Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Doel: terug de loopgraven in

Share

bron: benweyts.be/

In 2018 werd onder het beleid van Ben Weyts (N-VA) een plan gemaakt dat de gevraagde extra Antwerpse containercapaciteit zou realiseren zonder Doel en de omliggende polders te vernietigen. De bewoners en burgergroeperingen trekken nu echter aan de alarmbel. Vlaanderen en het Antwerps Havenbestuur zouden zich niet aan de afspraken en de wet houden.

We bellen met (Ouden) Doel-bewoner Denis Malcorps: “Na het akkoord in 2018 zou een Toekomststudie voor Doel gemaakt worden, maar we stellen vast dat het proces om Doel weer een toekomst te geven alleen maar geblokkeerd werd. De garanties om het dorp leefbaar te houden worden ook niet gerespecteerd, en ondertussen wordt er wél verder gewerkt aan het dok voor de extra containers.  Daardoor zijn de erfgoedgemeenschap en de landbouwers opnieuw naar de Raad van State getrokken. Die laatste vinden dat de landbouw onvoldoende garanties krijgt. Die stap (naar de RvS) heeft de overheid dan weer als excuus gebruikt om de Toekomststudie na een half jaar stil te leggen.”

“Het lijkt erop dat we weer in de loopgravenoorlog zitten. Er werd dus een globaal akkoord gesloten in 2018, maar bijna onmiddellijk werd het Doel-dossier van het havendossier losgekoppeld en werd alleen aan de containerdokken verder gewerkt. Die gang van zaken heeft inderdaad wel iets weg van het Oosterweeldossier.”

“De Antwerpse haven is de sterkste stoorzender, die wil duidelijk niet dat er in Doel ook maar iets positiefs gebeurt. Elk initiatief wordt tegengehouden. Zo had bijvoorbeeld een atelier dat sinds 2017 in Doel gevestigd is recentelijk toestemming gevraagd om een terrein te kunnen gebruiken om een boot op te zetten voor een herstelling. Dat werd geweigerd.”

“De haven zegt dat ze tegen Doel is omdat bewoners zouden beginnen klagen over geluidsoverlast vanuit de haven. Volgens ons is dat niet terecht: de huidige terminal ligt dichter bij het dorp dan de toekomstige terminal en niemand heeft ooit bij rechters geklaagd over geluidsoverlast. De bestaande buffer is meer dan voldoende.”

“Initieel hadden we geen contact met het kabinet van bevoegd minister Lydia Peeters, maar dat is er ondertussen wel. Zij merken ook dat er vanuit de haven en andere partijen krachten zijn die het positief verhaal in Doel tegenwerken. De beslissingsmacht ligt trouwens niet alleen bij Peeters, de Maatschappij Linkerscheldeoever zit er ook nog tussen en daar zit de haven ook in.”

“Wat wij wensen is dat we uit de loopgraven komen, dat het havenbedrijf en andere overheden zich terug redelijk opstellen zoals vier jaar geleden en niet hervallen in hun oude gewoonten. Dan kunnen we nog altijd tot een vergelijk komen. Het akkoord van 2018 was een goed akkoord.”

“Met Lydia Peeters is er ook een wissel van de wacht gebeurd en zijn er mensen bijgekomen die het dossier niet kenden. En dan speelt ook nog de politieke rivaliteit tussen de verschillende partijen. Wat ook belangrijk is, is dat de procesmanager Freddy Arts met pensioen is. Wij  ervoeren hem als onafhankelijk. Hij was de man die het Deurganckdok heeft gebouwd, dus niet onbesproken voor ons, maar we hadden wel de indruk dat er met hem gepraat kon worden en dat hij eerlijk was naar alle partijen toe.”

0 Comments on “Doel: terug de loopgraven in”

Leave a Comment