Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Klimaatontkennning, deel 2: meer neerslag in Nederland

Share

De preek van de valse profeet (Signorelli, Orvieto, foto: RC)

Is het aanhalen van wetenschappelijk bronmateriaal een garantie op correcte informatie?
In een facebookpost wordt naar zes gedegen bronnen verwezen om aan te tonen dat het nog zo slecht gesteld niet is met het klimaat. “Het zijn de media die uit winstbejag incorrecte sensatie brengen.” Voor drie van de zes stellingen gingen we naar de bron kijken. In deel 2 bespreken we de toegenomen neerslag bij onze noorderburen.  

De offciele Nederlandse website van het CLO toont dat de neerslag in Nederland toeneemt, wat in deze tijden van droogte toch verrassend is. Hoe vallen de berichten over watertekorten te rijmen met de toegenomen neerslag? Of is er helemaal geen droogteprobleem, en worden we gewoon voorgelogen door op winst beluste mediabedrijven, zoals de auteur van het facebookbericht stelt?

De paradox is er effectief: enerzijds neemt de jaarlijkse neerslag toe, door de klimaatwijziging, anderzijds heeft het (behalve in 2021) sedert 2018 ‘s zomers telkens te weinig  geregend (zie websites rijkswaterstaat en KNMI). Het KNMI concludeert dat  de klimaatopwarming de kans op het voorkomen van droogte in Nederland vergroot. Niet onbelangrijk is verder dat de extra neerslag vooral ‘s winters valt, en dat neerslagextremen, waarbij een groot deel van de neerslag niet de grond intrekt maar afgevoerd wordt via rivieren en riolering, toenemen. Het aantal dagen van extreme neerslag is sedert 1950 met 70% toegenomen.

Een bijkomende factor voor Nederland is dat waterbevoorrading niet enkel een zaak is van neerslag maar ook van aanvoer, vooral via de Rijn, die ook afhangt van de bovenloop en de krimpende Zwitserse gletsjers.

droogteseizoen. Bron: KNMI via https://waterberichtgeving.rws.nl/

Als we verder kijken dan Nederland, dan blijkt dat de impact van de klimaatopwarming op de neerslag in Europa zeer sterk afhangt van de geografische ligging: hoe noordelijker, hoe meer neerslag.  In zuidelijk Europa wordt een sterke daling van de neerslag verwacht, terwijl in de noordelijke landen het zowel ‘s winters als ‘s zomers meer zal gaan regenen (en sneeuwen). Voor  België (en Nederland) worden drogere zomers en nattere winters verwacht.

euro cordex via eea.europa.eu

0 Comments on “Klimaatontkennning, deel 2: meer neerslag in Nederland”

Leave a Comment