Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts under ‘Globalisering’

Occupy Antwerp vandaag

Share

Twee occupisten in de studio die ons vertellen wat er vandaag en sowieso in het algemeen op het menu staat van Occupy Antwerp, elke zaterdag om 14u op de Groenplaats. Er ontstonden daar van de teach-in & mic check-oefening youtube-filmpjes.

Occupy alles

Share

Ene Linus mochten we opbellen in Brussel vandaag tijdens de betoging die het eerste deel vormde van Occupy the World, een internationale dag van verontwaardigden die in honderden steden tegelijk de straat op kwamen. De betoging werd, heel praktisch, voorafgegaan door een maak-uw-eigen-spandoek-uurtje. Achteraf zouden nog volksvergaderingen volgen rond allerlei thema’s.

‘Landjepik’ in foto’s

Share

Volgende dinsdag, 17 april, opent in het federaal parlement een bijzondere tentoonstelling. Het onderwerp: ‘land grabbing’, het fenomeen dat ook wel ‘herkolonialisering’ genoemd wordt, waarbij buitenlandse firma’s grote stukken landbouwgrond of zogenaamd ongebruikte grond kopen of op zéér lange termijn huren, en de lokale bevolking uitgedreven wordt. We spraken met Manuel Eggen van FIAN Belgium, […]

10 maart: Alternatieve Boekenbeurs in Gent

Share

Gesprek met mede-organisator Roel Steynen over de 11e editie alweer van dit jaarlijks maatschappelijk geëngageerd en internationaal gerenommeerd boekenfestijn met lezingen, debat en poëzie. Meer info hier.

Water-update

Share

Bijbabbel met Marc Despiegelaere van Protos: is het recht op drinkbaar water in België intussen in de grondwet verankerd? Hoe staat het elders in de wereld? Dit naar aanleiding van het jaarlijks Wereld-water-forum dat binnenkort weer doorgaat, in Marseille deze keer.

Steekpenningen wereldwijd

Share

Transparancy International publiceerde onlangs voor de vijfde keer een steekpenningengevers-index voor de grootste economiën, dit jaar 28 landen. België staat daarin te schitteren als derde ‘schoonste’ land wat betreft het geven van steekpenningen bij handel met / investeringen in het buitenland. Waarop zijn de indexen van Transparancy gebaseerd? En hebben ze ook enig effect? We […]

Het KAK!

Share

Van 12u30 tot 18 was uw onverschrokken Radio Centraal redactieteam deze zaterdag in de weer met het doorlichten van het klimaatactiekamp bij Antwerpen: twee stuks op het terrein zelf, één stuks met gelegenheidsversterking in de studio. We voelden een hele rits mensen aan de tand over veganisme, mobiliteit, energie, transitie, permacultuur, ggo’s, directe actie … […]

Het patat-debat

Share

Woorden als ‘geweld’, ‘terrorisme’, ‘fundamentalisme’ … vulden de nieuwsberichten over de actie van de Veldbevrijdings-beweging vorige week zondag in Wetteren. Nog afgezien van het al dan niet correct taalgebruik in deze: de discussie over de gebruikte methode om de kwestie in de media te krijgen, kreeg welhaast meer aandacht dan waar het eigenlijk over gaat. […]

Verantwoord diamanteren

Share

UNITAR, het Institute for Training and Research van de VN, opende vorige maandag in een oud Antwerps gildehuis een heus excellentiecentrum. Het Instituut bevordert de uitwisseling van kennis, in dit geval in de vorm van opleidingen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, in het kader van de millenniumdoelstellingen (vooral dan vermoedelijk nr. 8). Het aanbod richt zich […]

De MOL

Share

Van 9 tot 13 mei ging, deze keer in Istanbul, de vierde tienjaarlijkse VN-top door over de Minst Ontwikkelde Landen. Veel diplomaten & staatslieden daar, en vertegenwoordigers van ‘het middenveld’, waaronder Rudy De Meyer (11.11.11). Hij schreef vóór de top al een rapport met voorgeschiedenis, stand van zaken en verwachtingen, en blogde ook tijdens en […]

Het Betere Beeld

Share

De Wereldmediatheek vierde vorig jaar haar kwart-eeuwig jubileum. De missie is hetzelfde gebleven: het sociaal middenveld van sensibiliserende en wervende beelden voorzien. De wijze waarop evolueerde wel, de eigen productie nam b.v. sterk toe. Sinds gisteren (géén 1-april-grap) is voor de distributie vizzi.be on-line. Daar kan eenieder zowel gratis als tegen betaling allerlei geëngageerde bewegende […]

Mijnbouwdocufestival

Share

Ten derde male al organiseert Catapa, de mensenrechtenorganisatie die lokale bevolkingsgroepen steunt in hun protest tegen voor hen schadelijke mijnbouwprojecten, een documentair filmfestival. Dat speelt in bijzondere bioscopen in verschillende steden, waaronder ook het Antwerps filmhuis Klappei. Catapa-medewerkster Marjan Cauwenberg kwam in de studio  toelichten wat er waarom op het programma staat, en wat er […]

Big Brother komt eraan

Share

Raf Jespers van het Progress Lawyers Network publiceerde onlangs een boek met de veelzeggende titel Big Brother in Europe. Om het jaar vrolijk in te zetten, lieten we hem uitleggen wat er aan de huidige tendenzen zo verontrustend is. U kunt hem binnenkort live over dit onderwerp aan het woord horen.

Wachtnacht voor Millenniumdoelen

Share

Op 11 september organiseert de NGO coalitie ‘2015 De Tijd Loopt’ in Gent een activiteitendag onder de noemer Wachtnacht, met als doel bevolking en politici te sensibiliseren rond de Millenniumdoelstellingen. Het wordt namelijk moeilijk om de 8 doelstellingen die de wereldleiders zich in 2000 stelden tegen 2015 te halen. Een stand van zaken met Bogdan […]

Transitie-feestje

Share

Naar aanleiding van Berchem Bruist vandaag houdt de lokale transitiegroep lollige informatieve sessies. Transitionist Koen Liekens legt ons uit wat de transitiebeweging is & beoogt, en wat er vandaag precies op het menu staat.