Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Interview Tino Ruyters SMART On Drugs

Share

SMART on Drugs is een burgerbeweging die ijvert voor de hervorming van het Belgisch drugbeleid en pleit voor een vernieuwde, deskundige en menselijke aanpak. In de week van 26 tot 30 september 2022 organiseerde SMART On Drugs samen met enkele andere zusterorganisaties een symposium rond drugsgebruik en gedragsverslaving en de maatschappelijke uitdagingen die daarmee samenhangen. We spraken met bestuurslid Tino Ruyters, tevens directeur van Free Clinic VZW.

 

De vzw SMART On Drugs werd opgericht in 2018. Gegroeid uit een kleine groep burgers heeft de organisatie ondertussen een groot netwerk van vrijwilligers en sympathisanten. Het burgerplatform verzamelt mensen van verschillende achtergronden uit de hulpverlening en academische en juridische wereld. Ze ijveren voor een Slim Menselijk Ambitieus Rechtvaardig en Totaal drugsbeleid. Het huidige beleid willen ze onder de loep nemen, en kijken waar er ruimte is voor verbetering. De drugswetgeving, die al meer dan 100 jaar bestaat, bereikt niet de effecten die men ermee wil bereiken. De nood is hoog om nieuwe denkvormen en oplossingen rond middelengebruik en gedragsverslaving onder de aandacht te brengen, inbegrepen legale drugs zoals alcohol.

Op politiek gebied beweegt er ook wel wat rond deze problematiek, zowel op nationaal als op internationaal vlak. Het recente drugsgeweld in Antwerpen zorgde ondermeer voor stevige kritiek op het beleid door Antwerps schepen Jinnih Beels. Op het ledencongres van Open VLD werd er recent gepleit voor de legalisering van cannabis. En op uitnodiging van de Brusselse burgemeester Philip Close (PS) organiseerde SMART On Drugs samen met andere organisaties zoals STOP 1921 de bovenvermelde week met workshops, congressen en lezingen.

In de internationale context buigen verschillende landen zich over het fenomeen en stellen vast dat de puur repressieve aanpak niet slaagt in haar doelstellingen. In ondermeer Canada, Uruguay, Zwitserland, Luxemburg en Portugal zien we initiatieven rond een hernieuwde drugswetgeving. SMART On Drugs ziet hierin mogelijks nuttige voorbeelden voor een ander beleid in België. Tino Ruyters verwijst ook naar minder goede voorbeelden, zoals in de VS waar het cannabisbeleid in een commerciële context terecht is gekomen. SMART On Drugs pleit er niet voor om drugs zomaar vrij spel te geven op de vrije markt. De overheid kan best een regulerende rol spelen. Dit geeft meer mogelijkheden voor preventie en kwaliteitscontrole. Het is ook een manier om de woekerwinsten van het illegale circuit onder controle te houden. Tino Ruyters wijst er op dat er zeker geen makkelijke oplossingen zijn voor een complex maatschappelijk probleem. Het volledig uitschakelen van de illegale markt is weinig waarschijnlijk, maar het reguleren van de drugsmarkt zou wel de invloed van het criminele milieu kunnen verminderen. Zeker ook vanuit het standpunt van de gebruiker en ‘harm reduction’ biedt de gereguleerde markt een meer veilige oplossing. De vrees dat dit zou kunnen leiden tot algemene epidemie van drugsgebruik is volgens Tino Ruyters ongegrond. Bovendien zouden de financiële middelen die vrijkomen door minder in te zetten op repressie nuttig gebruikt kunnen worden voor preventie. “Vanuit SMART On Drugs hebben we dezelfde doelstellingen als het huidige wetgevend kader, namelijk het drugsfenomeen in de hand houden, het gebruik te beperken en de overlast die ermee gepaard gaat te verminderen. We stellen vast dat op dit moment die doelstellingen niet worden gehaald, vandaar dat we een alternatief voorstellen om vanuit een andere benadering het fenomeen te counteren.”

0 Comments on “Interview Tino Ruyters SMART On Drugs”

Leave a Comment