Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Vredesconferentie over Oekraïne

Share

Bron: peacevienna.org

De Oekraïense ambassade in Wenen zet lokale instanties onder druk om zich te distantiëren van een vredesconferentie. We bellen met Ludo De Brabander van Vrede, die ter plaatse is.

Ludo De Brabander: “De bedoeling van de conferentie is om voorstellen te formuleren om uit de oorlog te geraken. In workshops worden verschillende thema’s bediscussieerd en op het einde van de conferentie resulteert dat in een eindverklaring.”

“Er heerst een algemene neiging om wie voor vrede pleit af te doen als propagandist van de andere kant.  Zo word je bij een oproep tot een staakt-het- vuren in de Russische hoek geduwd omdat Rusland daar het grootste belang zou bij hebben. Ondertussen zijn we wel in een zeer dodelijke loopgravenoorlog beland, die te vergelijken is met de eerste wereldoorlog. Op een zeker moment zullen beide partijen toch aan tafel moeten gaan zitten.

RC: De Oekraïense ambassade wilde niet dat econoom Jeffrey Sachs aan het woord gelaten wordt op de conferentie omdat hij te gast geweest is bij Vladimir Soloviev op de tv-zender Russia Today.  Oekraïene vindt het ook ontoelaatbaar dat organisatoren niet eisen dat Rusland zich onmiddellijk terugtrekt. ÖGB, de vakbond van wie de organisatoren de conferentieruimten huurde, zwichtte voor de druk en weigerde twee dagen voor de start om de conferentie te laten doorgaan in de vakbondsgebouwen.

Ludo De Brabander: “Gelukkig werd alsnog een nieuwe locatie gevonden. “

” Jeffrey Sach is een professor aan Harvard en was economisch adviseur van de VN-secretaris generaal. Hij heeft een heel uitgesproken mening over deze oorlog, haar achtergrond en de aanleiding. Sachs is heel kritisch tegenover zijn eigen land, de VSA. (Hij stelt dat de oorlog wel degelijk geprovoceerd werd door de voortdurende uitbreiding van de NAVO, nvdr). Zo zei hij vandaag dat de VS een toenadering tussen de oorlogvoerende partijen heeft gesaboteerd. “

“Betreffende zijn verschijning op Russia Today (RT): ik ben zelf een aantal jaren geleden ook nog op RT aan het woord gelaten, over de NAVO. Ik besef dat RT mijn stem graag laat horen omdat ik kritiek heb op de NAVO, maar dat betekent niet dat ik hen naar de mond praat.”

“Nu maakt men daar dus een probleem van, maar in 2003, toen de VSA Irak binnengevallen waren (eveneens in strijd met de internationale rechtsregels, nvdr ), steunden de Amerikaanse media deze illegale oorlog, en dat was toen  geen probleem. ”
“Er wordt dus alles aan gedaan om elke stem te discrediteren die (het duidelijk maken van) de noodzaak verwoord om de oorlog te doen stoppen. De potentiële consequenties van deze oorlog zijn niet te overzien en toch heerst er de naïeve overtuiging dat de zaak niet zal escaleren.”

RC: We hoorden dat Groot Brittannië manoeuvres zou gevoerd hebben in de buurt van de Krim. Onlangs gaf president Joe Biden toestemming om (Europese) F16’s acties te laten uitvoeren op Oekraïens territorium, inclusief de Krim, dat in 1954 binnen de Sovjet-Unie getransfereerd werd van Rusland naar Oekraïne door partijsecretaris Chroetsjov. (Een aanval door westerse F16s op de Krim zal waarschijnlijk leiden tot een Russische aanval tegen westerse oorlogschepen in de buurt.)

Ludo De Brabander: “De manoeuvers tot in de Russsiche territoriale wateren nabij de Krim gebeurden al vóór de Russische inval van 2022 en waren een opzettelijke Britse provocatie om de Russen te testen.”

“De wapens die geleverd worden aan Oekraïne mogen niet ingezet worden tegen Russisch grondgebied. Iedereen weet echter dat de Krim voor Rusland van geostrategisch belang is. Alhoewel de Krim geen deel uitmaakt van Rusland, had de Russische marine er destijds wel toegangsrechten. In 2008 stelt de NAVO dan dat Oekraïne deel moet worden van de westerse as, waardoor Rusland die militaire toegang zou kwijtspelen. Dat is nu net één van de redenen waarom Rusland de Krim heeft geannexeerd in 2014.”

De Krim is voor Rusland een absolute rode lijn, ook al is het Oekraïens grondgebied, die Rusland ertoe kan brengen tactische kernwapens in te zetten. De vraag is dus niet alleen hoe we een rechtvaardige vrede kunnen bekomen, maar ook hoe die duurzaam kan zijn. “

RC: Het tweede punt van kritiek ging over het feit dat de conferentieteksten niet expliciet oproepen tot een volledige terugtrekking door Rusland van het Oekraïens territorium.

Ludo De Brabander: “We stellen dat het principe de soevereiniteit is, zoals gedefinieerd in het handvest van de Verenigde Naties. We zitten op de conferentie met honderden mensen samen, maar ik denk wel dat er een consensus is dat de Russische inval een agressie is, en ook een inbreuk is op het VN-handvest en dat het een principe moet zijn dat buitenlandse troepen uit Oekraïne moeten verdwijnen.”
“Er moet een statuut gezocht worden voor Oekraïne dat garanties geeft voor de veiligheid van het land, maar tezelfdertijd zorgt dat het tot geen enkel kamp behoort. Als Oekraïne bij de NAVO komt, dan staan de VN-militairen aan de lange Russisch-Oekraïense  grens. Ik denk niet dat de VS Russische of Chinese basissen aan de Mexicaanse grens zouden tolereren.”

“Al in 1997 werd een NAVO-Oekraïne-commissie opgericht. Via dat vehikel zijn allerlei militaire programma’s ontwikkeld, vooral na de toekenning van het kandidaat-lidmaatschap in 2008. Dan zijn de militaire manoeuvres en wapenleveringen begonnen. Het Oekraïens leger moest zich ook ‘aan NAVO-standaarden ‘ aanpassen, wat vooral interessant was voor de Amerikaanse wapenindustrie.”

Recentelijk verscheen een boek van de Nederlandse vredesactivist Guido Van Leemput, ‘De gelaagde oorlog in Oekraïne en de botsing van grootmachten‘.

0 Comments on “Vredesconferentie over Oekraïne”

Leave a Comment