Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Jan Hertogen: “Vóór 8 mei zullen de scholen weer gesloten moeten worden”

Share

bron: npdata.be/corona/

Socioloog Jan Hertogen volgt sedert het begin van de covid-crisis de Sciensano-cijfers op.  Voor Hertogen staat het als een paal boven water dat de aangekondigde versoepelingen zullen moeten omgekeerd worden: “Er zijn drie zekerheden:  1) de besmettingen zullen naar ongekende hoogte stijgen, 2) daarna zullen de ziekenhuisopnames volgen ,  3) en uiteindelijk ook de  bezetting in de intensieve zorgen.” De feiten zouden Hertogen gelukkig ongelijk geven.

Hertogen zette zijn compilatie van de cijfers op zijn website. De pleiters voor een versoepeling of afschaffing van de coronamaatregelen klagen over een gebrek aan gehoor in de ‘mainstream media’ en bij ‘de politici”. Volgens Hertogen is deze ‘versoepelingsbrigade’ verantwoordelijk voor de aangekondigde afzwakking, die tot een ontsporing in de zorg zal leiden, ondanks de vaccinaties.

Jan Hertogen: “Op basis van pseudowetenschap worden bevolking en politiek op een spoor gezet dat tot grotere schade en rampspoed leidt. De paasvakantie heeft geholpen om de besmettingsgraad bij kinderen te doen dalen, maar zij hebben in die periode het virus doorgegeven aan hun oudere familie. Bij het heropenen van de scholen zal het virus nu opnieuw van de huiselijke bubbels naar de klassenbubbels gaan, wat de komende weken tot een sterke toename van de besmettingen via de scholen zal leiden, wat dan weer teruggekoppeld gaat worden naar de gezinnen. Vóór 8 mei zullen de scholen weer gesloten moeten worden, en zal moeten  overwogen worden om tot een korte, volledige, lockdown over te gaan. ”

“Waarom maakt links, PVDA en Groen, niet komaf met de versoepelingsbrigade die stelt dat we maar moeten leven met het virus?”

“De enigen die de ontsporing nog kunnen verhinderen zijn het zorgpersoneel. Als zij het blok erop zetten dat zal ook het blok op het virus gezet worden. De versoepelingsbrigades zijn niet alleen onwetenschappelijk, maar ook onethisch, en hebben geen respect voor de sociale zekerheid, voor de bevolking, mensenrechten en democratie. Ik vraag me af waar PVDA en Groen blijven om komaf te maken met het virus en iedereen die collaboreert met het virus en stelt dat we er maar mee moeten leven. Er zal geen opstand komen van hen die de maatregelen beu zijn die geen enkel perspectief bieden. Nee, er zal een opstand komen van het zorgpersoneel, dat het niet langer zal nemen om geslachtofferd te worden.”

De cijfers zouden Jan Hertogen ongelijk geven, want op 8 mei 2021 was er geen sprake van sluiting van de scholen. Ondanks de stijgende vaccinatiegraad bleef het aantal dagelijkse gemeten infecties en ook het aantal doden nog altijd hoog (bijna 40 per dag). Maar de ‘drie zekerheden’ zouden blijken er geen geweest te zijn. Er was eerder sprake van een daling dan van piekende besmettingen, hospitalisaties en doden. Hertogen deed dus wel degelijk een extrapolatie van het verleden, waarbij de stijgende vaccinatiegraad onvoldoende in rekening gebracht werd.

0 Comments on “Jan Hertogen: “Vóór 8 mei zullen de scholen weer gesloten moeten worden””

Leave a Comment