Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Het Rapport van de Vlaamse Europarlementsleden

Share

De katholieke universiteit van Leuven onderzocht hoe de Vlaamse Europarlementsleden presteerden gedurende de aflopende legislatuur. We bellen Lien Jansen, één van de onderzoekers. Het rapport geeft geen classement maar helpt de kiezer wel om te beslissen wie voor hem/haar/het de beste kandidaat is.

De studie geeft voor elk parlementslid de lijst van commissies waarin ze zetelden, hun parlementaire delegaties en een korte samenvattig van het uitgevoerd wetgevend werk. Verder werd een beoordeling gemaakt van hoe transparant ze waren met hun financiën en in hun contacten met drukkingsgroepen. Tenslotte is ook gekeken hoe er gestemd werd in bepaalde dossiers.
Lien Jansen: “Op basis van de activiteiten alleen is het moeilijk om te beoordelen hoe goed een parlementair is. Een kleine fractie, zoals ECR met N-VA, geeft bijvoorbeeld meer mogelijkheden om een rapport te schrijven dan een grotere fractie zoals de EVP waar CD&V in zit.”

RC: Toch zijn er heel grote verschillen. Filip De Man van de organisatie ‘Vlaams Belang’ heeft 25 amendementen ingediend, Kathleen Van Brempt 3812.
Lien Jansen: “Het algemeen beeld toont inderdaad aan dat Filip De Man één van de minst actieve parlementsleden was.”

RC: Jullie vroegen ook om een aantal vragen te beantwoorden: wat was het hoogtepunt /laagtepunt voor het Europees parlement en wat was het persoonlijk hoogtepunt.
Lien Jansen: “Gerolf Annemans,Filip De Man, Rudi Kennnes (PVDA) , Guy Verhofstadt en Bruno Tobback hebben niet geantwoord.”

RC: Verhofstadt was ook niet echt actief.. Heeft hij de afgelopen legislatuur zijn broek zitten verslijten in het Europees parlement?
Lien Jansens: “Het is duidelijk dat het zijn laatste mandaat was, een uitbol- mandaat. Hij heeft zich teruggeplooid op constitutionele zaken.”

RC: Laat ons even kijken hoe er gestemd werd in belangrijke dossiers. Opvallend bijvoorbeeld is dat Sara Matthieu van Groen tegen de Klimaatwet gestemd heeft, samen met de organisatie ‘ Vlaams Belang’.
Lien Janssen: “Matthieu stemde tegen omdat ze de wet niet ambitieus genoeg vond terwijl de ambitie ‘Vlaams Belang’ te ver ging. N-VA heeft zich onthouden, wat de partij trouwens bij veel stemmingen gedaan heeft en toont dat ze gewrongen zitten tussen euroscepticisme en engagement, met bijvoorbeeld Jan Van Overtveldt die voorzitter is van de begrotingscommissie die heel veel invloed heeft.”
(nvdr: Johan Van Overtveldt was als Belgisch minister van financiën -2014/2018- de architect van de ‘taxshift’,  een ongedekte belastingsvermindering die in werking trad na zijn afscheid en een belangrijk element is van het huidig begrotingstekort.)

RC: Bij de stemming van het MFK (Meerjarig Financieel Kader) heeft hij zich onthouden. Hij is de sterke man van de begrotingscommissie maar als de stemming er komt stemt hij niet voor het compromis.
Lien Janssen:“Ik kan niet in zijn hoofd kijken maar dit wijst opnieuw op het spagaat tussen  euroscepticisme en het mee willen bouwen.”

RC: Wat betreft de recovery and resiliance act was er een duidelijk onderscheid tussen (extreme) rechterzijde en de andere partijen. VB stemde tegen en N-VA onthield zich.  Alle anderen stemden voor.  Waarover gaat dit?
Lien Jansen:
“Dat is het plan van de EU om de economie na de coronacrisis te ondersteunen: Een grote pot met geld gericht op klimaatactie en digitale transitie.”

RC: Waarom stemmen partijen  die zichzelf nationalistisch noemen, uit een gebied dat amper boven  de zeespiegel ligt, tegen de ondersteuning van klimaatactie?
Lien Jansen:
“Ik vermoed dat ze vinden dat dit een overdracht is van macht aan Europa.”

RC: Er lag ook en stemming voor over het invoeren van een Europees minimumloon? De extreem-rechtse organisatie die zichzelf  ‘Vlaams Belang’ noemt positioneert zich als sociaal (beschermer van de werkend de Vlaming). Toch stemde ze tegen het invoeren van minimumlonen.
Lien Jansen:
“Momenteel is het vastleggen van een minimumloon een nationale bevoegdheid. ‘Vlaams Belang’ vindt blijkbaar niet dat de Europese Unie zich daarmee moet moeien.” (nvdr: door het uitblijven van minimumlonen in andere Europese landen moedigt de loonconcurrentie aan. Daardoor komen de  lonen in Vlaanderen in concurrerende sectoren onder druk te staan)

RC: Jullie hebben ook naar transparantie gekeken.
Lien Jansen: “Enerzijds hebben we naar de financiële tramsparantie gekeken. De parlementsleden krijgen hoge onkostenvergoedingen en we gingen na hoe duidelijk ze daarover rapporteerden en gaven een score. Over’t algemeen scoorden de Vlaamse Europarlementsleden zeer slecht met amper drie die informatie vrijgaven: Cindy Fransen(CD&V) en Kathleen Van Brempt (Vooruit)   waren zeer transparant. Sara Matthieu gaf minder gedetailleerde informatie. De rest gaf niets vrij.”

RC: Jullie bekeken ook hoe de parlementsleden hun contacten met lobbyisten rapporteerden.
Lien Jansen: “Zeven van de twaalf parlementsleden geven informatie hierover vrij. De volgende parlementsleden gaven geen informatie over hun contacten met lobbyisten: Assita Kanko (N-VA), Guy Verhofstadt (VLD) en alle leden van het VB (Tom Vandendriessche, Filip De Man en Gerolf Annemans).”

Links:

0 Comments on “Het Rapport van de Vlaamse Europarlementsleden”

Leave a Comment