Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Bosgebied Boomse kleiputten voorlopig gered

Share

afbeelding: redonzekleiputten.be

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de vergunning om het bosgebied van de Boomse kleiputten te kappen en te gebruiken als stort voor  Oosterweelgronden. Een stand van zaken door Frank Van Houtte van Red Onze Kleiputten.

Frank Van Houtte: “De kleiputten van Terhagen in Boom en Rumst vormen een natuurgebied van 86 hectaren. 55 hectaren zijn eigendom van de Provincie en de Vlaamse waterweg. Deze zone werd tot 1983 gebruikt voor kleiontginning en is niet officeel  erkend als natuurgebied. De overheid wil ze nu gebruiken als stortplaats voor gronden van de Oosterweelsite.”

“Er waren plannen om een golfterrein aan te leggen en daarom werden er bodemanalyses uitgevoerd. Daarbij werd een asbeststort van 4,5 hectare  gevonden en een huisvuilstort van de stad Antwerpen. Omdat er ook sulfaten zijn aangetroffen, stelt de overheid dat een sanering nodig is waarvoor het gebied volledig ontbost moet worden. Deskundigen die we gecontacteerd hebben, zeggen echter heel duidelijk dat dat niet klopt omdat het sufatengehalte heel laag is en bovendien waarschijnlijk afkomstig is van de Boomse klei en dus van nature aanwezig is. De gemeten sulfaten vormen dus geen risico voor de mens. 

 “Omdat de zone erkend is als stortplaats mag het asbest blijven liggen als het goed afgedekt is door folie en grond. Wij willen dat het asbeststort (op die manier) gesaneerd wordt, zoals dat trouwens door OVAM al in 2015 werd opgelegd. Binnen het jaar moest gestart worden met de sanering.”

“Negen jaar later is er nog niets gebeurd, omdat de Vlaamse Waterweg de sanering koppelt aan het storten van de vervuilde Oosterweelgronden. De vergunning om die gronden te storten is nietig verklaard, maar er is nog steeds geen sprake van een sanering. Het asbest ligt nog altijd bloot aan de oppervlakte, vezels kunnen zich in de buurt verspreiden en bedreigen de buurtbewoners.”

“We vermoeden dat de weigering van de Vlaamse Waterweg om te saneren met geld te maken heeft: als het volledige gebied als Oosterweelstort gebruikt wordt, dan neemt Lantis (de marketingnaam van overheidsbedrijf BAM, nvdr) de kost op zich. Noot: voor de belastingsbetaler is wie de rekening betaalt niet relevant, aangezien beide instanties (Vlaamse Waterweg en Lantis/BAM) in handen zijn van de Vlaamse overheid.”

“De vergunning om te kappen en te storten werd door minister Zuhal Demir in 2022 goedgekeurd, waarna we onmiddelijk beroep aangetekend hebben bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Vorige week heeft die de omgevingsvergunning vernietigd. Lantis mag dus niet meer naar hier komen om de gronden te storten en het gebied mag niet ontbost worden. We hadden negen argumenten aangevoerd tegen de vergunning. Omdat er beschermde dier- en plantensoorten aanwezig zijn in het gebied moet een afwijking aangevraagd worden op het ‘soortenbesluit’. Die aanvraag tot afwijking was niet aanwezig tijdens het openbaar onderzoek en kon daarom niet aangevochten worden. “

RC: De verwerping is dus het gevolg van een procedurefout. Als de procedure opnieuw gedaan wordt met de aanvraag, dan passeert ze mogelijks wel.

FVH: “Ja, maar dan moeten er nieuwe rapporten opgesteld worden en moeten er nieuwe onderzoeken uitgevoerd worden, waardoor we twee tot drie jaar verder zullen zijn voor het zover is. Bovendien is een bodemsaneringsproject ingediend dat OVAM vorig jaar niet conform verklaard heeft omdat er onderzoeken ontbraken. De overheid heeft haar huiswerk dus heel onzorgvuldig gemaakt.”

“In eerste instantie wilde BAM/Lantis de meer vervuilde gronden van Linkerover hier storten. Dat gaat nu niet door. Meer recentelijk heeft Lantis haar plannen veranderd, en nu is er sprake van (minder vervuilde) gronden van Rechteroever. Ook dat is dus voorlopig niet mogelijk. “

“De overheid wil een klein stukje van de zone in de buurt van de Wienerbergerfabriek erkennen als natuurgebied en het overig deel van de 55 hectare bestemmen voor ‘economisch gewin door opvulling’.  Provinciaal gedeputeerde Luk Lemmens heeft al verklaard dat de overheid haar plannen niet wil veranderen.” 

0 Comments on “Bosgebied Boomse kleiputten voorlopig gered”

Leave a Comment