Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Vlaamse regering kapt burgerinspraak

Share

foto: RC

De Vlaamse regering wil het moeilijker maken om bezwaren aan te tekenen tegen projecten die milieuschade aanrichten. Na de milieubewegingen trekken nu ook de Antwerpse burgerbewegingen aan de alarmbel. Toch  werd het voorstel tot decreet de afgelopen week in het deelparlement gestemd.

Manu Claeys van stRaten Generaal: “Dit decreet wil de rechtstoegang voor burgers bemoeilijken bij milieuzaken. De bedoeling is om een investeringsvriendelijker klimaat te creëren, maar dit decreet is geen goede zaak voor natuur en milieu. Eerder heeft milieuminister Joke Schauvliege ook al iets dergelijks geprobeerd. We zijn toen naar het Grondwettelijk Hof gestapt en dat heeft dat tegengehouden. Vermoedelijk zullen we dat nu opnieuw moeten doen.”

“De regering is niet in overleg gegaan. We trekken dus naar het Grondwettelijk Hof, dat het decreet waarschijnlijk zal verwerpen”

“Het komt erop neer dat de overheid hindernissen opwerpt voor milieuverenigingen om naar de rechtbank te stappen wanneer ze denken dat het milieu bedreigd wordt. In de toekomst zou je persoonlijk nadeel moeten aantonen, je zou dus bijna in een natuurgebied moeten wonen om protest te kunnen aanteken (tegen projecten die het natuurgebied schaden). Het algemeen belang verdwijnt dus als geldig argument. Maar dat is niet alles: als je dan toch naar de rechtbank stapt, zal je moeten bewijzen dat je bij eerdere procedures ook al stappen ondernomen hebt.”

In de media werd gesteld dat het decreet het gemakkelijker zal maken om fietspaden aan te leggen, terwijl het probleem bij de aanleg van fietspaden net het persoonlijk belang is van de private eigenaars die een strook van hun tuin zouden verliezen.

Manu Claeys: “Dat is hoe men het voorstelt, maar het gaat wel degelijk over projecten die de natuur schaden, bijvoorbeeld bomenkap. Het probleem met de fietspaden gaat inderdaad eerder over grondeigenaars die dwarsliggen bij mogelijke onteigeningen.”

“De Vlaamse regering is nu trots op haar natuurdomeinen. Een aantal van die domeinen zijn destijds gered door milieuverenigingen die naar de rechtbank gestapt zijn. In de jaren ’90 zijn er wettelijk mogelijkheden gecreëerd om voor het algemeen belang op te komen. Het Verdrag van Aarhus uit 1998 stelt dat het belang van het milieu van die aard is dat regeringen geen belemmeringen mogen opwerpen tegen milieubewegingen. De Vlaamse regering wil stappen achteruit zetten terwijl de internationale tendens is om de natuur zelf als rechtspersoon te erkennen. In bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland is dat al gebeurd.”

“Het Voorstel tot Decreet is deze week gestemd. De Vlaamse regering had in overleg moeten gaan met de milieubewegingen om tot een compromis te komen. Dat is niet gebeurd. We zullen dus naar het Grondwettelijk Hof gaan en de volledige decreetswijziging zal waarschijnlijk verworpen worden. “

0 Comments on “Vlaamse regering kapt burgerinspraak”

Leave a Comment