Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Code Rood-actie: “Er was geen sprake van het blokkeren van het verkeer.”

Share

afbeelding: RC mbv pixlr

Code Rood voerde vorige week actie in Antwerpen tegen de miljoenensubsidies voor de lokale luchthaven, waar vooral de private jets van profiteren. 

Nog meer dan de actie zelf trok de repressieve respons van het Antwerps stadsbestuur de aandacht. De Antwerpse burgemeester kreeg honderden felicitaties op zijn bericht dat hij voorkomen had dat de actievoerders ‘het verkeer zouden blokkeren’. “Er was helemaal geen sprake van het blokkeren van het verkeer”, reageert Ruth-Marie Henckes van Code Rood.

Toch zat het verkeer in Antwerpen op zaterdag 16 december helemaal vast. Niet door de actievoerders, wel door de massale toestroom van auto’s voor de kerstaankopen.

Maar wat waren de plannen van Code  Rood dan wel?

Ruth-Marie Henckes: “We hebben in Luik en Antwerpen een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid gehouden tegen de zeer vervuilende luchtvaartindustrie, die miljoenensteun krijgt. In Luik hebben zeshonderd actievoerders het depot van Alibaba  bezet om de groei van de cargotrafiek aan te kaarten, en ook in Antwerpen werd actie gevoerd door zeshonderd mensen. De politie greep hard in, maar uiteindelijk was het de politie zelf die de luchthaven bezette. In Antwerpen wilden we vooral de subsidies voor deze privé-jets-luchthaven aankaarten.  Er zijn die dag uiteindelijk geen privé-jets vertrokken.”

RC: Op de gemeenteraad wees de burgemeester erop dat de manifestatie niet aangevraagd was en dat Antwerpen nochtans zeer open is voor manifestanten.
RMH: ” Er mag niet op de Grote Markt gedemonstreerd worden, terwijl dat toch dé plek is waar je moet zijn om gehoord te worden door de politici (omdat het stadsbestuur en de gemeenteraad er zetelen, nvdr). Ook op de Meir mag er niet gemanifesteerd worden. Afgelopen zomer heeft de politie ook zeer hard opgetreden tegen een heel brave actie op de parking voor de Antwerpse luchthaven. Dat de stad open is voor manifestanten klopt dus helemaal niet.”

“De politie heeft tijdens haar actie vorige week een reeks basisrechten geschonden: 150 mensen werden preventief en hardhandig  gearresteerd terwijl ze op vijf kilometer van de luchthaven waren. Die schending gebeurde om de belangen van de private jets te verdedigen. Dat is een politieke keuze. Met de actie heeft de stad dan ook kleur bekend.”

“Deze actie van Code Rood was een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Die komt na decennia van protest in de vorm van demonstraties, brieven en  petities waar niet naar geluisterd werd. Bovendien worden bouwmisdrijven gepleegd (voor de uitbreiding van de luchthaven, nvdr) en worden de regeringen veroordeeld voor het falend klimaatbeleid. De activisten zijn zogezegd eigenlijk maar een bende hippies en bomenknuffelaars die gewoon een betere wereld willen, en daar gaat men dan met matrakken en pepperspay tegen tekeer.”

RC: Bart De Wever feliciteerde zijn politie met de arrestatie van 318 klimaat-actievoerders omdat die ‘het verkeer gingen blokkeren’. Gingen jullie het verkeer blokkeren?
RMH: “Neen, we gingen het verkeer niet blokkeren. We wilden wel verhinderen dat er private jets zouden vertrekken vanop de luchthaven. Daarin zijn we geslaagd. De Krijgsbaan en enkele omliggende straten werden geblokkeerd, maar dan door de politie zelf, niet door ons. Door het preventief optreden heeft de politie voor veel verstoring van het weg- en vliegverkeer gezorgd. Dat zijn beslissingen door de politie.”

RC: Er zijn gewonden gevallen…
RMH: “Twee actievoerders zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Bij iemand is een arm op twee plekken gebroken en braken er ook twee vingers. Die is minstens drie maanden arbeidsongeschikt. Iemand anders had veel pepperspray van dichtbij in de ogen gekregen en moest daardoor ook naar het hospitaal afgevoerd worden. Een twintigtal andere actievoerders (die niet gehospitaliseerd werden) hebben hun verwondingen laten onderzoeken en registreren. Er is klacht ingediend bij Comité P. De andere inbreuken op  de basisrechten gaan we later aanklagen bij Comité P. We beseffen dat er aan klachten neergelegd bij Comité P vaak geen gevolg gegeven wordt, maar vinden het toch belangrijk om een signaal te sturen. “

“De activisten zijn uiteindelijk eigenlijk maar  een bende hippies en bomenknuffelaars  die gewoon een betere wereld willen en daar gaat men dan met matrakken en pepperspay tegen tekeer. “

RC: Op de gemeenteraad was er ook sprake van zes gewonde politieagenten, waarmee aangegeven werd dat het niet over een geweldloze actie ging
RMH: “Onze actie was wel degelijk strikt geweldloos, dus we verschieten ervan dat er langs de kant van de politie gewonden zouden zijn gevallen. We hebben daar vragen over gesteld maar hebben verder nog niet gehoord over welke verwondingen het gaat, hoe het gebeurd is ….   We zouden dat graag horen, want de politie was niet het doel van de actie.”

RC: Volgens de Antwerpse burgemeester staan er gevangenisstraffen van 10 jaar op de actie die Code Rood voerde.
RMH: “Honderd jaar geleden was het illegaal voor vrouwen om te stemmen. Het stemrecht hebben we bekomen door burgerlijke ongehoorzaamheid, op een andere manier bereikte men niets. We zitten nu ook op een punt waar  het functioneren  van de maatschappij aan het kantelen is door de klimaatcrisis. Nu moet er gehandeld worden en we zien dat daar geen gehoor aan gegeven wordt. Echt misdadig is dat ons belastinggeld naar een luchthaven gaat waar vooral private jets op vliegen. Zo’n toestel stoot op 4 uur tijd evenveel CO2 uit als een volledig gezin op een jaar. “
Noot van de redactie: artikel 406 waar burgemeester De Wever naar verwees dateert van 1867 en slaat daardoor niet op de luchtvaart. De gevangenisstraffen tot 10 jaar zijn van toepassing ingeval er sprake is van ‘een aanslag’.

RC: Niet alleen de private jets konden niet vertrekken in Deurne , er was ook een vlucht van TUI die moest omgeleid worden naar Zaventem.
RMH: “Jan met de pet is niet het doelwit van onze actie. Die neemt het vliegtuig omdat de trein een veel te duur alternatief is. En dat komt doordat de overheid de luchtvaartsector ontzettend bevoordeeld, bijvoorbeeld door vrijstelling van belastingen. We viseren de overheid en de luchtvaartsector. We hadden zo onze actie ingepland om de overlast voor lijnvluchten te minimaliseren. “

Comments are closed.