Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Geen vrienden van de Vrienden van het Vastgoed

Share

Apache.be

In het zopas verschenen  “De Vrienden van het Vastgoed” bundelen  Tom Cochez (Apache)   en David Leloup  meer dan tien jaar onderzoek naar de banden tussen vastgoed en politiek.  Apache besliste het boek zelf uit te geven nadat uitgeverij Houtekiet haar staart introk uit angst voor politieke represailles,

Tom Cochez (Apache): “We doen onderzoek naar  de relatie tussen politiek en vastgoed en hoe akoorden worden afgesloten. Daarbij wordt  publieke ruimte verkocht aan projectontwikkelaars en de kat bij de melk gezet wordt.”

“Het bekendste voorval is het etentje in het sterrenrestaurant Het Fornuis (Antwerpen) om de verjaardag van projectontwikkelaar Erik Van der Paal te vieren. Daar was zowat gans het Antwerps stadsbestuur  uitgenodigd en dat daagde ook op ( Fornuisgate, in 2017, nvdr). We hebben dit in de media gebracht met dit filmpje.”

“Het boek gaat over hoe politici en vastgoedbonsen elkaar vinden en  beslissingen nemen die de projctontwikkelaars veel geld opleveren. “

RC: Een Indische collega verwonderde zich erover dat ik vandaag met een journalist over een politicus zou praten waarbij bepaalde handelingen van die persoon in de schijnwerper zouden gezet worden.  Dat was naar aanleiding van het gesprek over de banden Philip De Winter met China. In Indië is dat blijbaar moelijk en kan dat tot represailles leiden. Ik zei dat dit de democratie in België  niet tot dat niveau afgezakt was. Maar blijkbaar is er toch iets aan de hand, want met de publicatie van  boek kwam er een kink in de kabel.
TC:
“Uitgeverij Houtekiet heeft hard aan onze mouw getrokken opdat we dit boek zouden schrijven. We hebben heel veel ander werk, dus dat lag niet voor  de hand maar we hebben ons uiteindelijk over de streep laten trekken door de uitgeverij. Toen het boek eind januari klaar was  trok Houtekiet er echter zelf de stekker uit omdat ze vreesden dat het ‘gedoe’ zou opleveren,  dat hun lobby-activiteiten in het gedrang zouden komen, dat ze subsidies zouden missen.”
Continue reading →

De Winter, extreem rechts en het Chinees belang

Share

© Lukas Verstraete via Apache.be

 Heeft VB-kopstuk Philip De Winter zich laten beduvelen door een malafide Chinese zakenman? Tom Cochez van Apache en  Jan Antonissen van Humo onderzochten het: “De Winter werd betaald als politiek adviseur door  een Chinese spion”.  

“Dit is de zachte strategie van China: nuttige politieke idioten vinden die het belang van China verdedigen door Europa te verzwakken.”

Tom Cochez (Apache): “De Basis van ons onderzoek werd gelegd in het najaar van ’23 toen het verhaal van Frank Creyelman naar boven kwam. Het voormalig parlementslid van de extreemrechtse organisatie bleek geld te hebben ontvangen van de Chinese geheime diensten om leden van het Europees parlement te beïnvloeden.  Jan en ik hadden onafhankelijk van elkaar al wat onderzoek gedaan en kregen de indruk dat er meer aan de hand was. We  besloten om samen verder te gaan en stelden daarbij vast dat er een verregaande samenwerking (door de organisatie ‘Vlaams Belang’) was met China en ook met Rusland, via kopstuk  Philip De Winter en zijn Antwerps entourage. Het eerste stuk publiceerden we rond 20 maart, over de Chinese spion (Changchun Shao, nvdr) waarmee De Winter jarenlang heeft samengewerkt.   We hebben aangetoond dat hij politiek adviseur was van de Chinese spion en dat hij  zelfs een Chinese inlichtingendienst naar Belgie gehaald heeft voor een congres . We hebben geschetst hoe  Changchun Shao hier in Antwerpen een netwerk van vennootschappen had opgezet waarin honderdduizenden euro’s vanuit China geduwd werden, met letterlijk zakken vol zwart geld.”

NETWERK

RC: Maar jullie schreven ook over een pan-Europees extreem rechts netwerk met banden met de Russische overheid.  
Tom Cochez: “Toen we de banden met de Chinese overheid onderzochten stelden we vast dat we de mensen die in dit  Chinees netwerk zaten ook in de context van Russissche spionage opdoken. Dan  zien we hoe Philip De Winter en zijn kring een netwerk van door Rusland gefinancierde extreem-rechtse figuren uitgebouwd hebben sedert 2011.”
Continue reading →

Update Ecopower

Share

Naar aanleiding van de algemene vergadering van Ecopower vandaag, deze keer hier in Antwerpen, spraken we met communicatieverantwoordelijke Margot Vingerhoedt over een paar puntjes uit het jaarverslag en een aantal bijzondere projecten.

Het Nabije Westen – 27-04-2024

Share

Van het verleden met een link naar het heden:
1. Kris Peeters
2. Liesbeth Homans
3. Vlaams Belang.
4. Mia Doornaert
Het auto-brouwerijsyndroom
Theo werkt zich in de kijker, maar hij blijft een l . l
Francken wil een gevangenis in Kosovo voor veroordeelde illegalen
De anti-abortuswetgeving in de V.S. kan Trump zuur opbreken
De tramkeerlus in Deurne komt er
De openbare omroep VRT is op weg om een politieke staatszender te worden

Solidariteit, geen haat

Share

Met deze slogan verzamelen zich donderdagavond om 19u een reeks progressieve actoren, inclusief de vakbonden, met hun aanhang op de Dageraadplaats om van daaruit te betogen als protest tegen de om 20u op de Stadswaag van start gaande jaarlijkes NSV-betoging (‘Vlaamse staat, jeugd staat paraat’). De twee betogingen komen mekaar dus niet tegen; toch zijn er voor alle zekerheid een interne ordedienst en politiebescherming voorzien.

In onze studio: Andrej Novak van LSP (Linkse Socialistische Partij), één van de mede-organisatoren.

Groen met N-VA in de volgende Brusselse regering?

Share

De poging van Transparencia, een NGO die voor openbaarheid van bestuur ijvert, om deel te nemen aan de verkiezingen in juni is mislukt. Volgens Claude Archer van Transparencia is dit het gevolg van Kafkaiaanse toestanden rond Brusselse kieswetgeving en ook door politieke machinaties van de beleidspartijen, inclusief Ecolo en Groen, om Tranparencia te blokkeren.

Claude Archer: “We wilden de deelname aan de verkiezingen gebruiken als propagandamiddel om druk uit te oefenenen om de Wet op Openbaarheid van Bestuur onder de aandacht te brengen.”

Om te kunnen opkomen met een lijst voor het Nederlandstalig kiescollege moet je ofwel de steun krijgen van een persoon die al in het parlement zit, ofwel van 500 Nederlandstalige burgers. Dat laatste lukte niet omdat heel veel Nederlandstaligen in Brussel een Franstalige identiteitskaart hebben, waardoor hun steun niet aanvaard wordt. Volgens Archer heeft geen enkele Nederlandstalige partij de nodige burgerhandtekeningen gekregen.

Transparentia kreeg ook van geen enkele andere partij parlementaire steun.

Claude Archer: “Niet van N-VA, niet van Groen, twee parijen die zeggen dat ze voor openbaarheid van bestuur zijn.” 

Volgens Archer is de verklaring dat N-VA en Groen in Brussel na de verkiezingen samen in de Brusselse regering gaan zetelen en nu dus al deals aan het maken zijn.

Transparencia: “Openbaarheid van Bestuur slachtoffer van politieke magouille rond internationale topjobs”

Share

De Wet op Openbaarheid van Bestuur geeft burgers het recht om beleidsdocumenten op te vragen. Bestuurders blijven echter manieren vinden informatie niet te delen. Bovendien is de wet op Federaal niveau momenteel de speelbal geworden van een carrousel aan partij-politieke topbenoemingen, aldus Claude Archer van Transparencia, de NGO die strijdt tegen corruptie en zich bezig houdt met openbaarheid van bestuur .
Claude Archer: “Iedereen moet binnen de dertig dagen de opgevraagde overheidsdocumenten krijgen. Dat gebeurt niet altijd en dan kan men naar een ‘ beroepscommissie’ stappen om de geweigerde documenten toch te krijgen. Op federaal niveau is er een probleem omdat de beslissing van die commissie niet dwingend is. Zo weigert Frank Vandenbroucke al twee jaar om e-mail-verkeer over een contract van de distributie van corona-vaccins vrij te geven. Er zouden manipulaties gebeurd door zijn, onder leiding van Vivianne Henri, waardoor het Belgisch bedrijf Medista het contract onterecht niet zou gekregen hebben, ten voordelen van een Franse multinational. De Beroepscommissie heeft het verzoek om de mails vrij te geven bevestigd. Toch weigert Vandenbroucke; en dat kan hij omdat het advies niet bindend is.”

“Ook minister Annelies Verlinden weigert e-mailverkeer vrij te geven. In haar geval gaat het over het be-alert systeem.” 

“Ecolo/Groen hebben hun belofte in verband met transparantie  verraden en N-VA zorgt ervoor dat zijn eigen amendement niet kan gestemd worden.”

RC:  In Vlaanderen is het advies van de Beroepscommissie wel bindend. Toch wordt ook hier in veel gevallen informatie niet vrijgegeven. Dat gebeurt nadat de Commissie met eigenaardige argumenten de weigering van de politieke bestuurders steunt,  of met het argument van ‘vertrouwelijke commerciële informatie’.
Claude Archer; “In Vlaanderen is er ook een probleem omdat de beroepsinstantie er niet onafhankelijk is en uit ambtenaren bestaat die soms dezelfde zijn als zij die weigerden om de gevraagde documenten vrij te geven. In Wallonië  is de wet op openbaarheid van bestuur wel goed geregeld, want daar is de beroepsinstantie onafhankelijk én is het advies bindend. Dat gebeurde door en wetsaanpassing onder druk van de acties van de gilets jaunes.”
“In de helft van de gevallen geeft het beroepsorgaan in Vlaanderen de overheid gelijk (in haar weigering om informatie te geven), hetgeen rampzalig is. Het gebrek aan onafhankelijkheid in Vlaanderen is echt een groot probleem.” Continue reading →

Wat met het Europees Milieubeleid?

Share

 

Na vier jaar lang een relatief sterk milieubeleid gevoerd te hebben is de ‘von der Leyen-legislatuur’ aan het eindigen in mineur, met vooral initiatieven om eerder gemaakte plannen niet uit te voeren.

“Sedert een goed jaar zijn een aantal politici hun kar aan het keren, vooral in de lidstaten”, zegt Yelter Bollen van Bond Beter Leefmilieu.

“Het begon met de uitfasering van de verbrandingsmotoren, daarna werd de energiebelasting in de frigo gestopt en de pesticide-wetgeving. En dan was er natuurlijk de heisa rond de natuurherstelwet, die uiteindelijk niet werd goedgekeurd.” Continue reading →

de Nieuwe Brussel-Amsterdam IC

Share

foto:RC 

Er komt een bijkomende, snellere intercity-trein tussen Brussel en Amsterdam. Een gevolg is dat de binnenlandse dienstverlening tussen Brussel en Antwerpen daardoor zou afgebouwd worden wegens een gebrek aan spoorcapaciteit  tussen Antwerpen en Mechelen.  Volgens Trein Tram  Bus kan dit vermeden worden.

Is het IC project een keuze van NMBS en NS voor het winstgevend internationaal treinverkeer ten nadele van de binnenlandse dienstverlening?

De nieuwe IC verbinding tussen Brussel en Amsterdam zou er 40 minuten minder lang over doen dan de huidige ‘Beneluxtrein’ die in de toekomst zal afgebouwd worden en niet meer verder lopen dan Rotterdam.  De snellere trein zal niet stoppen in Berchem, Mechelen en twee van de drie Brusselse grote stations.

“Het kan niet zijn dat binnenlandse verbindingen moeten sneuvelen  om een rijpad te vinden voor internationale lijnen. “

Radio Centraal: Is de nieuwe IC trein niet vooral bedoeld als aanvulling van de internationale Eurostar? Vooral die zit vol, meer dan de Beneluxtrein.
Peter Meukens (TTB): “Voor de Eurostar moet je reserveren terwijl dit voor de gewone IC niet nodig is .  Het idee van de nieuwe IC is goed op zich: het pricipe zou minstens elk half uur en trein moeten zijn op de grote lijnen.  Maar het is niet goed als het binnenlands aanbod daardoor veslechtert.” Continue reading →

Het Nabije Westen – 13-04-2024

Share

U moest in het verleden al naar de pijpen van N-VA dansen
Recent deed Ben Weyts er nog een schepje bovenop
Zelfredzaamheid is het parool: maar ze werken dat wel zoveel mogelijk tegen
Mia Doornaert valt links en het wokisme aan
Hoe zat dat ook al weer met die Panama Papers?
Hoeveel kapitaal heb je nodig om je levensstandaard op peil te houden na pensionering?
De Wever heeft voor Wallonië zijn mannetje gevonden
Rechter Jan Van den Berghe op pensioen
The king is back, bitches
Delaplace (VRT) blijft surplace
CM-voorzitter Luc Van Gorp over ouder worden
Het signaal van de kiezer

Plastik Bags: debuut-LP na 45 jaar

Share

Gowie Meeusen, Gene Bervoets, Karl Eriksson (Foto: RC)

Eind jaren ’70 waren Plastik Bags actief in de Antwerpse Punk/New Wave scene. Het bleef bij één singeltje dat uitgebracht werd in ’81, na de split. Bjorn Eriksson, de zoon van Bags-gitarist Karl ging aan de slag met cassetjes  teruggevonden uit de kelder en (re)construeerde er een dubbel LP uit die afgelopen dinsdag in De Studio voorgesteld werd.

Plastik Bags Gowie Meeusen, Gene Bervoets en Karl Erikson zijn tegast voor een licht chaotisch gesprek over onmoetingen in kampings , Spauwsel en nog wat meer.   Meer info op de website.

Het Nabije Westen – 30-03-2024

Share

Rechts en extreemrechts tegen vermogensbelasting
Arm zijn moet je verdienen, elke dag
Waarom superrijken meer belastingen zouden moeten betalen
Paul De Grauwe geeft een tip aan Pierre Wunsch voor het helpen dempen van de financiële put van de overheid
Verkoop van pfas-vrije pannen levert geen windeieren op
362 volwassenen lieten zich in 2023 dopen
Waarom de bouw van nieuwe kerncentrales geen goed idee is
Doet De Wever het of doet hij het toch maar niet?
Eigen volk eerst of toch maar ‘Chinezen eerst’?
Klassenjustitie
Acid
Vlaams Belang gaat voor verklikkingsmaatschappij en vrije meningsuiting naar eigen model

Oosterweel update met Peter Vermeulen van Ringland

Share

Foto: RC

Een Oosterweel-update met Peter Vermeulen van Ringland, dat op 14 februari zijn tiende verjaardag vierde.

Op 22 apil is er een nieuwe Horta-avond.

Peter Vermeulen: “De kranten staan de laatste jaren vol met negatieve berichtgeving over het openbaar vervoer: Besparingen, lijnen die geschrapt worden, personeelstekort enzovoort. Wij  zijn blijven ijveren voor het openbaar vervoer en hebben het op de agenda gehouden.  Dit heeft nu resultaat opgeleverd: het politiek stuurcomité, het (politiek, nvdr) orgaan dat de samenwerking tussen het stedelijk en Vlaams niveau coördineert, heeft beslist om prioriteit te geven aan vier projecten: 1) het voorstadsverkeer per trein, 2) de districtenlijnen, 3) de corridor naar het universitair ziekenhuis in het zuiden en 4) de corridor naar het oosten. Er is beslist om studies op te starten die eind dit jaar moeten afgewerkt zijn zodat de volgende (deel)regering het beleid verder kan ontwikkelen.”

“De districtenlijnen, bijvoorbeeld, zijn momenteel eerder een concept. Hoe gaan die juist lopen, welke routes, hoe afstemmen met de rest van het netwerk? Het voorstadsnet zal bestaat uit treinen die rijden op bestaande sporen. Berchem is aan vernieuwing toe, aan het Zuidstation wordt gewerkt, Luchtbal heeft echt wel een update nodig. We pleiten voor bijkomende stations zoals Schijnpoort en andere  om Antwerpen bereikbaar te maken via frekwente treinen vanuit de regio tot 20-30 kilometer.” Continue reading →

Leven in de Brouwerij

Share

Op 1 mei 2020 stond in de oude brouwerij van Viersel een gouden jubileumviering op het programma. Op die dag was het immers precies vijftig jaar geleden dat leerkracht Luc Versteylen voor de eerste keer met zijn klas daarheen fietste, wat de start zou worden van een proces dat sterk bijdroeg aan de progressieve golf in de jaren zeventig. Door de lockdown is de viering is pas een paar jaar later kunnen doorgaan; intussen was pater Versteylen aan covid overleden.

We spraken met Geertrui en Wim, allebei betrokken bij de werking van de vzw Leven in de Brouwerij, voor een update.

De nieuwe Tuff Guac is er

Share

Vier jaar  na “Green and Handsome” komt Raf(ael Valles Hilario), de man achter  Tuff Guac met de opvolger, “Swankey Love . Donderdag stelt Tuff Guac als viertal de nieuweling  voor  in Trix .