Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Colombia in opstand

Share

Op  28 april startte een volksopstand in Colombia. Bij de repressie door leger en politie vielen al 500 gewonden en meer dan 50 doden. De directe aanleiding zijn een reeks asociale hervormingen die de regering wil doordrukken, maar er is een dieper probleem.

Rudy Sohier coördineert de solidariteitswerking van het ABVV in Colombia. Hij legt uit dat het al langer verkeerd aan het gaan was.

MOORDEN

Rudy Sohier: “De opstand die begon met een staking op 28 april heeft een lange voorgeschiedenis. De voorbij jaren werden regelmatig syndicale en sociale leiders vermoord. In 2016 is een vredesakkoord gesloten met de FARC-guerrilla. De guerrilla zou de wapens neerleggen en de voormalige rebellen zouden in ruil burgerrechten krijgen. Dat is niet gebeurd: het grootste deel van de FACR-rebellen heeft de wapens wel neergelegd, maar de regering is haar engagementen niet nagekomen. Honderden voormalige FARC-leden zijn vermoord. In een referendum werd het vredesakkoord nipt verworpen, maar die volksraadpleging werd gekocht. We hebben veel getuigenissen van mensen uit de arme bevolkingslagen die betaald werden om (tegen) te gaan stemmen.”

“De moorden gebeuren vooral op het platteland, waar sociale leiders een veel makkelijker doelwit zijn. In 2020 waren er 55 zo’n moorden. Er wordt weinig ondernomen tegen de moorden, doordat alle lagen van de politieke klasse corrupt zijn. Als we weet hebben van een moord, leggen we klacht neer bij de Colombiaanse ambassade en vragen we om onderzoeken te voeren, maar dat gebeurt bijna nooit ten gronde. De opdrachtgevers blijven buiten schot.”

URIBE

“In het verleden gebeurde het dat multinationals achter de moorden zaten, vandaag zijn het meestal grootgrondbezitters. De grootgrondbezitters hebben hun slag geslagen na het vredesakkoord. Dat bepaalde eigenlijk dat er een landhervorming zou komen die de originele bevolking opnieuw toegang zou geven tot hun terreinen, maar in de praktijk is de landhervorming uitgevoerd ten voordele van de grootgrondbezitters. Voormalig president Alvaro Uribe is één van de grootgrondbezitters die hiervan geprofiteerd hebben. Leiders van boerenorganisaties werden vermoord om de landoverdrachten te vergemakkelijken. De slachtoffers worden eerst gemarteld met als doel de rest van de bevolking te terroriseren.”

“De directe aanleiding van de opstand is een reeks asociale maatregelen: verhoging van de pensioenleeftijd,  daling van de lonen van jongeren, BTW-verhoging, privatiseringen … Bovendien had de regering beloofd steun te geven aan de mensen die zonder inkomen vielen door corona, maar de uitgaven die gedaan zijn, zijn niet terecht gekomen waar ze moesten. Tezelfdertijd wordt er veel geld in bewapening gestoken. ”

“Ondertussen zijn er tijdens  de opstand niet alleen 550 gewonden en meer dan 50 doden gevallen, de politie heeft ook 17 vrouwen verkracht, er zijn 1400 aanhoudingen gebeurd en 800 mensen zijn verdwenen, door politie en extreemrechtse burgers. Maar hoe meer geweld, hoe vastberadener de betogers worden.”

0 Comments on “Colombia in opstand”

Leave a Comment