Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Meerjarenbegroting- Deel 2: stadschuld en (in)transparantie

Share

RC, bron: meerjarenplannen 2014/2019 (toelichting) en 2020/2025 (boek2)

In onze  tweede bijdrage over  het stedelijk meerjarenplan passeren de stadschuld en de  reacties van vooral de oppositie de revue.

In zijn opening bij de aanvang van de debatten in december legt schepen Kennis uit hoe hij tijdens de vorige legislatuur de historische stadschuld (verder) heeft afgebouwd en dat nu de andere schulden zullen afgelost worden.

De cijfers in het meerjarenplan zelf tonen echter dat de stadschuld deze legislatuur niet zal afnemen maar zal stijgen, met meer dan 50%, om op het einde van de rit tot meer dan 1.6 miljard € te stijgen.

Volgens de boeken zal er 2 miljard geïnvesteerd worden de komende zes jaar en die investeringen zullen  grotendeels met leningen gefinancierd worden, wat de stijgende schuld verklaart. De partijen van het stadsbestuur claimden dat de huidige coalitie ‘meer investeert dan  ooit tevoren’. In de gepubliceerde documenten vonden we een vergelijking van de cijfers uit het verleden echter niet terug.  Ook wat  betreft de werkingsuitgaven is er geen poging gedaan om het beleid van de nieuwe legislatuur ook met cijfers te kunnen vergelijken met het verleden. Oppostiepartij Groen  deed toch een poging en concludeert op basis van haar analyse dat de stijgende uitgaven voor politie ten koste gaan van andere domeinen zoals woonbeleid en onderwijs. Schepen Kennis repliceert dat de analyse van Groen niet klopt maar brengt zelf geen eigen analyse of verduidelijking van de cijfers van het stadsbestuur.

Ook Sam Voeten van CD&V beaamt het gebrek aan transparantie en is na een jaar oppositie veel kritischer geworden: “We zagen positieve zaken in het akkoord staan en gaven jullie het voordeel van de twijfel.  We wilden constructief oppositie voeren. Maar stilletjesaan is het duidelijke geworden dat er keuzes gemaakt worden waar we nooit mee akkoord kunnen gaan.”  PVDA viseert vooral sp.a die volgens hen geen tegengewicht biedt aan ‘de N-VA tanker  met zijn beleid van afbraak van de stedelijke  dienstverlening’.  Hicham El Mzairh van sp.a repliceert naar de oppositie toe dat het programma van zijn partij wel degelijk grotendeels zal uitgevoerd worden.

De volgende weken gaan we dieper in op de respectievelijke beleidsdomeinen.

De moord op Qasem Soleimani en de interne VS-politiek

Share
farsi.khamenei.ir via en.wikipedia.org/wiki/Qasem_Soleimani

khamenei.ir Creative Cmmns Att 4.0

Volgens onze VS correspondent Derek Monroe is de moord op de Iraanse generaal Qasem Soleimani vanuit binnenlands politiek oogpunt een vergissing.

Daar waar de afzettingsprocedure door de Democraten volgens Monroe de populariteit van president Donald Trump eerder vergroot waren veel Amerikanen bijna in shock door de moord op Soleimani. Trump had de verkiezingen van 2016 onder andere gewonnen doordat hij zich wilde terugtrekken uit de onpopulaire en dure oorlogen in het Midden Oosten.   De breuk van zijn belofte zou Trump het presidentschap kunnen kosten, aldus Monroe.

 

Meerjarenbegroting – Deel 1

Share

foto: RC

In de eerste van onze bijdragen over de Antwerpse meerjarenbegroting overlopen we de inkomsten van de stad.  Het mag  verwonderen dat  60% van het Antwerps budget van 2 miljard € per jaar bestaat uit nationale of Vlaamse subsidies. De nochtans hoge Antwerpse personenbelasting levert geen 8% van de inkomsten op (de opcentiemen op vastgoed 11%). Dat valt enerzijds te verklaren door de hogere uitgaven waar Antwerpen als grotere stad voor staat, anderzijds door het laag gemiddeld inkomen van de Antwerpenaar.

Schepen Koen Kennis (N-VA) kondigde aan dat ” we geen cadeau’s uitdelen maar ook geen taksen gaan verhogen”, waarop Peter Mertens van PVDA reageerde met te stellen dat het Antwerps stadbestuur onder financien-schepen Kennis en burgemeester De Wever “een ongeziene, Romeinse,  creativiteit aan de dag legt in het opleggen van de meest absurde taksen aan de bevolking”.

Volgende week verder deel 2 over de stadsschuld en het budget voor Veiligheid.

Tijdens de gemeenteraadszitting kwam het ook tot een verbale schermutseling met de groep ‘Vlaams Belang’, nadat Continue reading →

Blijven de dure farmadeals geheim?

Share

McCormick http://seanmccormick.design/ (via wikipedia)

Sinds 2014 maakte de overheid afspraken met de farmaceutische industrie om “nieuwe, innovatieve medicijnen” aan lagere tarieven dan de offciele aan te kopen en die via de scociale zekerheid goedkoop ter beschikking te stellen aan de patienten. De prijsafspraken worden geheim gehouden en onlangs dienden sp.a en N-VA een wetsvoorstel in om de akkoorden te laten beoordelen door het rekenhof.  Het ziet er naar uit dat het voorstel afgezwakt wordt en alleen zal toegepast worden op nieuwe akkoorden.

De PVDA  trok in 2018 al aan de alarmbel omdat de kost voor de overheid aan het ontsporen is. De vermindering die de overheid krijgt is beperkt tot maximum 25% zegt Sofie Merckx van PVDA.  Meckx meldt dat de 118 geneesmiddelen die ter beschikking gesteld worden via de deals nu al bijna een derde van de kost alle terugbetaling door de sociale zekerheid vertegenwoordigen.

Ook sp.a en N-VA zien het probleem en deden een wetsvoorstel om de transparatie te verhogen.  Het sp.a / N-VA wetsvoorstel zorgt nog altijd niet voor echt, direct, parlementair toezicht, alleen voor een kwalitatieve beoordeling door het rekenhof.  Merckx: “Toen is de lobbymachine van de farmaceutische industrie in gang geschoten en nu ligt een amendement op tafel waardoor het wetsvoorstel enkel van toepassing zou zijn op nieuwe akkoorden. Dat is een complete uitholling van het idee achter het wetsvoorstel want we willen onderzoeken wat er aan de hand is met de huidige deals. Het is verbazingwekken dat zowel sp.a als N-VA gezegd hebben eventueel akkoord te gaan met de inperking. De toekomstige contracten zijn ook relevant, maar de 181 deals die volledig geheim zouden blijven vertegenwoordigen jaarlijks een kost van meer dan een miljard euro en zijn dus belangrijk.”

“De amendering komt er nadat een advies gevraagd werd aan de Raad van State door partijen die tegen het wetsvoorstel waren. Die procedure loopt nog.”

 

Industrieel Klimaatbeleid: Europees maar toch niet helemaal

Share

foto: RC

De politieke- en mediadiscussie rond klimaatbeleid gaat vooral over de uitstoot door transport, gebouwen en landbouw, maar niet over de industrie die nochtans  40% van alle CO2 emissies veroorzaakt.
De reden  is dat de industriele uitstoot geregeld is door Europa. Toch is een lokaal industrieel beleid  nodig naar de toekomst toe.  En daar wringt het schoentje.

In december doorploegden we met Sara Van Dijck van de Bond Beter Leefmilieu het Vlaams en Belgisch klmaatbeleid in verband  met  tramsport, gebouwen en landbouw. We hebben haar opnieuw tegast, deze keer over de industriele uitstoot.
Van Dijck: “Strikt genomen valt industrieel klimaatbeleid niet onder Vlaamse bevoegdheid, maar onder de Europese emissiehandelsregeling. Maar dat betekent niet dat we er niets rond kunnen of moeten doen en de Vlaamse overheid maakt er zich nogal gemakkelijk vanaf. De industriele emissies zijn tot begin de jaren 2000 sterk gedaald maar sedert de economische crisis van 2008 is er weinig vooruitgang geboekt. De overeenkomsten die de Vlaamse overheid afsluit met de industrie zijn te weinig ambitieus en er is geen evaluatie gebeurd van dat beleid.”

“In Nederland wordt er wel een industrieel klimaatbeleid gevoerd. Er is overleg gebeurd en er worden meer ambitieuse doelstellingen opgelegd. Het resultaat is dat er bijkomende beleidsmaatregels nu in een plan neergeschreven zijn. Alhoewel het industrieel klimaatbeleid dus vooral Europees geregeld is zijn er dus toch landen die daarnaast een eigen beleid voeren.” Continue reading →

Gemeenteraad december

Share

Leegstandstaks, subsidies voor private buurtparking, fietsparkingtaksen, zware drugscriminaliteit, de bouwcode, trams 24/8 en Londen waren de punten van debat tijdens de gemeenteraad van 17 december.

Schepen Kennis: “In Londen moet men honderden meters stappen als men overstapt van metro maar hier vindt men dat  een overstap van tram of bus niet kan.”

Gemeenteraad: Eerbetoon aan extreem rechts en de slachtoffers ervan

Share

De gemeenteraad van 16 december startte  een minuut stilte voor overleden gemeenteraadslid Bob Hulstaert en voor de slachtoffers van de V2-bom die exact 75 jaar geleden insloeg op cinema Rex

Bob Hulstaert stond in 1977 mee aan de wieg van het  Vlaams Blok en was voorzitter van het Bormshuis, een “documentatie- en archiefcentrum voor de geschiedenis van de Vlaamse beweging” dat behalve Vlaamsegezinde geschriften vooral een verzameling  van extreem rechtse propaganda tentoonstelt.
Gemeenteraadsvoorztter Bart De Wever zag er geen graten in om een eerbetoon aan de slachtoffers van het Nazi-bombardement te koppelen aan dat aan een idiologische erfgenaam van het nieuwe-orde gedachtengoed.

Afghan Papers

Share

Enkele jaren terug voerde de overheid in de VSA een onderzoek naar de oorlog in Afghanistan waarbij de hamvraag was of de honderden miljarden wel goed besteed waren. De conclusie was dat dat niet het geval was.

Dat bleek pas onlangs toen de studie na drie jaar juridische strijd vrijgegeven werd aan  de Washington Post. Volgens onze correspondent in Chicago, Derek Monroe, hadden sommige militaire leiders in het Pentagon  de illusie dat het Afganistan-avontuur goed zou aflopen en wilden het daarom vastleggen voor  de toekomst.
“Het document toont hoe de regeringen onder Bush en Obama jaren logen over het doel, de uitvoering en de resultaten van de oorlog. Het niveau van onwetendheid en arrogantie is te vergelijken met wat tijdens de Vietnamoorlog gebeurd is, zoals gedocumenteerd  in de Pentagon Papers.

Door de politieke heisa rond de afzettingsprocedure van Donald Trump was er zo goed als geen media-aandacht voor het nieuws dat de langstdurende oorlog uit de geschiedenis van de Verenigde Staten  een mislukking is waarover de bevolking belogen werd; iets dat zowel de politieke spelers als de media niet slecht uitkomt. Monroe ziet in de publicatie mogelijks een zet van de geheime diensten tegen het Pentagon met wie het een machtsstrijd aan het uitvechten is.

Klimaatplan Vlaanderen: Verleiding

Share

Belgisch klimaatplan: klimaat.be

Er is een akkoord voor Belgisch klimaatplan voor de reductie van de niet-indutriële CO2 uitstoot. Dat gaat dan vooral over de emissies door (weg)transport, verwarming van gebouwen en landbouw.

“We zien vooruitgang  in het beleid voor de landbouwsector” aldus Sara Van Dijck van de Bond Beter leefmilieu. “Maar er is een tekort aan ambitie wat betreft de andere sectoren.”
Vlaanderen doet het slechter dan Wallonie en Brussel. “In Wallonie is er de intentie om met dde veschillende maatschappelijke spelers de ambitie verder te verhogen.”. Het Vlaams beleid is het slachtoffer van negatieve politieke campagnes opgezet door klimaatontkenners maar ook door de eigen politieke partijen. 
Met de andere Europese landen is overeengekomen dat ons land de uitstoot tegen 2030 met 35% zal verminderen ten opzichte van 2005. Dat doel wordt dan verder opgesplitst in een Vlaams, Brussels, en Waals deel,  volgens een confederalistisch model waarbij de centrale, federale,  overheid nog weinig bevoegdheden in handen heeft en vooral  de gewestelijke plannen ondersteunt maar niet stuurt.

De eerste versie van het plan die een jaar geleden al voorgelegd werd  kreeg een onvoldoende omdat de ambitie te laag zat maar ook omdat het document een onsamenhangende compilatie was van de verschillende plannen.
Sara Van Dijck: “Ook de nieuwe versie is een collage van de aparte plannen. Maar bovendien ligt de lat in het plan dat de Vlaamse regering nu voorgelegd heeft lager dan in het oorspronkelijk plan.”

Met de 32,6% verwachte reductie kan de doelstelling voor het volledig grondgebied  enkel gehaald worden dankzij de hogere ambities van de andere gewesten. Tot 26 mei werd een brede electorale campagne gevoerd   tegen klimaatactie,  omder druk Continue reading →

Wat te doen (in 2020?)

Share

National Unity Demonstration Against Racism and Fascism 2018, foto door Tim Dennel (foto overgenomen onder de Creative Commons License)

Een gesprek over de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk met Peter Veltmans (SAP, ACOD financiën) evolueert gaandeweg in een gesprek over waar het continent naartoe gaat. Over waarom fascisten scoren en waarom een anti-fascistische beweging broodnodig is. Als u één ding onthoudt van dit gesprek: organiseer u.

Actie ondernemen? Welkom op woensdag 8 januari 2020, om 19u in het bondsgebouw (Ommeganckstraat 47-49, 2000 Antwerpen)

De titel van dit stuk is uiteraard een knipoog naar Lenin, nvdr.

Verkiezingen in het VK

Share

Donderdag draaiden de verkiezingen uit op een denderende overwinning voor Boris Johnson . Anton Van Laer heeft de zaak van nabij opgevolgd.

Oplossing voor Antwerps zwerfvuil in zicht?

Share

foto: RC

Tot nu toe werden pogingen om statiegeld in te voeren  door de liberale partijen N-VA en VLD afgeblokt. Brussel is een initiatief gestart dat misschien een uitkomst biedt. Sam Voeten van CD&V legt uit.

Sam Voeten: “Statiegeld is een efficiënte manier om zwerfvuil van de straat te krijgen. Het probleem is dat partijen zoals N-VA en Open-VLD gestuurd worden door de lobby tegen het statiegeld, de verpakkingsindustrie. Mijn partij heeft statiegeld op Vlaams niveau op tafel gelegd  maar kreeg het niet in het regeerakkoord. (CD&V zit mee in de Vlaamse regeringscoalitie, nvdr) Dat is ontzettend jammer. Daarom heb ik het geweer van schouder veranderd.”

 “N-VA zal het verzet tegen statiegeld uiteindelijk opgeven. Nu ze zelf bevoegd zijn voor de netheid van de Antwerpse straten zullen ze inzien dat die taak niet zo simpel is  als ze dachten.”

Continue reading →

het Wapentransportdebat en de ingedommelde Gemeenteraadsvoorzitter

Share

foto: RC

Het derde debat over de Antwerpse wapendoorvoer naar Saoedie Arabië draaide uit op een vertoning waarbij de voorzitter in slaap gedommeld was en niet leek door te hebben wat zijn havenschepen aan het zeggen was.

Een gesprek met Ilse van Dienderen (Groen) en Sam Voeten (CD&V) over wapentransporten maar vooral over regels en omgang op de Antwerpse gemeenteraad.

Ilse van Dienderen: “Ik heb gemerkt dat de Voorzitter van de Gemeenteraad onderuit zakt in zijn zetel van zodra de oppositie vragen begint te stellen.”

Inhoudelijk blijft van het debat vooral de uitspraak bij van   havenschepen De Ridder (N-VA) dat ‘ het wel duidelijk is dat de Haven van Antwerpen geen  betrokken partij is’  bij de wapentransporten die vanaf haar kaaien vertrekken richting Saoedie Arabië.

Sam voeten: “Bij de start van een legislatuur wordt er vaak een nieuw reglement gestemd. Men kan perfect het initiatiefrecht en de vrijheid van de oppositie inperken met een gewone meerderheid.”

De respons kwam er op vraag van Peter Mertens (PVDA) nadat deelpremier Jan Jambon (N-VA) tijdens een recente parlementaire zitting erkend had dat de Vlaamse wetgeving alle partijen die weet hebben van wapentransporten naar oorlogsgebied verplicht omdat te melden. Net van die meldingsplicht probeert schepen Annick De Ridder zich al sedert het eerste debat in mei  te onttrekken om de wapentrafiek vanuit FN Herstal naar Saodie Arabie niet te bemoeilijken. Continue reading →

Antwerpse adviesraden voor vastgoedprojecten en milieu aan banden gelegd op basis van geheime evaluatie

Share

foto: RC

In november besliste het stadsbestuur om twee adviesraden in te krimpen of af te schaffen, op basis van een evaluatie die geheim gehouden wordt. Sam Voeten (CD&V) en Ilse van Dienderen (Groen) interpelleerden tijdens de gemeenteraad.

De adviesraden GECORO en  ADOMA adviseren het stadsbestuur over respectievelijk ruimtelijke ordening en milieu. Vooral de GECORO bracht in het verleden het stadsbestuur in verlegenheid met kritisch advies over stedelijke vastgoedprojecten. Het stadsbestuur beliste in november om de GECORO in te krimpen tot het wettelijk minimum, in omvang en bevoegdheden, terwijl de aviesraad voor milieu en duurzame ontwikkeling, ADOMA, verdwijnt.  Het stadsbestuur had bovendien nagelaten om te melden dat het de ADOMA zou afschaffen. Als klap op de vuurpeil doet verantwoordelijk schepen Annick De Ridder er alles aan om de resultaten van de evaluatie van de GECORO publiek te maken. Van de werking van de adviesraad over milieu en duurzame ontwikkeling is er volgens de gemeenteraadsleden zelfs geen evaluatie gebeurt.

Sam Voeten: “De audit moest het opodoeken van de adviesraden verantwoorden terwijl we in het rapport net lezen dat ze goed werk leveren. Dat was niet de gewenste uitkomst voor de schepen.”

 

RC: Het stadsbestuur heeft het niet over een afschaffing van ADOMA maar over een overheveling van de milieuadviesen naar de GECORO.
Ilse van Dienderen: “Men heeft een aantal expertises over duurzame ontwikkeling nu inderdaad ook in de GECORO gebracht maar eigenlijk schaft men daarmee de adviesbevoegdheid over milieu en klimaat af en dat resulteert in een democratisch deficit. ”

Ilse van Dienderen: “Door te dreigen om  rapporten in de toekomst zelfs voor de gemeenteraadsleden geheim te houden maakt schepen Annick De Ridder haar agenda duidelijk.”

Continue reading →

3,8 miljoen (niet) bespaard bij de politie

Share

foto: RC

Het  Antwerps stadsbestuur besliste in november om de samenwerking met de speciale eenheden van de federale politie, het DSU/POSA,  op te zeggen. “Niemand ontsnapt aan de besparingen , ook de politie niet”, aldus burgemeester De Wever.
Maar in werkelijkheid is er geen sprake van een besparing bij de politie want de 3.8 miljoen € die Antwerpen niet meer zal meebetalen voor de federale bijstand wordt overgeheveld naar de lokale politiewerking. Bovendien zal -een deel van- de uitgespaarde kost toch naar Antwerpen terugkomen.

De speciale eenheden werden ontwikkeld voor interventies in geval van zeer zware criminaliteit en terrorisme. De federale DSU dienst is de erfgenaam van Groep Diane die in 1973 opgericht werd.   De samenwerking met het federaal niveau kwam er nadat het lokaal Antwerps Bijzonder Bijstands Team (BBT) flaterde in de zaak Jonathan Jacob. In 2017 ging de Antwerpse BBT op in de lokale Protectie, Observatie, Steun en Arrestatie (POSA) eenheid van de federale politie.  BBT leden werden gedetacheerd naar  de POSA-eenheid  en  werden verder betaald door Antwerpen. Sedert 2017 moest de speciale nationale eenheid echter slechts 15 maal tussenkomen, maar de beschikbaarheid van het POSA team kostte Antwerpen wel  3.8  miljoen €, wat het stadbestuur nu deed besluiten om de detachering te beëindigen Continue reading →