Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Transparencia: “Openbaarheid van Bestuur slachtoffer van politieke magouille rond internationale topjobs”

Share

De Wet op Openbaarheid van Bestuur geeft burgers het recht om beleidsdocumenten op te vragen. Bestuurders blijven echter manieren vinden informatie niet te delen. Bovendien is de wet op Federaal niveau momenteel de speelbal geworden van een carrousel aan partij-politieke topbenoemingen, aldus Claude Archer van Transparencia, de NGO die strijdt tegen corruptie en zich bezig houdt met openbaarheid van bestuur .
Claude Archer: “Iedereen moet binnen de dertig dagen de opgevraagde overheidsdocumenten krijgen. Dat gebeurt niet altijd en dan kan men naar een ‘ beroepscommissie’ stappen om de geweigerde documenten toch te krijgen. Op federaal niveau is er een probleem omdat de beslissing van die commissie niet dwingend is. Zo weigert Frank Vandenbroucke al twee jaar om e-mail-verkeer over een contract van de distributie van corona-vaccins vrij te geven. Er zouden manipulaties gebeurd door zijn, onder leiding van Vivianne Henri, waardoor het Belgisch bedrijf Medista het contract onterecht niet zou gekregen hebben, ten voordelen van een Franse multinational. De Beroepscommissie heeft het verzoek om de mails vrij te geven bevestigd. Toch weigert Vandenbroucke; en dat kan hij omdat het advies niet bindend is.”

“Ook minister Annelies Verlinden weigert e-mailverkeer vrij te geven. In haar geval gaat het over het be-alert systeem.” 

“Ecolo/Groen hebben hun belofte in verband met transparantie  verraden en N-VA zorgt ervoor dat zijn eigen amendement niet kan gestemd worden.”

RC:  In Vlaanderen is het advies van de Beroepscommissie wel bindend. Toch wordt ook hier in veel gevallen informatie niet vrijgegeven. Dat gebeurt nadat de Commissie met eigenaardige argumenten de weigering van de politieke bestuurders steunt,  of met het argument van ‘vertrouwelijke commerciële informatie’.
Claude Archer; “In Vlaanderen is er ook een probleem omdat de beroepsinstantie er niet onafhankelijk is en uit ambtenaren bestaat die soms dezelfde zijn als zij die weigerden om de gevraagde documenten vrij te geven. In Wallonië  is de wet op openbaarheid van bestuur wel goed geregeld, want daar is de beroepsinstantie onafhankelijk én is het advies bindend. Dat gebeurde door en wetsaanpassing onder druk van de acties van de gilets jaunes.”
“In de helft van de gevallen geeft het beroepsorgaan in Vlaanderen de overheid gelijk (in haar weigering om informatie te geven), hetgeen rampzalig is. Het gebrek aan onafhankelijkheid in Vlaanderen is echt een groot probleem.”

RC: Waarom is de zaak van de wet op openbaarheid van bestuur op federaal niveau nu weer in  de aandacht?
CA: ” Bij het aantreden van de coalitie hadden Ecolo en Groen beloofd werk te maken van de versterking van de wet, maar dat is nooit gebeurd. We hebben dan geprobeerd het wetsvoorstel van Ecolo/Groen weer te laten indienen met de steun van N-VA en PVDA. Tot deze week heeft de volledige oppositie, van (de organisatie) Vlaams Belang tot PVDA, samen succesvol een wetsvoorstel geblokkeerd van minister Verlinden, dat het advies van de beroepscommissie nog altijd niet bindend maakte. Dat gebeurde door amendementen in te dienen om de adviesen bindend te maken. Dat moest dan voor advies naar de Raad van State, waardoor het wetsvoorstel een maand lang niet gestemd kon worden. Over een maand zal het te laat zijn omdat de kamer dan gesloten is wegens de verkiezingen. De amendering is dus de manier voor de oppositie om het slecht wetsvoorstel van minister Verlinden te blokkeren. Tot nu toe lukte dat telkens  ….. tot gisteren.”

“N-VA heeft het amendement mee ingediend maar gisteren bleken er bij de stemming zes parlementsleden van N-VA afwezig te zijn. Ze waren er wel eerder tijdens de dag maar niet meer toen de stemming over het amendement moest gebeuren. Het is dus gewoon en strategie van N-VA om te doen uitschijnen dat ze voor bindende adviezen zijn (over openbaarheid van bestuur), maar ze houden parlementsleden thuis zodat het amendement niet kan gestemd worden. Gisteren heeft N-VA dus zijn eigen amendement niet gesteund! Dit is even erg als Ecolo/Groen die vier jaar geleden een wetsvoorstel indiende en het nog altijd niet gestemd heeft.”

“N-VA doet nu hetzelfde om zijn plaats in de volgende regering te verzekeren en heeft  daarmee de andere oppositiepartijen verraden.”

RC: Waarom heeft Ecolo/Groen het eigen wetsvoorstel nooit ter stemming gebracht? Omdat ze het zelf eigenlijk niet wilden, of omdat bijvoorbeeld MR en Open-VLD er niet van wilden weten? Ecolo en Groen hebben ook op andere gebieden toegevingen gedaan. Denk maar aan de kernuitstap die (gedeeltelijk) teruggeschroefd is, of aan het uitblijven van actie tegen Israel, onder druk van MR en VLD.
CA: “Dat klopt, maar wat betreft de wet op openbaarheid van bestuur wordt het een beetje belachelijk omdat dezelfde partijen op gewestelijk niveau wel voor transparantie gestemd hebben.” (Niet in Vlaanderen aangezien de beroepscommissie er niet onafhankelijk is, nvdr)

“Eigenlijk moet dit gekaderd worden in de verdeling van internationale postjes die staat te gebeuren na de verkiezingen. MR wil een plaatsje voor Charles Michel bij de Europese Investeringsbank, Ecolo wil een plaats geven aan Isabelle Durand, CD&V wil Koen Geens een plaats geven aan het Europees Hof of een ander internationaal justitie-orgaan, Frank Vandebroucke wil Europees Commissaris worden. De Wet op Openbaarheid van Bestuur is dus het slachtoffer van het postje voor Isabelle Durand. ” 

“Toch is er nog een kans dat het slecht voorstel van Verlinden geblokkeerd wordt, want er is  volgende week nog een stemming. We hopen dat door maatschappelijke druk N-VA zijn houding nog verandert. De vraag is welke post N-VA krijgt, en we zullen zien of ze een excuus vinden om het eigen amendement niet te steunen.”

“We zien telkens dat partijen voor transparantie zijn zolang ze in de oppositie zitten. Eens ze aan de regering deelnemen, is de prioriteit weg. ” 

0 Comments on “Transparencia: “Openbaarheid van Bestuur slachtoffer van politieke magouille rond internationale topjobs””

Leave a Comment