Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Havenuitbreidingsplannen op de helling: “Akkoord uit 2018 genegeerd”

Share

bron: benweyts.be/

De plannen voor uitbreiding van de Antwerpse containertrafiek komen in het gedrang door een uitspraak van de Raad van State. Volgens Denis Malcorps uit Doel heeft de Vlaamse overheid dit aan zichzelf te danken.

In juni 2018 kwamen overheid en verschillende groepen uit de streek tot een akkoord: er komt geen Saeftinghedok. Het dorp Doel zou dus niet moeten verdwijnen, en toch zou een uitbreiding van de containerverhandeling mogelijk zijn door een expansie van het bestaand Deurganckdok. De doorbrak kwam er toen Ben Weyts (N-VA) verantwoordelijk minister was van Openbare Werken, en ook dankzij de bemiddeling door Freddy Aerts. Dit ‘ECA’- plan/besluit (Extra Containercapaciteit Antwerpen) komt nu onder druk na een negatief advies door de auditeur van de Raad van State.

“Dat zijn doemberichten die al twintig jaar door politici gelanceerd worden. We hebben hetzelfde meegemaakt met het Saeftinghedok en er is niets van waar gebleken.”

 

De Afspraak

Denis Malcorps: “De Vlaamse overheid heeft zich niet aan haar deel van de afspraak gehouden. De afspraak was het behoud van Doel als woondorp,  geen bijkomende natuurcompensaties, en een modal shift naar binnenvaart en trein.  De regering bleek niet veel zin te hebben om die zaken uit te voeren: er werd voor een ‘robuuste natuur’ gekozen, waarbij alle bewoning en landbouw moeten verdwijnen.  Daar gaan we niet mee akkoord, we wilden een zachtere aanpak waarbij de natuur met de streek verweven wordt. Men kan een aantal natuurgebieden aanleggen zonder gans de streek van de kaart te vegen, maar er wordt voor de harde aanpak gekozen om een bepaald vogelbestand in de polders te bereiken. We vermoeden dat Natuur en Bos en Natuurpunt het havendossier gebruiken om in het poldergebied en stuk utopische natuur aan te leggen, vrij van menselijke verstoring.”

“De engagementen naar de gemeenschap toe worden niet nagekomen, terwijl anderzijds de vlucht vooruit genomen wordt als het gaat over de aanleg van  het (nieuw stuk) dok. De Erfgoedgemeenschap en de landbouwers zijn daarom naar de Raad van State gestapt tegen het ECA, en nu heeft de auditeur dus negatief geadviseerd, omdat er blijkbaar een probleem is van te hoge stikstofgehaltes.”

Toekomststudie opnieuw stilgelegd

De opwaardering van het dorp Doel zou volgens het akkoord uitgetekend worden via een Toekomststudie. Denis Malcorps: “De respons van de overheid op de uitspraak van de auditeur was om de studie op te schorten. Havenschepen Annick De Ridder staat erom bekend dat ze overdrijft: ze zei dat het (niet doorgaan van de uitbreiding van de containertrafiek) ons hondervijftigduizend jobs zou kosten. Dat zijn doemberichten die al twintig jaar door politici gelanceerd worden. We hebben hetzelfde meegemaakt met het Saeftinghedok, en er is niets van waar gebleken. Men wil vooral de grote klanten zoals MSC tevreden houden. Ook in het verleden werd beweerd dat MSC zou vertrekken, en MSC is alleen maar gegroeid in Antwerpen. Die sector heeft een relatief lage toegevoegde waarde.”

Na een kwart eeuw beleid dat de leegstand stimuleerde zonder in het onderhoud te voorzien van de onbewoonde huizen, is Doel een verkrot spookdorp geworden met nog maar twintig inwoners. Malcorps: “De Toekomststudie moest een plan opstellen voor het opnieuw bewoonbaar maken van het dorp. De mogelijkheden tot herbewoning zouden bestudeerd worden, verder ook recreatie en toerisme. Dat proces ging dus tergend traag vooruit, terwijl het plankgas was voor het containeruitbreidingsproject. Toen de  actiegroepen (Erfgoedgemeenschap en de landbouwers) naar de Raad van State getrokken zijn, heeft de Vlaamse overheid als represaille de studie stopgezet. Een paar maanden geleden werd die dan weer opgestart en in juni zou het plan op tafel liggen, maar nu is ze dus weer stilgelegd.”
“Het probleem is dat er op korte termijn iets moet gebeuren omdat de verkrotting zover gevorderd is, maar dat wordt geweigerd omdat de studie eerst moet afgewerkt worden. Ook dat was niet wat overeengekomen: er zouden ‘op korte’ termijn maatregelen genomen worden.”

“Het vertrouwen is volledig weg. We staan nog altijd achter het akkoord van 2018, maar het vertrouwen moet hersteld worden. Wij zijn geen vragende partij voor een havenuitbreiding, we willen zekerheid voor de polder en voor Doel. We verwachten dat Freddy Aerts opnieuw gesprekken opstart om een compromis te zoeken.”

Erfgoedsite bedreigd
We beginnen het gesprek met de mogelijke afbraak van een oude hoeve rond Doel.

Denis Malcorps:”De site is al twintig jaar eigendom van de Vlaamse overheid. Die heeft ze laten verkrotten en wil ze nu dus slopen, en ook dertien oude bomen kappen. De site zou kunnen geïntegreerd worden in het toeristisch Grenspark dat men aan het uitbouwen is.”
Het is onduidelijk waarom Vlaanderen de historische site wil vernietigen. Malcorps vermoedt dat de hoeve in een gebied ligt dat de overheid tot overstromingsgebied wil omzetten in het kader van het Sigmaplan.

0 Comments on “Havenuitbreidingsplannen op de helling: “Akkoord uit 2018 genegeerd””

Leave a Comment