Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Irak en Panama: De vergeten nalatenschappen van George H.W. Bush

Share

foto Publiek domein

Voormalig president George H.W. Bush (‘senior’) stierf op 30 November en kreeg de afgelopen dagen alle lof voor zijn staatsmanschap. De hagiografie  is niet terecht.

Voor VS-correspondent Derek Monroe is het naspel van de tweede Golfoorlog de zwartste vlek op het blazoen van Bush senior.  Het Iraaks leger was zeer verzwakt na de verdrijving uit Koeweit in februari 1991. Bush  zette de bevolking aan om in opstand te komen via een toespraak op The Voice of America. De opstand kwam er,  maar kon  bloedig de kop ingedrukt worden doordat de VSA de Iraakse lucht-en grondtroepen hun gang lieten gaan. Bij de onderdrukking slachtte het Iraaks leger tienduizenden af, vooral burgers.

Een directe verantwoordelijkheid draagt George Bush Sr. voor de illegale  invasie van Panama een jaar eerder (december 1989). De schattingen van het aantal burgerdoden lopen hier van 200 (VSA) tot 8.000 (Panamese regering). De initiële verantwoording door  Bush voor de  inval was de arrestatie president-drughandelaar Manuel Noriega. Later werd  het herstel van de democratie als justificatie aangegeven.
Voor hij in in ongenade viel hielp Noriega (drug)geld te versluizen in het kader van het Iran-Contra schandaal (1985-1986).  Tegen 1989 was de Noriega niet langer nodig voor het verwijderen van de Nicaruaanse regering. De  VS leken ook de controle over Noriega kwijt die ondertussen de  macht gegrepen had in het land van  het strategisch cruciaal kanaal.
De inval in Panama blijkt achteraf een oefening  te zijn geweest voor wat later zou volgen in Irak en Afganistan. Tijdens de Panama-invasie testte het Amerikaans leger een serie nieuwe wapens uit: Humvee, Apache helicopter, stealth bommenwerper, laser geleide bommen…
We nemen een aantal korte fragmenten over van de special over de Panama-invasie op Democracy Now.

Journalist Greg Gardin legt uit dat de macht van de familie Bush veel verder teruggaat dan George Bush senior en bijna aristocratisch is. (Groot)Vader Prescott Bush was al senator en bankier. (Over)Grootvader Samuel Bush zat in de spoor- en staalindustrie,  had ook politieke macht en was ingetrouwd  in de machtige Livingstone-familie.

Hier in België kreeg  Panama-invasie ook destijds weinig aandacht doordat ze samenviel met de Roemeense revolutie, een maand na de val van de Berlijnse Muur.

Links:
– De Iraakse opstand samengevat in 5 minuten
– Beelden van de Iraakse opstand van 1991 en de vernieling van Kerbala en andere Shiïtische steden.
Documentaire over de Iraakse opstand van 1991
– The Panama Deception: documentaire over de invasie van December 1989 in opdracht van George H.W.Bish (1992 Oscar)
Aankondiging van de invasie in Panama door George H.W. Bush
Bush-stamboom

Belgisch feestje in Trump Tower

Share

foto: Alvesgaspar via wikipedia

In 1854 was België was het eerste land dat in Chicago een consulaat opende. Onze correspondent Derek Monroe contacteerde de ere-consul. Een vriendelijke man die hem uitnodigde op de viering van het feest van de dynastie. Als Monroe hem vraagt waarom hij dat feest in Trump Tower organiseert wordt het contact verbroken.

Nog geen transparantie van politieke uitgaven en sponsoring

Share

foto: Radio Centraal

Steven Vanden Bussche van Apache vlooide de verkiezingsuitgaven uit.
“De partijen moeten al hun uitgaven en inkomsten per kandidaat indienen bij de rechtbanken. Giften en sponsoring moeten  bij de Vlaamse controlecommissie aangegeven worden.”

Toch is er  geen publieke transparantie van de financiën van en giften aan de politieke partijen.  Zo liggen de inkomsten en uitgaven maar enkele weken ter inzage op de rechtbank. Bovendien gebeuren de aangiften op papier wat het verwerken van de informatie veel moeilijker maakt dan met een elektronische aangifte. De gegevens van de sponsors die op Vlaams niveau worden bijgehouden zijn  helemaal niet openbaar met de bescherming van de privacy als argument.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober verkiezingen gaven de Antwerpse open-VLD en CD&V hun sponsors toch vrij via hun aangifte bij het gerecht. Het lijkt er echter op dat de transparantie in het geval van open-VLD een ongelukje was: Enkele uren nadat Apache de resultaten had opgezocht en publiek gemaakt haalde open(?)-VLD ze weg uit de griffie.

Apache merkt verder op dat de lokale partijboekhoudingen helemaal in het duister gehouden mogen worden. De Raad van Europa heeft ons land daar al voor op de vingers getikt. Continue reading →

Factuur dure geneesmiddelen piekt na deal van De Block met farmasector

Share

Sean McCormick http://seanmccormick.design/ (via wikipedia)

Sedert 2015 maakt de overheid prijsafspraken  met de farmaceutische sector voor extreem dure nieuwe geneesmidddelen.   Dit systeem kwam er na het afsluiten door Minister Maggie De Block van een overeenkomst (Toekomstpact) met sector. Volgens Dirk Van Duppen (PVDA) zijn de geheime kortingen veel te klein en zijn de garanderen de geheime afspraken vooral hoge winsten voor de farmaceutische bedrijven. De som die aan de industrie betaalt wordt is aan het expoderen en ondermijnt daardoor gans het sociaal zekerheidssysteem, aldus Van Duppen.

“De kost van die speciale geneesmiddelen die onder het zogenaamd Artikel 81 van de wet vallen loopt dit jaar op  tot één miljard euro”aldus Dirk Van Duppen. “Dat is bijna een kwart van het volledig geneesmiddelenbudget van de overheid. Het aantal patienten dat gebruik maakt van die geneesmiddelen is echter een zeer kleine groep. Het gaat bijvoorbeeld over de immuuntherapie  voor een groep van enkele duizenden kankerpatiënten. Die geneesmiddelen kosten  50.000 tot 100.000 €  per patient en per behandeling. Het is gekend dat de productieprijs rond de 100 € ligt.  Het argument dat die hoge prijs moet dienen om de ontwikkelingskost te dekkken klopt niet. Zo werd de ontwikkeling van de immuuntherapie gefinancierd met publiek geld door de universiteiten. Maar een aantal firma’s gaan met exorbitante  winsten lopen omdat ze op het juiste moment een patent of licentie genomen hebben.  Zo kost Sofosbuvier tegen hepatitis C 45.000 € voor drie doosjes van 28 tabletten. De productiekost bedraagt 100 € en in Indië wordt het verkocht aan 300 €. De prijszetting van 45.000 € door de firma is niet gebaseerd op de ontwikkelingskost maar op de kost die uitgespaard wordt doordat een levertransplantatie vermeden wordt. Als je op die manier redeneert dan kom je tot dergelijke perverse prijzen. Die neoliberale manier van redeneren kan niet toegepast worden op gezondheidzorg of je kom tot dergelijke woekertoestanden.”

“Een doorlichting van de farmasector door de EU onder commissaris Neelie Kroes wees uit dat 17% van de kost van de geneesmiddelen  naar  ontwikkeling gaat en aan innovatieve geneesmiddelen wordt slechts anderhalf procent van dde omzet besteed. Aan marketing wordt daarentegen 23% gespendeerd. Continue reading →

MOM: De Burgerlijst

Share

Voor het zesde jaar op rij organiseren verschillende bewogen burgers elke eerste maandag van de maand een ‘maatschappelijk bewogen filmavond‘. In november is het de beurt aan de Burgerlijst. De beweging (geen partij) nam deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen en ook al haalde zij daar geen verkozene, het leverde wel stof tot nadenken op. Na de film ‘Demain‘ zet de zaal een boompje op over burgerparticipatie en echte democratie. In de studio blikken we vooruit met Benjamin De Bruyn. 

05/11: Info- en netwerkavond voor ondernemende vrouwen

Share

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekstOp 5 november organiseert de progressieve vrouwenbeweging Zij-kant samen met Curieus Mortsel een ‘info- en netwerkavond’ voor ondernemende vrouwen. Nu bij Marcia de Wachter’s vertrek uit de Nationale Bank weer pijnlijk duidelijk hoe weinig vrouwen topposities in dit land bezetten of dat nu bij de overheid of in privé-ondernemingen is, belangrijk genoeg om daar twee zeer eloquente vrouwen over aan het woord te laten! En wel Gitta Vanpeborgh, schepen -adem diep in- bevoegd voor welzijn, gezondheidsbeleid, sociale toelage, armoedebestrijding, gehandicaptenzorg, woonwagenterrein, kinderopvang, gelijke kansenbeleid, ontwikkelingssamenwerking en wonen…in de stad Mortsel. Bij haar de niet minder welbespraakte Inge Rombouts, zelfstandig ondernemer met een Sociaal Wassalon in Mortsel – twaske.be – .

Een heel verfrissend gesprek over de nood aan ondernemers om de gemeenschap in een stad te doen bloeien, en hun ervaringen daarbij.

Hier met uw spullen: inzameling Solidarity 4 All

Share

‘The Dunkirk Spirit’ verwees tot dusver altijd naar het wonder uit de tweede wereld oorlog waar honderduizenden soldaten-op-de-vlucht van het strand gered werden ontelbare gewone burgers met een bootje, omdat ze dat hun plicht vonden. Vandaag verwijst de ‘Dunkirk Spirit’ eerder naar de onwil en het onvermogen van overheden, van lokaal tot Europees om ook maar één poot uit te steken naar de humanitaire ramp die zich daar alle dagen voltrekt. Al 4 jaar probeert Peter Terryn en met hem vele gewone burgers, iets te doen om de nood zo niet te lenigen dan toch te verzachten.

Draag ook uw steentje bij:

  • Solidarity For All organiseert ook deze winter inzamelingsacties. Kijk op de facebookpagina of http://www.solidarityforall.be/
  • lees het boek van Ann Lamon over de ‘Jungle’ www.uitgeverijvrijdag.be/auteurs/ann-lamon\
    N.v.d.r.: Het moest overigens weer lukken dat het bezoek van de ‘Minister van Agitatie’ gepaard ging met het aanleggen van twee Zuid-Koreaanse oorlogsschepen pal voor de deur van de studio!

Wet tot oprichting Veiligheidscellen gestemd

Share

Er werd een wet gestemd tot het oprichten van lokale ‘veiligheidscellen’. De bedoeling is om terrorisme te beteugelen door radicalisering op het terrein tijdig te detecteren.

Lene van Vredesactie geeft toelichting: “Een burgemeester kan een zogenaamde veiligheidscel oprichten. Daarbij gaan lokale actoren een zwarte lijst opstellen van mensen die moeten in de gaten gehouden worden.  Maar het is onduidelijk is wat de criteria zijn. We zouden het logisch vinden dat er een band is met terreur, maar die is er niet.  Er is een omzendbrief van 2014 die zegt wat zo’n cel kan doen. Die heeft het over ‘terroristische misdrijven  en ander inbreuken op openbare orde’. De veiligheidscellen zullen gebruik maken van die omzendbrief . Maar wat past er onder de noemer ‘andere inbreuken’?  ”

“Onze vrees is dat dit het mogelijk maakt om een groepen die maatschappelijke acties voeren het leven heel erg moeilijk te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld over vredesbewegingen, milieubewegingen, bewegingen die solidair zijn met asilezoekers…

Tijdens de afgelopen NAVO-top in Brussel kregen een aantal mensen op voorhand het advies om binnen te blijven, zonder enige aanleiding.  Het lijkt erop dat dit een toepassing was van deze omzendbrief. Mogelijks is het niet de bedoeling om een dictatoriale staat te creëren met big bother die toeziet en alle oppositie in de kiem smoort. Maar het begint er toch op te gelijken en daarom moeten we er aandacht aan geven.   “

de F-35 deal: Subsidiemachine van een Aanvalswapen

Share

Bron: Wikipedia (creat.Commmons)

Sedert 2013 lieten leger en defensieministers verstaan dat ze de F-35 als vervanger van de F-16 wilden. Gisteren werd die keuze geformaliseerd door de regering. In de communicatie werd vooral  de kost geminimaliseerd.

Ongeveer vier milard zou de aankoop kosten, 600 miljoen minder dan eerder voorzien. Bovendien wordt een groot deel van die kost ‘gecompenseerd’.

“De F-35 wordt getest op aanval met kernwapens tegen Rusland.  Willen we dat wel? We hebben nog geen politici daarvoor zien pleiten.”

Lene van Vredesactie licht toe: “De vier miljard is de kost van de aankoop. De totale kost over de levensduur vanhet toestel bedraagt 15 miljard. Dat is een cijfer van defensie zelf. Of het toestel minder zal kosten dan verwacht dat moeten we nog zien. De prijs van het toestel schommelde sterk de afgelopen jaren. We kennen de details niet van de offertes.  Het is een constante in dit dossier dat er zeer geheimzinnig gedaan wordt omdat het over bedrijfsgeheimen zou gaan. De discussies gebeuren dus achter gesloten deuren en dan komt men naar buiten met een beslissing zonder parlementaire controle.” Continue reading →

Frequentieplan Radio’s vernietigd – Bart Caron

Share

Het frequentieplan voor de radio’s dat in april 2017 werd goedgekeurd door de Vlaamse deelregering werd eergisteren door de raad vernietigd. Waarom en wat nu?

We bellen met Bart Caron (Groen), voorzitter van de mediacommissie van het Vlaams parlement:   “Een aantal lokale radio’s kreeg geen vergunning en heeft daarom protest aangetekend tegen het plan. Het argument was dat er 25 frequenties niet ter beschikking gesteld waren terwijl dat volgens de Europese regels wél moest. Eigenlijk ging de klacht die tot gevolg had dat het plan vernietigd werd niet over het plan zelf maar over het feit dat de klagers geen frequentie kregen. ”

De belangrijkste stap in het nieuw media-decreet van Gatz was het weggeven van 150 lokale FM-radiofrequenties aan de grotere mediagroepen.

Maar Caron dat bekent dat de manier waarop het frequentieplan tot stand kwam niet goed was. Vier maanden voor de goedkeuring van het plan werd een eerste versie ervan voorgelegd voor commentaar. Maar die versie was onvolledig en het grootste deel van de informatie werd achtergehouden. Caron: “Dat had zo niet moeten gebeuren en dat is jammer.  Men wilde dat niet bekendmaken omdat men de discussie die dat zou teweegbrengen niet wilde voeren. Dat is ook de reden van de schrapping nu: omdat er geen motivatie is gebeurd voor het niet vrijgeven van de frequenties.”

Ketenvorming georganiseerd

Het frequentieplan van 2017 was het sluitstuk van een hertekening van het radiolandschap. Die begon in 2016 met het schrappen van het statuut van Gemeenschapsradio’s door Sven Gatz.  Dat statuut was pas twee jaar daarvoor ingevoerd. De belangrijkste stap in het nieuw media-decreet van eind 2016 was echter de overheveling van 150 lokale FM-radiofrequenties naar de grotere mediagroepen.

Tot 2017 waren er meer dan 280 frequenties voorzien voor lokale radio. In het nieuw frequentieplan dat ‘de lokale radio versterkt’ blijven er slechts  131 frequentiepaketten over. De argumentatie daarvoor was dat in de praktijk al een groot deel van de 280 lokale frequenties in handen was gekomen van ketens.  Dat klopt maar was deels door de  Vlaamse overheid zelf in de hand had gewerkt via een decreetwijziging die de ketenvorming  (‘samenwerking’) expliciet toeliet waardoor de regulator niet kon ingrijpen.  In plaats van de lokale radio te versterken koos Gatz er in 2016 dus voor om de verloren frequenties definitief over te hevelen naar de ketens en mediagroepen via de creatie van een  nieuwe categorie radio’s de zogenaamde ‘netwerkradio’s die in handen zijn van die ketens en mediagroepen.  Mediagroep SBS in het bijzonder moest absoluut ook een radiofrequentie krijgen.  De netwerkradio’s zenden uit over het grootste deel van Vlaanderen zonder regionale, laat staan lokale, programmatie. Het zijn de-facto dus bijna gewestelijke zenders zoals Q-music.

Bart Caron: “De wetgeving zal moeten aangepast worden om nieuwe vormen van ketenvorming tegen te gaan.  Het werk zal voor een deel moeten worden overgedaan. Ook wetgevend.”

Continue reading →

VSA: voedselveiligheid overgelaten aan zelfregulering

Share

Dimitris Vtsikas, pixabay.com (vrij gebruik)

Derek Monroe doet het verhaal van zijn lokale supermarkt in de buurt van Chicago die het niet nauw neemt met de regulering op voedselveiligheid.

De inspectie registreerde al tientallen klachten maar verder wordt er geen actie ondernomen. De kern van het probleem zit bij het feit dat de inspectiedienst niet gefinancierd wordt met belastingsgeld maar door de supermarkten zelf.

De falende zelfregulering van de supermarkten  in de VSA doet denken aan de zelfregulering door  de financiële sector in Holland. Wie klachten heeft over de financiële diensten moet er naar  de Ombudsman die gefinancierd wordt door de sector zelf. De verzekeraars staken jarenlang een groot deel van de geprivatiseerde pensioenbijdrage van miljoenen werknemers en zelfstandigen in eigen zak. Nadat de Woekerpolissen in 2006 een publiek schandaal werden kwam het tot een compensatie door de verzekeraars. De  Ombudsman was een belangijke speler in het tot stand komen van die regeling die zeer voordelig was voor de verzekeraars. Het totaal verlies voor de verzekerden wordt op tientallen miljarden geschat.

Federaal aanklager VSA praat handelsoorlog naar hogere versnelling

Share

In april werd Yanjun Xu, een Chinese spion/ambtenaar, in België gearresteerd omdat hij zou geprobeerd hebben bedrijfsgeheimen te ontfutselen van GE Aviation en andere bedrijven die spitstechnologie leveren aan het Pentagon. Twee weken geleden werd hij door België uitgeleverd aan de VSA waar hij ondertussen aangeklaagd is.

We praten over de zaak met Derek Monroe. Hij wijst op een uitspraak van de openbaar aanklager,  Benjamin Glassman, die tijdens de zaal stelde dat “any attempt by other countries to grow companies at America’s expense is considered a threat to national security” . De stelling dat iedere steun door overheden aan bedrijven die concurreren met bedrijven uit de VSA als een bedreiging voor de nationale veiligheid aanzien moeten worden gaat veel verder dan bedrijfsspionage en maakt van de overheid de dienaar van de private bedrijfsbelangen. Enige vorm van overheidssteun aan bedrijven, ook Amerikaanse, is eerder regel dan uitzondering. De stelling van Glassman toepassen zou de handelsoorlogen van de VSA naar een hoger niveau tillen.

De uitspraak van Glassman is eigen interpretatie van de man en vooralsnog geen wet.

Jamal Khashoggi: de man die voor de verkeerde prins koos

Share

foto: wikipedia

Onze VS-correspondent Derek Monroe doet een boekje open over de in het Soedisch consulaat in Istanboel vermoorde Jamal Khashoggi.  Khashoggi  wordt in de westerse media geportreteerd als kritische journalist maar  was gans zijn leven een onderdeel van het Saoedisch establishent. Hij was de neef van wapenhandelaar Adnan Khashoggi en van  Dodi Fayed die in 1997 met Diana Spencer in Parijs verongelukte. Hij is ook de kleinzoon van van Mohammed Khashoggi, de lijfarts van de stichter van Soedie-Arabië.

Adnan Khashoggi was geen echte opposant maar viel uit de gratie van kroonprins en sterke man Mohammed Bin Salman (MBS) omdat hij geafilieerd was met de verkeerde prinsen, aldus Derek Monroe. Monroe refereert  naar het interview op Realnews met  As’ad Abu Khalil. AbuKhalil stelt dat Khashoggi zijn carriere begin bij Osama Bin Laden met wie hij volgens Abu Khallil tot mid jaren ’90 geassocieerd was. “Khashoggi schreeft nooit een slecht woord over het Saoedisch regime. Hij kwam in problemen door zijn relatie met prins Al-Waleed Bin Talal, één van de prinsen die vorig jaar in opdracht van MBS vastgezet werden. ”

Ondertussen is Meshal Saad al-Bostani, één van de mannen die moord op Khashoggi zou hebben uitgevoerd verongelukt in Saoedie-Arabië.

het Laatste Woord: de Burgerlijst, Be.One en Paars

Share

Het laatste woord vóór de verkiezingen van 14 oktober 2018 geven we aan de kandidaten van de partijen die nog niet vertegenwoordigd zijn in de Antwerpse gemeente- en provincieraden: De Burgerlijst, Be.One en Paars. Paars is een samengaan van de Piratenpartij en Volt.

Present:
– Christophe Cop, Koen De Voegt, Jelle Debusscher en David Van der Velde van Paars (Piratenpartij)
– Leen Schelfhout  en Kristel Sieprath van De Burgerlijst
– Karima Arektoute van Be.One

We hadden ook D-SA uitgenodigd  maar die waren niet geïnteresserd. Karima Arektoute is scherp voor d-sa: “Een partij die als eerste punt veiligheid heeft, en niet verkeersveiligheid, is geen centrumpartij maar rechts. D-SA is een project van de N-VA.”
USE en BDW zijn eerder entertainment dan politieke projecten en hebben we niet gevraagd. Meer info over de  conferences van BDW HIER.
Deel 1: Burgerlijst en Paars

Deel 2: Be.One en Burgerlijst.

Deel 3: Paars en Be.One

 

Volledig

De Grote Omarming punt 4, ‘Mobiliteit’: Peter Vermeulen (Ringland)

Share

De kapstok van het mobiliteits-gesprek met  Peter Vermeulen van Ringland is het Memorandum voor de Gemeenteraadsverkiezingen van de Antwerpse Oosterweel burgerbewegingen (Ademloos, stRaten generaal en Ringland).  De twee grote luiken van het memorandum zijn de modal shift met een substantieel verminderd autogebruik tegen 2030 enerzijds, en de volledige overkapping van de Antwerpse ring anderzijds.

“De volledige overkapping moet punt 1 worden van het bestuursakkoord van het volgend Antwerps stadsbestuur en van alle districten. Dat heeft impact op álle beleidsdomeinen.”

“We  weten allemaal dat we vandaag te veel verplaatsingen, en zeker teveel korte verplaatsingen, met de auto doen.; en die neemt  teveel plaast in. We moeten onze mobiliteit op een meer duurzame manier organiseren met beter openbaar vervoer en meer plaats voor voetgangers en fietsers. Dat kan de automobilist die zijn auto echt nodig heeft alleen maar voordeel opleveren.”

“Er is afgesproken om de mobiliteit op het niveau van de 33 gemeenten van de Antwerpse Vervoerregio te organiseren en die moeten allemaal meewerken aan die modal shift meewerken. Dat gaat lukken als de alternatieven voor de auto goed zijn. We zijn nu in werkgroepen per deelgebied van de regio aan het bekijken hoe de infrastructuur de komende jaren moet uitgebouwd worden.  De visie is er al en werd bekrachtigd door alle gemeenten. Naast de gemeenten worden ook De Lijn, NMBS en andere spelers betrokken. Wij pleiten voor een zo hoog mogelijk investeringsniveau en om een financieringsplan op te zetten. Niet alleen voor overkapping maar ook voor de infrastructuur die de shift moet mogelijk maken.”

“We zijn nu in werkgroepen per deelgebied van de Antwerpse Vervoerregio regio aan het bekijken hoe de infrastructuur de komende jaren moet uitgebouwd worden om de modal shift te realiseren tegen 2030.”

RC: Wat gaat daaruit komen? In Brasschaat willen ze geen tram naar Antwerpen.
PV: “Een terechte vaststelling . In het Masterplan van 2000 was ook al sprake van een modal shift. De discussie moet dus gevoerd worden. Men reageert soms ideologisch maar uiteindelijk is de zaak technisch en er moet rekening gehouden met een hiërarchie: je zet bussen in maar als een buslijn succesvol is dan kan die op een bepaald punt niet succesvoller gemaakt worden en moet aan een hoger niveau gedacht worden, namelijk de  tram. De investeringskost in tramlijnen is lager dan die voor een autosnelweg.” Continue reading →