Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Deurne: Keerlus-debacle na verdwijning bezwaarschriften

Share

OpenStreetMap/ RC

Op 8 december keurde de Vlaamse overheid de plannen voor een nieuw eindpunt/keerlus van de ingekorte tramlijn 4 goed. Een goede week later  trok het stadsbestuur de aanvraag weer in. Dat gebeurde nadat  buurtbewoners erop uitgekomen waren dat het stadsbestuur het merendeel van de bezwaarschriften niet doorgegeven had aan de dienst die de vergunning moest goedkeuren. De verantwoordelijke schepen Annick De Ridder verwijst naar haar administratie.

De buurt is geen voorstander wegens “verlies aan groen, een markt die moet verdwijnen, en verminderde dienstverlening“. 

Op 14 december spraken we Lode Daelemans van buurtcomité Het Juiste Spoor : “De heraanleg kost miljoenen, gaat gepaard met het verlies van groen, en het resultaat zal zijn dat er juist minder openbaar vervoer is in Deurne. Door deze keerlus wordt de tramlijn ingekort.

“Er is geen tramverbinding tussen Deurne Noord en Zuid omdat De Lijn voor het gebruik van de bestaande sporen zou moeten betalen en daarvoor het geld niet heeft.”

Tramlijn 4 liep tot Silsburg, later maar tot Eksterlaar, en momenteel tijdelijk zelfs maar tot Berchem station. De nieuwe keerlus betekent dus inderdaad een inkorting ten opzichte van Eksterlaar en Silsburg.

Lode Daelemans: We waren voor het behoud van de keerlus Eksterlaar, voor noodgevallen. In normale omstandigheden zou de tram moeten doorrijden naar Deurne Noord. Nu doet De Lijn een investering van miljoenen euro’s om lijnen in te korten, waardoor de mensen minder openbaar zullen hebben. Momenteel is er nog een buslijn (#19) tussen Deurne Zuid en Noord maar die zal ook afgeschaft worden.

de keerlus – juistespoor.be

De tramsporen die Deurne Zuid en Noord verbinden liggen er al in de Ruggeveldlaan, maar men gebruikt ze enkel om trams naar stelplaatsen te laten rijden. De sporen worden dus niet gebruikt om mensen te vervoeren omdat ze aangelegd zijn via een publiek-private constructie die erop neer komt dat De Lijn voor het gebruik van de sporen zou moeten betalen en daarvoor het geld niet heeft. Er was een plan in 2019 om via lijnen M2 en M9 de bestaande lijn op de Ruggeveldlaan te gebruiken, maar dat gaat dus niet door.

“Er is overleg geweest met stad en district maar een echte verklaring kregen we niet. Enkel dat de Eksterlaar-keerlus weg moest en er geen andere plaats was om een nieuwe aan te leggen.”

“Het Departement Omgeving van de Vlaamse administratie keurde op 8 december de vergunningsaanvraag goed, maar toen we het document inkeken bleek dat bijna duizend van de ingediende bezwaarschriften ontbraken.  Zoiets is ontoelaatbaar, en het stadsbestuur moet de vergunningsaanvraag daarom intrekken. Als ze dit doordrukken dan gaan we naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.” 

Op donderdag 14 december trok het Antwerps stadsbestuur inderdaad haar vergunningsaanvraag in en gaf dat door aan een bevriende krant, maar niet aan de gemeenteraad, die schepen Annick De Ridder over de zaak ondervroeg op de gemeenteraad van 18 december. De Ridder schoof in haar respons de verantwoordelijkheid af op haar administratie maar gaf geen antwoord op de vraag wat de stad in welke zin aan de plannen wil aanpassen.

0 Comments on “Deurne: Keerlus-debacle na verdwijning bezwaarschriften”

Leave a Comment