Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

NewB-update met Koen De Vidts

Share

foto: Leen N

Koen De Vidts is bestuurder van NewB, de Belgische coöperatieve bank in wording, geleid door ethische en duurzame principes.

NewB verkreeg haar banklicentie na een grootse campagne en is nu volop in opbouw. De keuze voor deze ondernemingsvorm stelt NewB in staat op een ethische, duurzame en breed gedragen manier een plaats in te nemen in de financiële wereld.
Omdat NewB toebehoort aan haar coöperanten berusten de beslissingen op een actief participerend draagvlak en kan ze transparant communiceren over haar activiteiten en investeren in projecten die de lokale economie steunen, milieuvriendelijk zijn en de mensenrechten respecteren. 
NewB probeert de instapdrempel bewust laag te houden, maar is zich er wel van bewust dat mensen met een laag financieel inkomen de weg moeilijker zullen vinden. Ook profileert ze zich enkel online, dit om de werkingskosten laag te houden, waardoor  mogelijk mensen uit de boot vallen die kampen met de digitale kloof. Maar ergens moet men keuzes maken natuurlijk. De beslissingen worden in ieder geval goed overdacht en breed gedragen.
 
Nu mensen nadenken over hoe we een post-corona-samenleving best vorm geven en waar we het volgens sommigen radicaal over een ander boeg moeten gooien, is alternatief bankieren misschien wel een van de mogelijke uitkomsten.

0 Comments on “NewB-update met Koen De Vidts”

Leave a Comment