Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Verzet tegen de verkoop landbouwgronden aan Huts en co

Share

foto: Rudi Devuyst via wikipedia

Katoennatiebaas Fernand Huts kocht in 2016 450 hectare Zeeuws-Vlaamse landbouwgrond van het Gents OCMW. Landbouwers uit de streek kregen niet de kans om te bieden op de grond, en Huts kon volgens hen de grond ook onder de marktprijs kopen. Daardoor zou Huts  minstens 5 miljoen euro te weinig betaald hebben.
Boerenforum roept op om op 15 juni aan het oud Gents gerechtshof het koppel te steunen dat een zaak aanspande tegen Gent  voor het geven van ongeoorloofde overheidssteun aan één van de rijkste mensen van Vlaanderen.

We bellen Wim Moyaert van Boerenforum, die de rechtszaak ondersteunt van het boerenkoppel Pieter en Annelies van bedrijf de Vierklaver: “Gent wil investeren in sociale woningen en is op zoek naar geld, daarom verkoopt het gronden. In 2ooo had Gent nog 3.600 hectaren grond in haar bezit, daarvan schiet nog de helft over. We vinden de verkoop geen goed beleid, maar het is pas echt helemaal verkeerd gegaan met de verkoop van de 450 hectaren in één lot aan (een firma van) Fernand Huts. Alleen iemand met veel geld kan daarop bieden, en die kan dan aan een laag tarief de gronden in handen krijgen, in dit geval € 39.ooo per hectare. De geschatte waarde was € 50.000, maar we weten dat voor landbrouwgrond € 80.000 per hectare en meer geboden wordt in deze streek. Een paar boeren zijn op de details van de deal uitgekomen en hebben een zaak aangespannen omdat Huts de grond dus kreeg aan € 11.000 per hectare onder de prijs.”

“We vermoeden dat veel van de Gentse gronden in handen gekomen zijn van investeringsfondsen die wachten op een bestemmingswijziging.”

Het valt op dat de verkoop van de grond aan een kapitaalgroep gebeurde door het ‘linkse’ Gents stadsbestuur met toen nog een sp.a (Vooruit)-burgemeester en Groen.
Moyeart:”Als de stad de gronden in handen heeft, kan de boer pachten in plaats van kopen, en dat zorgt voor minder financiële druk voor de boer plus een inkomen voor de stad.”

Wim Moyaert vermoedt dat Huts de grond koopt om ermee te speculeren: de gigantische waardestijging bij een bestemmingswijziging vloeit volgens hem namelijk niet terug naar de gemeenschap, maar wordt geïncasseerd door de eigenaar.
Wim Moyaert: “De gronden liggen in de industriële cluster van Gent/Antwerpen/Terneuzen en we weten dat er nog uitbreidingen zullen gebeuren. We hebben vernomen dat Huts al een deel van de gronden heeft omgeruild om gronden dichter bij de Antwerpse haven in handen te krijgen. Landbouwgronden worden gebruikt om compensaties uit te voeren voor milieuschade, denk maar aan de bomenkap door INEOS. Om die compensaties te kunnen uitvoeren, willen ze zelfs hoge prijzen betalen voor slechte landbouwgrond; en als landbouwgronden een bestemmingswijziging krijgen tot industriegrond, dan kunnen de eigenaars de meerwaarde incasseren. We vermoeden dat veel van de Gentse gronden in handen gekomen zijn van investeringsfondsen die wachten op een bestemmingswijziging. De overheid gaat veel te gemakkelijk over tot bestemmingswijzigingen, er wordt te veel belang gehecht aan eigendomsrecht en te weinig aan bestemming van eigendommen. Als grond bestemd is voor landbouw, dan zou dat zo moeten blijven.”

Het Boerenforum werd in 2014 opgezet en richt zich op kleinere en bioboeren. Moyaert: “We zijn ondertussen lid van Via Campesina, een wereldorganisatie van kleine landbouworganisaties.  We willen een andere stem inbrengen in de Boerenbond. In Vlaanderen zitten de landbouwers gebonden aan die Boerenbond. De Boerenbond is meer dan een vakbond, en heeft een heel sterk sociaal netwerk gecreëerd. Elke boer is lid van de Boerenbond, maar de organisatie heeft zelf ook financiële belangen. We betreuren dat de Boerenbond geen stelling inneemt in de zaak Huts. Toen Peter en Annelies door de Boerenbond geïnterviewd werden, werd er niet gesproken over de zaak.”

0 Comments on “Verzet tegen de verkoop landbouwgronden aan Huts en co”

Leave a Comment