Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Aandeel Sociale Huurwoningen in Antwerpen daalt

Share

bron: vmsw.be

De Cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen tonen dat er geen sociale huurwoningen bijkomen in Antwerpen.

Het stedelijk bestuursakkoord van januari 2019 beloofde tegen einde 2024 minstens 5000 sociale huurwoningen te bouwen, of te renoveren. Het meetellen van renovaties ontdoet de belofte van ambitie: als het bestand aan woningen elke 25 jaar gerenoveerd moet worden dan zijn al er al meer dan 5000 renovaties per legislatuur nodig.

De cijfers geven aan dat er inderdaad geen sociale woningen bijkomen in Antwerpen en dat er zelfs een lichte afname is sedert het aantreden van Bart De Wever als burgemeester, begin 2013.  Het totaal aantal woningen in Antwerpen neemt echter wel toe (zie studie KUL, p25),  het aandeel aan sociale woningen in het woningbestand daalt dus.

Leen Swinnen van PVDA verduidelijkt dat de renovatie van de sociale woningen ook soms tot een toename van de woonoppervlakte leidt, waardoor het aantal wooneenheden in een bestaand complex kan dalen. Tezelfdertijd stelt ze dat het een doelbewuste strategie van het stadsbestuur is om het aantal sociale woningen te laten zakken tot het op Vlaams niveau vastgelegd minimum van 9.5%.

De bovenstaande tabel toont dat het aantal sociale huurwoningen sedert 2013 bijna overal gevoelig toegenomen is in Vlaanderen, behalve in Antwerpen.  En Gent … Volgens Swinnen voert Gent een ander beleid en wordt er een percentage aan sociale woningen opgelegd voor nieuwbouwprojecten, een beleid dat Antwerpen heeft laten vallen. Dit vertaalt zich echter niet in de cijfers  van het VMSW, die ook voor Gent een daling tonen, opvallend gelijkend aan die van Antwerpen.

 

 

0 Comments on “Aandeel Sociale Huurwoningen in Antwerpen daalt”

Leave a Comment