Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Oosterweel: herstart aangekondigd, wachten op verduidelijking hoe

Share

foto: RC

De afgelopen weken kwam het PFAS-schandaal in een stroomversnelling: op 18 december  waarschuwde Thomas Goorden dat er een uitspraak van de Raad van State in de lucht hing die  een impact kon hebben op het Oosterweel-project. Een week later oordeelde de auditeur van de Raad  inderdaad dat Greenpeace en de burgerbeweging Grondrecht gelijk hadden, waarna het overheidsbedrijf BAM/Lantis de werken op linkeroever moest stilleggen. Niet voor lang, want gisteren kondigde BAM/Lantis aan dat de werken ‘mogelijk volgende maand weer op volle snelheid’ zullen zitten.
We bellen met Eva Frooninckx van Grondrecht voor een stand van zaken.

Eva Frooninckx:   “De wet verplicht BAM/Lantis om technische verslagen op te stellen; het technisch verslag dat ze in november indienden was in strijd met de milieuwetgeving. Het plan was  namelijk om de vervuilde grond over de kilometers lange werfzone te verplaatsen, met daardoor een risico op verspreiding van PFOS/PFAS. De Raad van State heeft geoordeeld dat het niet wettig is om gans de Oosterweel-projectzone als één werf te beschouwen. BAM/ Lantis moest dus ophouden met het verplaatsen van grote volumes vervuilde grond over lange afstanden naar de zogenaamde ‘veiligheidsberm’  op de 3M-site. Die berm is een strook van anderhalve kilometer lang, meters hoog en breed, zogezegd om inbrekers tegen te houden. Tijdens de zitting gaf de auditeur aan dat de ‘veiligheidsberm’ een classificatie is die onterecht gecreëerd was om het terrein niet te moeten laten goedkeuren als stortplaats. Hij stelde dat de zwaarder vervuilde gronden moeten beschouwd worden als afval zoals bepaald in het Materialendecreet.”

70μg/kg
“De Commissie Grondverzet, a.k.a. de Commissie Vrancken (die groen licht gaf, nvdr), heeft in minder dan drie weken een wetenschappelijk rapport moeten afleveren en we stellen vragen bij de tijdsdruk op de Commissie. Verder heeft de Commissie haar werk moeten doen vóór de resultaten van het grootschalig bloedonderzoek bij achthonderd buurtbewoners bekend waren. Uit dat onderzoek  bleek dat negentig procent van de onderzochte mensen met een verhoogd gezondheidsrisico zit en dat verdere blootstelling moet vermeden worden. Dat is relevante informatie die de Commissie Vrancken niet had toen ze haar werk deed en concludeerde dat men goed bezig was. Tenslotte heeft mijnheer Vrancken zelf verduidelijkt dat het in vraag stellen van de vervuilingsnorm, de zogenaamde ‘veilige waarde’ van 70 microgram PFOS per kilo grond, niet tot de opdracht behoorde van de Commissie. Net met die norm hebben we een probleem.”

Herstart
“Voor ons is het niet duidelijk wat BAM/Lantis nu gaat doen. Zo hebben ze het over ‘zwaar vervuilde’ en ‘minder vervuilde’ grond, zonder concrete waarden aan die vervuiling te koppelen. Er wordt ook aangegeven dat het probleem van de ‘veiligheidsberm’ opgelost is, terwijl het op de lange baan geschoven wordt. Bovendien is de ‘veiligheidsberm’ niet ons enig probleem. We vragen dat er eindelijk werk gemaakt wordt van een allesomvattend saneringsplan voor de hele regio, gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten. Daarvoor kijken we naar 3M en de (andere) Vlaamse overheden. BAM/Lantis draagt ook verantwoordelijkheid als ze in de vervuilde grond graaft, ze verwerkt en opbergt. Niet alleen omdat er een risico is op verspreiding in dat proces maar ook omdat dit de maximale sanering door 3M hypothekeert.”

“Er zullen nu nieuwe verslagen komen. Ik hoop dat we inzage krijgen. De vraag is gesteld of de Oosterweel-werken wel voldoen aan het Europees kader van de POP verordening (Persistente Organische Verontreinigende stoffen). De respons op die vraag zou kunnen bevestigen dat de PFOS-grond als afval moet geklasseerd worden.”

Bond Beter Leefmilieu  waarschuwt ervoor dat de overheid eraan denkt om het probleem te doen verdwijnen door de wet aan te passen.
Eva Frooninckx: ” De overheid is nu aan het onderzoeken of er nog andere werven zijn die geïmpacteerd worden door het arrest van de Raad van State. Volgens mij zal dat wel meevallen. Als dat zo is, en er is alleen een impact op Oosterweel en één of twee andere werven, dan is er onvoldoende reden om de wetten te gaan veranderen. Werken moeten uitgevoerd worden volgens de wet, de wet moet niet aangepast worden voor projecten.”

0 Comments on “Oosterweel: herstart aangekondigd, wachten op verduidelijking hoe”

Leave a Comment