Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Hoe gaan die nieuwe elektriciteitscentrales er komen?

Share

foto: RC

Nieuwe elektriciteitscentrales zullen nodig zijn na de sluiting van de kerncentrales in 2025. Over de hoeveelheid nieuwe centrales die er moet komen zijn de instanties die de politiek adviseren het niet eens. In oktober voorziet de regering wel al een veiling die ervoor moet zorgen dat er tegen 2024 nieuwe elektriciteitsproductiecapaciteit is. Een gesprek met Erwin Cornelis die dit opvolgt voor de Bond Beter Leefmilieu.

“Advanced Power, Eneco, Engie en anderen hebben al concrete plannen voor de bouw van nieuwe gascentrales.” In de huidige markt is de bouw van nieuwe gascentrales echter niet vanzelfsprekend: door het grotere aanbod van groene stroom is de productie en dus ook de prijs meer variabel geworden. De nieuwe capaciteit moet ervoor zorgen dat er voldoende capaciteit is bij hoge vraag en laag aanbod. Daardoor zullen de nieuwe centrales een deel van de tijd stilliggen, wat de investering minder rendabel maakt.

Om ervoor te zorgen dat ze toch gebouwd worden aan een minimale kost organiseert de regering in oktober een veiling waarbij bedrijven kunnen zeggen hoeveel steun ze nodig hebben voor het bouwen van de nieuwe productiecapaciteit. De overheid zal dan de voorstellen selecteren die het minst ondersteuning nodig hebben.

Er bestaat echter onenigheid tussen de gespecialiseerde instellingen over hoeveel extra centrales er zullen nodig zijn. Erwin Cornelis: “In 2019 schatte (netwerkbeheerder) Elia dat er 3,9 GigaWatt aan nieuwe centrales zou nodig zijn om de sluiting van de 6 GigaWatt aan kerncentrales op te vangen. De energieregulator Creg vond dat overdreven pessimistisch, omdat er uitgegaan werd van  een zeer conservatief en onwaarschijnlijk scenario. Creg dacht dat het bestaand productiepark mogelijk zelf zou volstaan. Een studie die Minister Van der Straeten liet uitvoeren schatte dat er 1 of  2 Gigawatt aan capaciteit zal aangeboden worden tijdens de komende veiling. De regering zou tegen eind  maart een aantal zaken vastleggen, zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid capaciteit die in oktober zal geveild worden, maar dat is niet gebeurd.  Ik heb navraag gedaan bij het kabinet wanneer dit wel zal gebeuren maar nog geen respons ontvangen.”

“Dat we veel minder nieuwe capaciteit zullen nodig hebben dat wat er verdwijnt, is deels te verklaren doordat een aantal centrales momenteel niet draaien.De studies van Elia en Creg houden rekening met de elektrificatie van het autoverkeer en de toename van het gebruik aan warmtepompen.”

“De Europese Commissie heeft vragen gesteld bij de steun aan de elektriciteitsproducenten via de veilingsplannen, en stelde dat de marktwerking moet volstaan. Wanneer er een uitspraak komt, weten we niet. Het risico bestaat dat dit de Belgische plannen voor de bouw van nieuwe centrales alsnog nog in de war stuurt.”

 

0 Comments on “Hoe gaan die nieuwe elektriciteitscentrales er komen?”

Leave a Comment