Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Libië: pushbacks door Europa ondanks gekend grootschalig misbruik (AI)

Share

‘Italian navy rescue asylum seekers’ by vfutscher (commons)

Amnesty International stelde systematische mensenrechtenschendingen van vluchtelingen vast in Libische kampen: folteringen, verkrachtingen, kidnappingen, uithongering … Een aantal Europese landen helpt actief mee om de vluchtelingen in de kampen te krijgen.

Lore Van Welden (AI): “Verschillende partijen maken zich schuldig aan de misbruiken, maar een belangrijke speler is toch de internationaal erkende GNA-regering. Deze regering sluit mensen op in onterende omstandigheden en heeft ook banden met allerhande milities die zelf detentiecentra hebben.”

“Een deel van de vluchtelingen zit niet vast, maar zij worden ook slecht behandeld: er is sprake van aanvallen, beroving, ontvoering gevolgd door afpersing, uitbuiting door werkgevers en zelfs het inzetten van de vluchtelingen in de strijd door milities. Dit alles heeft tot gevolg dat zij die het kunnen, proberen het land te ontvluchten via de gevaarlijke overtocht van de Middellandse Zee.”

Amnesty wijst op de verantwoordelijkheid van de Europese landen: “Het belangrijkste doel van Europa is om zoveel mogelijk vluchtelingen weg te houden. Een aantal EU-lidstaten werkt dan ook samen met de Libische autoriteiten, terwijl ze heel goed weten wat er gebeurt. Die hulp is verregaand: training van de kustwacht, levering van boten, en coördinatie van acties op zee die er toe leiden dat mensen verdwijnen in die centra.”

Het is niet realistisch om te verwachten dat op korte termijn iets aan de toestand zal veranderen. Daarom vindt Amnesty het onaanvaardbaar om de mensen vanop zee naar Libië terug te sturen. Lore Van Welden: “We zijn niet tegen samenwerkingsverbanden met derde landen rond migratie, maar die moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Momenteel liggen de Europese landen die deals hebben duidelijk niet wakker van wat er gebeurt, en dit is problematisch.”

Link: rapport AI

0 Comments on “Libië: pushbacks door Europa ondanks gekend grootschalig misbruik (AI)”

Leave a Comment