Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Nieuwe bouwaanvraag voor MCA hoogbouw aan Hobokense Polder

Share

AMC alternatief, simulatie door Natuurpunt

De vastgoedpoot van CMB heeft een nieuwe bouwaanvraag ingediend voor haar MCA hoogbouwproject aan de Hobokense polder. Natuurpunt ziet weinig verschil met het voorstel dat CMB drie maanden geleden zelf introk en roept op om opnieuw bezwaar aan te tekenen.

Joris Van Reusel (Natuurpunt): “Er werden meer dan 1400 bezwaarschriften ingediend tegen het oorspronkelijk project, waarna de CMB-vastgoedpoot Reslea haar aanvraag introk. Het argument was dat de stikstofuitstoot moest herbekeken worden. Uiteindelijk is hetzelfde project ingediend met enkele kleine aanpassingen. Het project heeft impact op de stikstofuitstoot via al het autoverkeer dat het zal veroorzaken, maar daar verandert in het nieuw voorstel niets aan.”

“Het probleem met dit project is de schaal. Zo blijft het gebouw bijna vijftig meter hoog. Bovendien zou dit pas de eerste fase zijn van een groter masterplan met vier, vijf of zes  torens tot 70 meter hoog. Men probeert dit erdoor te krijgen door het project te saucissoneren, maar om de volgende fases te realiseren moet het RUP (de regels die bepalen wat wel en niet mag gebouwd worden, nvdr) à la tête du client aangepast worden.”

HAVENHUIS

“Het maritiem onderzoeksverhaal van het project is interessant, met goede punten die de ecologische impact van de scheepvaart willen aanpakken. Het is de locatie die ons vreemd lijkt, want er is ook plaats ten noorden van Antwerpen. Dat werd door CMB verworpen omdat het dan ‘in concurrentie komt met het Havenhuis’, maar ten zuiden van Antwerpen komt dit project in concurrentie met een waardevol natuurgebied. Het lijkt ons een zeer vreemde logica om het Havenhuis als architecturale parel te vrijwaren door hoogbouw neer te poten in een mooi groen landschap.”

“De beste oplossing zou zijn om het perceel waar het MCA nu gepland wordt een andere bestemming te geven.  We hebben een alternatief voorgesteld voor moest dit niet mogelijk zijn.”

Het komt erop neer dat Natuurpunt een ontwerp voorstelt dat een veel kleinere impact zou hebben op het natuurgebied. Met andere woorden: een voorzichtige, restrictieve interpretatie van de bouw- en exploitatieregels van het RUP. “Overheid en CMB hebben tot nu toe amper gereageerd op ons alternatief”, aldus Van Reusel. Het bedrijf en de overheden lijken dus aan te sturen op een expansieve interpretatie  en zelfs een schrapping van de bouwkundige regels van zone.

Daarom roept Natuurpunt  op om ook tegen de nieuwe bouwaanvraag bezwaar aan te tekenen.

0 Comments on “Nieuwe bouwaanvraag voor MCA hoogbouw aan Hobokense Polder”

Leave a Comment