Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Waalse wapenexports via Antwerpen hervat

Share

foto: wikipedia

In maart verkreeg Vredesactie de opschorting van 17 wapenexportvergunningen naar Saoedi-Arabië. Nu blijkt dat Waals deelpremier Di Rupo amper een maand na de uitspraak van de Raad van State opnieuw zes vergunningen heeft verleend voor exports naar Saoedi-Arabië. 

Vredesactie doet een oproep aan de burgers om wapentransporten te melden.

In maart dit jaar schorste de Raad van State 17 vergunningen naar Saoedi-Arabië voor de Waalse wapenbedrijven FN Herstal, Mecar en John Cockerill. Onderzoek toonde vorig jaar aan dat wapens van deze drie bedrijven ingezet worden in de oorlog in Jemen. Dat werd door de Raad van State in strijd geacht met minimale ethische criteria.

Ondanks de uitspraak van de Raad van State blijkt uit cijfers van de Canadese douane dat er in mei, twee maanden na het arrest, voor 137 miljoen euro aan onderdelen van gepantserde voertuigen werd geëxporteerd van België naar Canada. In Canada worden deze Belgische geschutskoepels geassembleerd en verder geëxporteerd naar Saudi-Arabië. Het Waals Gewest bevestigt nu dat de deelpremier Elio Di Rupo zes nieuwe vergunningen heeft verleend in april en juli voor de levering van geschutskoepels en vuurwapens aan Saoedi-Arabië.

We bellen Mattijs van Vredesactie: “De Waalse regering heeft de vergunningen ingetrokken om nieuwe te kunnen uitschrijven. Daardoor werd de lopende schorsingsprocedure zonder voorwerp en zinloos. De regering had de verplichting om dat te melden, maar heeft dat nagelaten.”
Uiteindelijk zijn de wapenexports publiek geworden door importgegevens van de Canadese overheid. Alle wapenexports naar Saoedie-Arabië lopen vermoedelijk via de Antwerpse haven. De Antwerpse havenschepen Annick De Ridder weigert informatie op te vragen over de Antwerpse wapentrafieken naar Saoedi-ArabiPe en wijst naar de dubbele verantwoordelijkheid van de Waalse overheid, als verlener van de vergunningen en eigenaar van FN herstal.  Het materiaal van Mecar en John Cockerill, dat de grootste leveringen vertegenwoordigt, is niet uit overheidsbedrijven afkomstig.

“Het wapenhandelbeleid is overgeheveld naar de gewesten. De Vlaamse deelregering heeft bevoegdheid over transporten van wapens uit andere landen die via Vlaanderen doorgevoerd worden. Vlaanderen kan weigeren om wapens uit Canada op weg naar Saoedi-Arabië te laten passeren in Vlaamse havens. Maar het Vlaams wapendecreet zegt niets over  wapentransporten vanuit Wallonië.”

“Het is heel moeilijk om gegevens te krijgen over de wapenhandel. Er is een jaarlijks wapenhandelrapport van de Waalse regering, maar het recentste rapport gaat over wapenleveringen van 2018. Het is dus heel moeilijk  om actuele informatie te krijgen over wapenleveringen.”

Vredesactie gaat de zes nieuwe vergunningen aanvechten bij de Raad van State via een spoedprocedure. “Verder wil Vredesactie proberen meer te weten te komen over de wapentransporten via hulp van de burgers. Luisteraars die meer informatie hebben over wapentransporten in de Antwerpse haven roepen we op om dit te melden. Dit kan via vredesactie.be, daar staat beschreven hoe de informatie op een veilige manier kan doorgegeven worden.”

0 Comments on “Waalse wapenexports via Antwerpen hervat”

Leave a Comment