Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Umicore Hoboken: hoe de loodproblematiek oplossen?

Share

Foto: RC

In juni bleek dat de kinderen uit de wijk Moretusburg te veel lood in hun bloed hadden, afkomstig van de aanpalende loodraffinaderij van Umicore .

Enkele maanden later stelt het bedrijf voor om een buffer te creëren door een deel van de aanpalende wijk Moretusburg op te kopen. PVDA en Groen vinden dat geen goed idee, en nog minder dat de stad Antwerpen mee stapt in het opkoopbeleid.

We spraken met Mie Branders (PVDA) en Ilse van Dienderen (Groen). Schepen Fons Duchateau was niet bereikbaar voor een gesprek over het dossier. 

Over de afgelopen decennia is er  een duidelijk dalende trend in de gemeten loodwaarden, maar de exploitatievergunning eist dat de waarden  onder de 5μg per deciliter bloed zakken. De bloedstalen genomen in het voorjaar zaten boven die limiet, en in de meest nabijgelegen zone zat 10% van de resultaten zelfs boven 20 μg/dl. Maandag 30 november hadden we een uitgebreid gesprek over de loodproblematiek met Mie Branders van PVDA.

De stad steunt de plannen om en deel van de wijk te laten opkopen door Umicore. Dat gebeurt in de eerste plaats door de geplande verkoop van de sociale woningen van Woonhaven. Bij Woonhaven mag de communicatieverantwoordelijke geen interviews geven over het Moretusburg-dossier en moet alle communicatie verlopen via de voorzitter, schepen Duchateau, die evenmin beschikbaar was voor een gesprek.

Op vrijdag 4 december publiceerde de provincie nieuwe resultaten, waarbij de gemiddelde loodwaarde onder de 5μg  limiet zakt. In haar respons herhaalt Umicore dat ze ervan overtuigd is dat de voorjaarspiek niet veroorzaakt werd door directe uitstoot van de installatie, maar door opgewaaid loodstof dat al op de site aanwezig was. Het aanbod om alle huizen van zone 1 (zie zoneplan hieronder, 2.7 hectare) en alle huizen met kinderen van zone 2 (11,5 ha) op te kopen wordt herhaald.

We bellen Ilse Van Dienderen voor een reactie. “Voor ons is de oorzaak niet honderd procent duidelijk en staat de loodraffinaderij nog altijd te dicht bij de woonwijk. Het is de installatie die moet verplaatst worden, niet de woonwijk die moet ontruimd worden. Bovendien lijkt het erop dat er niet grondig over het plan is nagedacht, noch door Umicore, noch door de stad. Moet er geen bestemmingswijziging komen als een deel van de wijk niet langer als woongebied dient? Op die vraag geeft de schepen geen antwoord. De schepen stelt ook dat een significant deel van de inwoners wil verhuizen, maar bij een navraag vorige maand bleken er dertig aanvragen te zijn voor een schatting. De stad benadert de bewoners individueel en zet bewoners tegen elkaar op. Het stadsbestuur zou de bewoners moeten ondersteunen, maar gaat blijkbaar mee in de piste om de wijk op te kopen.”

Mie Branders (PVDA)

 

Ilse van Dienderen (Groen)+ audiofragmenten gemeenteraad Fons Duchateau (N-VA)

Loodwaarden (Prov. Antwerpen)

Zonering Moretusburg (Bron: Rapport bloedonderzoek provincie)

Links:

 

0 Comments on “Umicore Hoboken: hoe de loodproblematiek oplossen?”

Leave a Comment