Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Wat met de Modal Shift? “De stad Antwerpen is de mol onder de leden van het Toekomstverbond”

Share

foto: RC

Met het  Toekomstverbond dat in maart 2017 afsloten werd, engageerden de overheid en de toenmalige actiegroepen zich ertoe om samen een aantal zaken te verwezenlijken. De actiegroep Recht op Lucht vraagt om het engagement om tot een modal shift te komen van onder het stof te halen.

De modal shift moet de mobiliteit van de Antwerpse regio minder afhankelijk maken van de auto.
Marlies Lenaerts van Recht op Lucht: “We zijn nu bijna vijf jaar na de ondertekening van het Toekomstverbond en constateren dat van het engagement rond de modal shift niets te merken valt in de stad. Nochtans is dat met een aantal eenvoudige en weinig omstreden maatregels te realiseren. Het zou nuttig zijn om het Toekomstverbond te evalueren op elk van de vijf  engagementen. De (Oosterweelwerken aan) de ring van de stad is een machine die dendert maar de modal shift wordt stiefmoederlijk behandelt en een aantal leden van het Toekomstverbond wil er ook gewoon niet aan werken.”
Inge Salden (Recht op Lucht): “Het gaat dan in de eerste plaats over de stad Antwerpen die tegenwerkt en blijft parkeerplaatsen aanleggen, wat enkel tot een toename van het autoverkeer zal leiden. Nu de Oosterweelwerken even gestaakt zijn, is het moment gekomen op eens opnieuw naar de andere zaken van het Toekomstverbond te kijken.”

Marlies Lenaerts: “Het is choquerend om vast te stellen hoe de overheid nu iemand in de burgerbeweging naar voor schuift om het Oosterweelproject vooruit te stuwen. Dat is de taak van de overheid zelf en bovendien moet ze de rest van de in het Toekomstverbond aangegane engagementen nakomen.
We hebben de indruk dat de stad de mol is onder de leden van het Toekomstverbond: een partij die de modal shift écht niet onderschrijft. Bij elke heraanleg is de focus de aanleg van parkings en de doorstroming van het autoverkeer. In andere steden durft men wél het aantal parkeerplaatsen in het centrum te verminderen. Er zou ook nog veel meer moeten geïnvesteerd worden in parkings aan de rand van de stad.”

Inge Salden: Schepen Koen Kennis is ook heel duidelijk over die visie. De invasie van het stadscentrum door Hollandse automobilisten (ten gevolge van de  lockdown bij de noorderburen) leidde tot woede  bij de bewoners maar werd door Kennis met schouderophalen onthaald. Volgens hem is dat normaal en moeten auto’s tot in het  centrum kunnen blijven rijden.

Marlies Lenaerts: ” We erkennen het belang van de auto voor zelfstandigen, mindervaliden, het vervoer van grote stukken … Die mensen moeten overal met de auto geraken. Een groot aandeel van het autoverkeer bestaat echter uit mensen die een alternatief hebben.”

Inge Salden: “Er moet dringend werk gemaakt worden van beter openbaar vervoer, tot ‘s nachts. Anderzijds moet het verminderen van het aantal parkeerplaatsen in de eerste plaats gericht zijn op de niet-bewoners.”

Marlies Lenaerts: “Dat zal het probleem niet helemaal oplossen, want momenteel zijn er meer parkeerkaarten voor bewoners dan plaatsen. Men deelt vandaag frustratie uit door parkeerkaarten te geven voor plaatsen op het openbaar domein die er niet zijn. De voorstellen die we hebben, zijn gekende oplossingen die in andere steden toegepast worden en Antwerpen weigert in de praktijk te brengen. Zaken zoals het STOP-principe, het invoeren van wijkcirculatieplannen, investeren in openbaar vervoer, enzovoort.” 

Lenaerts beaamt de stelling van Thomas Goorden dat de Vervoersregio en het Routeplan 2030 dood zijn: “Het Routeplan 2030 is hét instrument om de modal shift te halen. We zijn nu vijf jaar verder en de druk van het autoverkeer op de stad wordt alleen maar groter. Waar gaan we eigenlijk heen en wat stelt dat initiatief nog voor?

0 Comments on “Wat met de Modal Shift? “De stad Antwerpen is de mol onder de leden van het Toekomstverbond””

Leave a Comment