Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Buitenlandse Militaire Basissen: meer Amerikanen in België en Turken in Afrika

Share

landen met VS-basissen, bron: wikipedia

Met Ludo De Brabander van Vrede vzw nemen we de problematiek door van de buitenlandse militaire basissen , die zich onttrekken aan de wetgeving van de landen waar ze gevestigd zijn. Dit geldt vooral voor de VSA, die mogelijk nieuwe basissen in België zullen openen. We kijken ook eens naar de plannen van Turkije.

Met bijna achthonderd basissen hebben we het nog altijd vooral over de VSA, maar ook anderen breiden hun militaire aanwezigheid buiten het eigen territorium uit. Zo belicht Ludo De Brabander ook de toenemende buitenlandse ambities van Turkije in Afrika, vooral om aan de stijgende nood aan energie te voldoen. Daarbij stijgt de spanning met Griekenland, en mogelijk meer nog met Egypte.

In Europa zal in Duitsland een aantal basissen ontruimd worden. De VSA trekken zich echter niet terug, maar verplaatsen hun militairen gewoon naar andere landen, waaronder België. Dat zal er mogelijk toe leiden dat hier nieuwe Amerikaanse basissen zullen geopend worden. Daarvoor werd geen toestemming gevraagd, en niemand lijkt ervan wakker te liggen.

Eén van de belangrijkste problemen met de militaire basissen is dat ze zich volledig onttrekken aan de regels van de landen waar ze gevestigd zijn. Dit brengt problemen mee van niet vervolgd seksueel geweld,  undercoveroperaties, folterpraktijken, ontvoering (‘rendition’) en illegale gevangenissen (Guantanamo). Meer recent werd ook duidelijk dat sommige militaire basissen zwaar vervuild zijn, bijvoorbeeld met PFAS, een hoog kankerverwekkend middel dat vroeger frequent gebruikt werd in brandweerschuim op vliegbasissen. In Okinawa krijgen de lokale autoriteiten zelfs geen toegang tot de basis om de vervuiling te onderzoeken.

 

0 Comments on “Buitenlandse Militaire Basissen: meer Amerikanen in België en Turken in Afrika”

Leave a Comment