Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Landbouw: de echte omslag – Groenboerenplan

Share

Achttien Nederlandse boerenorganisaties hebben een langetermijnvisie met tien actiepunten overhandigd aan de minister van landbouw. Het plan voorziet meer steun aan lokale productie en minder gerichtheid op industriële landbouw.

Het Boerenforum roept de sector op om eenzelfde omslag ook hier in België/Vlaanderen te ondersteunen. Wim Moyaert: “Ook in Vlaanderen moet de boer weer een eerlijke prijs krijgen voor zijn werk. Er zit nu een probleem bij  de warenhuizen en de internationale vrijhandelsakkoorden. De lokale boer moet minder stikstof uitstoten maar in de supermarkten zien we boontjes uit Kenia, aardappels uit Israël en dan nog allerlei uit China of Canada. De landbouw wordt gesubsidieerd, maar vooral de tussenschakels lopen met de winst weg, en wat er in  de winkel ligt is niet altijd kwaliteitsvol. Dus is een herziening van het subsidiesysteem nodig, gericht op de productie van kwaliteit in plaats van volume.”

“Er is al genoeg gepraat door adviseurs, beleidsgroepen, enzovoort. Het moment is gekomen dat we als boeren zelf ons plan op tafel laten leggen, en dat niet laten doen door een middenveldorganisatie die het zogezegd goed met ons voorheeft.”

“Het Stikstofakkoord van de Vlaamse regering pakt de stikstofproblematiek aan maar doet dit door er een industrieel-technologische mouw aan te passen door bijvoorbeeld de dieren nog meer af te sluiten in grote stallen. Het eindresultaat zou kunnen zijn dat een industrieel bedrijf  met allerlei technische ingrepen in orde is met het plan, en een boer die met de natuur werkt niet.”

0 Comments on “Landbouw: de echte omslag – Groenboerenplan”

Leave a Comment