Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Stad investeert in civiele bouwwerken

Share

Asiadok foto: Zenavandenblock via wikipedia (Creative commons)

De stad heeft een plan opgesteld om haar portefeuille aan civiele bouwwerken zoals bruggen, kaimuren en tunnels structureel te beheren en onderhouden. We bellen de bevoegde schepen Erica Caluwaerts (onafhankelijk, ex Open-VLD).

We vragen ook waarom ze de oproep om illegale wapentransporten door de haven te rapporteren niet ondersteunt.  Woensdag stelt Caluwaerts haar nieuwe partij voor waar ze in oktober mee naar de verkiezingen trekt.

Erica Caluwaerts: “ Het Asiadok is gebouwd in 1873. Voor dat soort bouwwerken, dat wel onderhouden wordt,  wordt het toch wel tijd om  eens een extra check te doen van de staat waarin het zich verkeert. Dat zal nu gebeuren voor een vijftigtal gebouwen. Begin volgend jaar willen we alles in kaart hebben.”

“Een aantal tunnels zoals  de Brabant tunnel, Hardenvoorttunnel, van Immerseeltunnel en  een aantal fietstunnels,  zitten zijn de verantwoordelijkheidheid van de stad, maar de tramtunnel naar linkeroever (die voor onderhoud gesloten moet worden, nvdr) wordt beheerd door De Lijn. De tunnels onder de brug met de sporen die naar het centraal station leiden zijn dan weer de bevoegdheid van de NMBS.  We geven natuurlijk wel door aan de NMBS als we zien dat er iets niet in orde is met die bouwwerken.”

INDUSTRIE

Erica Caluwaerts is bevoegd voor ‘industrie’: De haven, waar de meeste industrie zit, is de bevoegdheid van de havenschepen, dus wat is de bevoegdheid van de schepen ‘ Industrie’.

EC: “De industriegebieden die zich in het havengeboed bevinden vallen inderdaad onder de bevoegdheid van havenschepen Annick De Ridder. De industroe zit echter niet alleen in de haven. Er zitten ook nog industrie- en KMO zones in Bleugate, de slachthuissite. We moeten zorgen dat industrie ook naar die andere gebieden komt en/of er blijft.” 

“Naast Industrie en patrimonium ben ik bezig geweest met het activeren van jongeren, de nutsvoorzieningen. De communicatie over de werken die gepard gaan met de aanleg van nutsvoorziening is een complex werk gebleken. Dat gaat over het openleggen van straten maar ook over grotere projecten zoals de heraanleg van de Groenplaats, de Wapper, het Astridplein. Verder ben ik bezig met het Modeplan en de digitalisering van de stedelijke diensten. Allemaal verschillende bevoegdheden waar uiteindelijk  toch overlap tussen blijkt te bestaan, en dat maakt het juist interessant. ” 

ILLEGALE WAPENTRANSPORTEN

We vragen de shepen ook waarom ze op 18 december 2023 de motie verworp die de haven oproept om  (illegale) wapentransporten naar oorlogsgebieden wapentransporten door te geven aan de bevoegde Vlaamse administratie.
EC: “Het antwoord van de bevoegde schepen (Annick De Ridder) was heel duidelijk: we hebben daar geen enkele bevoegdheid in. Soms heb ik de indruk dat er, om een sfeer te scheppen,  vragen gesteld worden die voor het Vlaams of Federaal niveau zijn. Dat zijn politieke spelletjes waar we vanzelfsprekend.”

RC: Dat klopt niet. De papieren waarin staat dat er wapens via de Antwerpse haven verscheept worden lagen bij wijze vanspreken op het bureau van Annick De Ridder.   Zij stelt dat de Antwerpse haven niets met die wapenleveringen van doen heeft, maar de betreffende rederij betaalt om in de haven aan te meren.
EC: “Ik volg de redenering van Annick De Ridder.”

RC: Die is dat Antwerpen niet te maken heeft met die handel, terwijl de stad geld ontvangt van die rederij. 
EC: “Luister. Ik volg het antwoord van mevrouw De Ridder. Ze heeft daar heel duidelijk over gecommuniceerd. Het is ook niet aan mij  me uit te laten over bevoegdheden van  hogere overheden.”

RC: Wettelijk is er een verplichting om aangifte te doen van wapentrafieken. Enkele jaren geleden was er al eenzelfde respons van Annick De Ridder in verband met wapenhandel naar (oorlogvoerend) Saoedie Arabië door de Antwerpse haven. Er zouden dus ook wapens kunnen doorgevoerd worden naar bijvoorbeeld Iran. De Vlaamse overheid (die bevoegd is voor het tegenhouden van illegale wapenhandel) zet geen stappen omdat niemand (uit Antwerpen) de wapentrafieken aan haar doorgegeven heeft. 
EC: “Ik begrijp uw vraag niet en heb daar verder niets over te zeggen.”

NIEUWE LIJST

Een drietal jaar geleden verliet Erica Caluwaerts Open VLD.  Wat zijn haar plannen?

Erica Caluwaerts: “ Aanstaande woensdag zal ik mijn nieuwe politiek partij lanceren. Het charter wordt dan voorgesteld. Het wordt een ethisch progressieve en  economics liberale partij.”

0 Comments on “Stad investeert in civiele bouwwerken”

Leave a Comment