Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Wat met het Europees Milieubeleid?

Share

 

Na vier jaar lang een relatief sterk milieubeleid gevoerd te hebben is de ‘von der Leyen-legislatuur’ aan het eindigen in mineur, met vooral initiatieven om eerder gemaakte plannen niet uit te voeren.

“Sedert een goed jaar zijn een aantal politici hun kar aan het keren, vooral in de lidstaten”, zegt Yelter Bollen van Bond Beter Leefmilieu.

“Het begon met de uitfasering van de verbrandingsmotoren, daarna werd de energiebelasting in de frigo gestopt en de pesticide-wetgeving. En dan was er natuurlijk de heisa rond de natuurherstelwet, die uiteindelijk niet werd goedgekeurd.”

“Er wordt gezegd dat de wetgeving ‘te streng’ is en dat er te veel ‘red tape’ is, maar niet uitgelegd waarover men het eigenlijk heeft. Die ‘red tape’ is er niet gekomen om bedrijven te pesten maar omdat er chemicaliën zijn die kanker veroorzaken, omdat industriële processen luchtvervuiling veroorzaakt, enzovoort.  Het heeft ecologisch noch economisch zin om de milieuagenda in te slikken omdat de industrie momenteel in zwaar weer zit.”

“De regeringsleiders van de EU-lidstaten zijn aan het overleggen over de te voeren strategie tijdens de volgende EU-legislatuur. In een aantal kladversies van dat beleid, ontwikkeld onder leiding van Charles Michel,  werd de Green Deal op het hakblok gelegd. Dat gebeurde niet expliciet maar de focus was concurrentiekracht, verminderen van ‘administratieve lasten’, besparing. Een ongeloofelijk mager beestje in vergelijking met de vorige strategische agenda. We denken wel dat het uiteindelijke plan beter zal zijn. ” 

0 Comments on “Wat met het Europees Milieubeleid?”

Leave a Comment