Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Via ‘Red onze kleiputten’ van het asbest schandaal naar het PFAS dossier langs Oosterweel

Share

foto Leen

Frank Van Houtte (red onze kleiputten)

Na het gebied rond de Kleiputten Terhagen en de onderliggende stortplaatsen jaren te hebben verwaarloosd, kwamen de eigenaars (Provincie Antwerpen en Vlaamse Waterweg) in 2017 met een ‘masterplan’ om het gebied te saneren. Een drastisch voorstel: De provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg, Gemeente Rumst, Gemeente Boom en Lantis plannen in het natuurgebied ca. 55 hectare te ontbossen om er vervolgens om en bij de 4,5 miljoen kubieke meter vervuilde Oosterweel-grond te storten. “Hiervoor misbruiken ze de zogenaamde ‘saneringsverplichting voor het hele gebied’. Het klopt dat het voormalig asbeststort (4,5ha ) een bedreiging vormt voor de volksgezondheid en moet gesaneerd worden.  Alleen de wijze waarop is redelijk verontrustend.  Uit onderzoek blijkt dat 200.000 m3 grond ruimschoots zou volstaan om dit asbeststort veilig af te dekken, inclusief bebossing op de taluds, zoals momenteel het geval is. Noch ontbossing, noch grondophoging is hiervoor nodig. 90% van het gebied is waardevolle tot zeer waardevolle natuur, waar o.a. verschillende Europees beschermde dieren voorkomen. Waarom niet alleen saneren waar het strikt gezien nodig is, met focus op een maximaal behoud van de huidige natuur en morfologie van het gebied?”

Red onze kleiputten startte ook een petitie Ze stellen dat de Vlaamse Waterweg zijn verantwoordelijkheid moet nemen en de wettelijke verplichtingen moet nakomen en hebben geen boodschap aan 55 ha Oosterweelgrond. De actiegroep probeert het complexe saneringsproject zo goed mogelijk op te volgen, en niet alleen op technisch-inhoudelijk vlak, want gewoon al de status van het project opvolgen en de juiste informatie bekomen is op zich een hele klus. De officiële instanties lijken karig met het verspreiden van volledige informatie. Zelf schakelden ze al verschillende sanerings- en asbestdeskundigen in om de toestand van het asbest- en huisvuilstort te monitoren en het gevaar voor de volksgezondheid in kaart te brengen.

0 Comments on “Via ‘Red onze kleiputten’ van het asbest schandaal naar het PFAS dossier langs Oosterweel”

Leave a Comment