Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Hobokense Polder: Natuurpunt stelt alternatieve vastgoedontwikkeling voor

Share

simulatie door Natuurpunt

De firma CMB wou in een onbeschermde zone aan de rand van de Hobokense Polder een ambitieus vastgoedproject ontwikkelen met vijf hoogbouwtorens.  De plannen werden ondertussen ingetrokken,. Nu komt Natuurpunt met een voorstel dat een deel van de oorspronkelijk geplande invulling behoudt, maar met respect voor het natuurgebied.

De ‘BP-site’ waar CMB haar Antwerp Maritime Campus (AMC) wilde neerzetten, maakt op papier geen deel uit van de Hobokense Polder, maar zit er fysiek grotendeels in ingebed. De huidige discussie rond de site is ontstaan doordat het gebied niet toegevoegd werd aan het natuurgebied nadat BP besliste er weg te trekken.

google maps Natuurpunt vindt dat de BP-site gewoonweg formeel zou moeten geïntegreerd worden in de Hobokense Polder en dat de MCA best gevestigd wordt in de Antwerpse haven ten noorden van de stad. Als aanvaardbaar compromis en tweede beste keuze schuift de organisatie in een open brief nu ook een concept naar voor dat de BP-site blijft gebruiken als centrum van onderzoek en ontwikkeling, terwijl de andere functies van het MCA-project naar het noorden van Blue Gate zouden verhuizen.

Joris Van Reusel, architect en lid van Natuurpunt, legt uit. “Het is mogelijk iets te bouwen op de BP-site dat meer gesloten is, met een robuust dak erop dat een landschap kan dragen waar de natuur zich kan ontwikkelen. Het daklandschap zou functioneren als een soort rots. Het gebouw zou ongeveer drie hectare groot zijn.”

Links: uitzendingen van 8 augustus 2020 en 7 februari 2021

0 Comments on “Hobokense Polder: Natuurpunt stelt alternatieve vastgoedontwikkeling voor”

Leave a Comment