Raad van State gaf eind februari reeds aan geen bezwaar te hebben.

Het voorstel dat op tafel lag, betreft het verlengen van de toegelaten abortusperiode van 12 naar 18 weken en het inkorten van de verplichte  bedenktijd van 6 naar 2 dagen. In tegenstelling tot wat soms beweerd wordt, gaat dit over de minimale bedenktijd en spreekt het voor zich dat men ook langer kan wachten alvorens tot een beslissing over te gaan. Ook de vergelijking van een abortus met ‘het weghalen van een tand’ (Bart De Wever) leidt enkel tot een polarisering van het debat. Jaarlijks vinden ongeveer 20.000 abortussen plaats in België, zwangerschappen die dus binnen de 12 weken worden afgebroken. Een kleine minderheid van de vrouwen – jaarlijks bijna 500, of zo’n 3 procent – ontdekt pas na die wettelijke termijn dat ze ongewenst zwanger is.

Afgelopen woensdag hielden enkele Antwerpse leden van vrouwenrechtenbeweging ‘Collecti.e.f 8 maars’een symbolische actie tegen Bart De Wever (N-VA) en alle andere politici die de versoepeling van de abortuswetgeving boycotten.

Peeters: “N-VA, CD&V en Vlaams Belang willen de indruk wekken dat dit voorstel er snel snel gekomen is, maar het is al twee jaar in behandeling: in commissies, op parlementaire hoorzittingen met experts, en zelfs al drie keer voor de Raad van State. Donderdag zou er opnieuw gestemd worden in het parlement. Wegens het nogmaals indienen van amendementen kon dit uiteindelijk niet gebeuren, en wordt dit hete hangijzer uitgesteld tot na het zomerreces.”

0 Comments on “Abortus: stemming over versoepeling uitgesteld”

Leave a Comment