Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Klimaatbeleid wereldwijd: Reden tot Optimisme

Share

Aarde, NASA Apollo17, via wikipedia

De afgelopen maanden kwamen verschillende landen met versterkte klimaat-ambities. Daardoor komen de doelen van het klimaatakkoord van Parijs toch weer binnen bereik, als  er nog een tandje bijgestoken wordt.

John Vandaele volgt het voor MO en overliep het met ons.

Een jaar geleden leek alleen Europa nog enige klimaatambitie te koesteren, maar in september kondigde China aan dat het klimaatneutraal zal zijn tegen 2050, niet lang daarna gevolgd door Zuid-Korea en Japan.  Een land waar Vandaele verrassend optimistisch over is, is Indië. De helft van de stroom wordt er momenteel geproduceerd door kolencentrales en miljoenen zijn er afhankelijk van kolen, als bron van zowel werk of  energie. Toch is er reden tot optimisme: het land wil tegen 2030 40% van zijn elektriciteit produceren met hernieuwbare bronnen en heeft een zeer ambitieus herbebossingsplan.

De aangescherpte ambities van China staan in scherp contrast tot de 40 gigaWatt aan kolencentrales dat het land dit jaar zal bijgebouwd hebben. Toch betekent dit voor John Vandeale niet dat het niet zal lukken. “De sterkte van China hier is dat het een centraal gestuurde machine is die de zaken uitvoert eens ze beslist zijn.”

Het eindresultaat, als alles wat nu op tafel ligt ook effectief uitgevoerd wordt,  is volgens Climate Action Tracker een verwachte temperatuurstijging van 2.1 graden tegen het einde van de eeuw.

0 Comments on “Klimaatbeleid wereldwijd: Reden tot Optimisme”

Leave a Comment