Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Het dossier Cercle Brugge gaat over veel meer dan enkele voetbalstadions

Share

foto: Erik Ver Eecke

Opschudding deze week na een arrest dat  voetbalbedrijf Cercle Brugge verbiedt om een nieuw stadion te bouwen in de polders buiten Brugge, vooral omdat het verbod ook de plannen van grote broer Club in gedrang brengt. Het stadiondossier vormt echter maar een klein onderdeel in de strijd om de open ruimte rond Brugge. En er is ook een link met het Oosterweel-dossier.

Voor het  stadion van Cercle langs de Blankenbergse Steenweg zouden enkele tientallen hectaren polder moeten verdwijnen, maar het arrest dat de Raad van State de afgelopen week velde gaat over een groter gebied, van ongeveer 90 hectaren. Het arrest was inhoudelijk: de Raad oordeelt dat er te kwistig omgesprongen wordt met open ruimte.

googlemaps/RC

Naast het voetbalstadion bevatten de plannen ook bedrijven- en recreatiezones. Maar zelfs daar stopt het niet: behalve de Blankenbergse steenweg zijn er nog  bijkomende betonneringsplannen, wat het totaal op 214 hectare brengt. Nadat de Raad van State verzet daartegen verwierp om procedurele redenen ziet het ernaar uit dat die plannen wel zullen doorgaan.

Daarnaast heeft de haven van Zeebrugge ook nog eens grootse plannen, die nog meer open ruimte zullen innemen. De Vlaamse Landmaatschappij heeft het over  360  hectaren aan te compenseren natuurgebied om de haven-uitbreidingsplannen mogelijk te maken.

“Politici en bevolking zijn zich nog onvoldoende bewust van de ravage die onze streek te wachten staat”

Groter plaatje, deel 1: 214 hectare

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, regionaal stedelijk gebied Brugge  (GRUP Brugge) voorziet in een betonnering van 214 hectaren open ruimte. De 90 hectare aan de Blankenbergse Steenweg is slechts één van de deelplannen van het GRUP. Ook aan ‘De Spie’, het ‘Chartreuse’-gebied (42 hectare) en andere zones verdwijnt er groen.

“Het arrest van de Raad van State is een belangrijke maar dus slechts een halve overwinning in de strijd voor het behoud van de openbare ruimte.” zegt Erik Ver Eecke van de Brugse milieuorganisatie Groen vzw . “De plannenmakers mogen niet teveel klagen want er komt 42 hectare industriegebied bij in De Spie dat nochtans een waterziek poldergebied is met bijzondere flora en fauna. In de Chartreuse verdwijnt nog eens 25 hectare die aan de rand ligt van een biologisch waardevol bos/weidegebied. Dat wordt een KMO-zone. Er is ook nog een open gebied in Zedelgem dat verdwijnt en nog een paar andere lappen, allemaal samen 214 hectaren open ruimte waarvan nu 90 hectaren gered zijn.”

“De Raad van State argumenteerde dat de plannen aan de Blankenbergse steenweg te kwistig omsprongen met open ruimte. Dat ging vooral over de zeer grote gelijkvloerse parking voor 2.700 auto’s die voorzien was.”

“Groen vzw had ook bezwaar ingediend tegen de plannen aan De Spie en de Chartreuse. De Raad van State heeft ons daar niet gevolgd. Door een juridische spitsvondigheid is men erin geslaagd om slechts één gebied ten gronde te laten behandelen. Het verzet tegen de plannen aan Spie en Chartreuse is dus verworpen om procedurele redenen; die gebieden zijn nochtans ook heel waardevol. Het zou niet moeten kunnen dat dergelijke plannen niet inhoudelijk behandeld worden. “

Oosterweel- Stort

Maar het stopt niet met de 214 hectare van het Brugs GRUP. Ook de Zeebrugse haven heeft  groeiplannen en wil daarom het Boudewijnkanaal verbreden van Zeebrugge tot aan de A11, halverwege op weg naar Brugge. Niet zozeer om de capaciteit van het kanaal uit te breiden als wel om het kanaal als voorhaven te gebruiken.  Er zijn al verbredingswerken gestart, in principe om plaats te maken voor een werfzone waar de tunnelelementen van de oosterweeltunnel kunnen aangemaakt worden. Die bouwput van een kilometer komt tussen Zwankendamme en Lissewege langs het kanaal.  De vrees  van de milieubeweging is dat de verbreding tot de vernietiging van waardevolle natuur zal leiden. De verbreding van het kanaal zorgen voor grondoverschotten die men wil storten/verwerken naast het natuurgebied de Dudzeelse Polder. Ver Eecke: “Die stortzone is niet beschermd maar wel als zeer waardevol aangeduid op de biologische waarderingskaart. Het zou dus zeer jammer zijn als de stad Brugge de aanvraag zou goedkeuren van de NV Top-Mix voor de afvalverwerking  in die zone. Dat zou een totale vernietiging betekenen van 8 hectare van dat biologisch waardevol gebied. Daarom hebben wij, maar ook Natuurpunt Brugge en Mergus tegen die plannen bezwaar aangetekend. Er zijn brochures verspreid om bewoners op de hoogte te stellen van de plannen en een aantal van hen hebben ondertussen ook bezwaar aangetekend. “

Groter plaatje deel2: 360 hectare extra?

bron: Plan-MER westelijk havenplan

Op de langere termijn wordt het natuurgebied zelf echter ook bedreigd, aldus Erik Ver Eecke: “Het Strategisch Plan voor de haven moet gewijzigd worden want als dat niet gebeurt dan is gans de Dudzeelse Polder (van 80 hectare,nvdr) ten dode opgeschreven, dus ook het Europees beschermd vogelrichtlijngebied. In principe zou dat gebied moeten gecompenseerd worden maar er is geen terrein om dat te doen en dus practisch niet mogelijk. Het Strategisch plan voor Zeebrugge is daarom niet realistisch en het strookt ook niet met de stijgende noden inzake klimaat, waterhuishouding, biodiversiteit en ruimtelijke ordening. Momenteel ontbreekt echter de politieke wil om dat te doen en ook de lokale bevolking is zich nog onvoldoende bewust van de ravage die onze streek nog te wachten staat.”

nvdr: De Vlaamse Land Maatschappij heeft het over 360 hectare aan verloren natuurgebied die zullen moeten gecompenseerd worden en stelt dat 75% van de compensaties ‘klaar zijn’.

Link: Onze vorige bijdrage over het Brugs GRUP (feb 2017)

0 Comments on “Het dossier Cercle Brugge gaat over veel meer dan enkele voetbalstadions”

Leave a Comment