Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Klimaatontkennning, deel 1: de goed boerende ijsberen

Share

De preek van de valse profeet (Signorelli, Orvieto, foto: RC)

Is het aanhalen van wetenschappelijk bronmateriaal een garantie op correcte informatie?
In een facebookpost wordt naar zes gedegen bronnen verwezen om aan te tonen dat het nog zo slecht gesteld niet is met het klimaat. “Het zijn de media die uit winstbejag incorrecte sensatie brengen.” Voor drie van de zes stellingen gingen we naar de bron kijken. In deel 1 bespreken we  de toegenomen ijsberenpopulatie.  

Er zijn inderdaad mediaberichten dat de ijsbeer bedreigd wordt door het smelten van de ijskap. Hoe valt dat te rijmen met het feit dat de ijsberenpopulatie momenteel eerder stabiel is, en zelfs sterk toegenomen is sedert het midden van de vorige eeuw? We bellen met Koen Stuyck van WWF, dat de populatie van poolberen opvolgt.

“Je kunt vandaag niet anders dan alarmistisch zijn .”

“Je moet de webpagina volledig lezen. De ijsbeerpopulatie is in het verleden sterk achteruit gegaan door de jacht op het dier. Die tijd is ondertussen voorbij, de ijsbeer is nu een beschermde soort. Alleen de Inoeit mogen er nog op jagen. Dat verklaart de terugkeer van de ijsbeer.”

“Tezelfdertijd is klimaatverandering wel degelijk een groot probleem voor de ijsbeer. Dat blijkt uit het feit dat de ijsberen steeds meer aan land komen doordat het ijs verdwijnt. Dat wordt geleidelijk aan een probleem voor de lokale gemeenschappen. Op dit moment is de ijsbeer hierdoor niet met uitsterven bedreigd, de IUCN stelt dat de ijsbeer (niet bedreigd maar) ‘kwetsbaar’ is. Wetenschapper schatten echter dat de populatie tegen 2050 met 30% zal achteruitgaan als de trends van het smelten van het zee-ijs en de vervuiling zich doorzetten.”

RC: Zijn de media niet overdreven alarmistisch?

Koen Stuyck: “Lees de klimaatrapporten. Er is reden om ongerust te zijn. De media plaatsen graag sensationele koppen die beter gekaderd zouden moeten worden, maar dat neemt niet weg dat de evolutie effectief verontrustend is en dat er actie moet genomen worden. De opwarming heeft bijna 1,2 graden bereikt en als we de CO2-uitstoot tegen 2030 mondiaal niet met de helft verminderen, dan wordt het bijna onmogelijk om de stijging onder de anderhalve graad te houden, zoals voorzien in het akkoord van Parijs.”

“We weten al dertig jaar dat er een probleem is. Op de conferentie van Rio in ’92 is klimaatwijziging duidelijk vastgesteld, wetenschappers die voor Exxon werkten wisten het al in de jaren ’70. Sindsdien blijft men zeggen dat er actie moet ondernomen worden, maar wat er ondernomen wordt, is totaal ondermaats. Als we nu alarmistisch moeten zijn, dan is dat omdat er 40 jaar aangemodderd is. Je kunt vandaag niet anders  dan alarmistisch zijn. “

0 Comments on “Klimaatontkennning, deel 1: de goed boerende ijsberen”

Leave a Comment