Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Afghan Papers

Share

Enkele jaren terug voerde de overheid in de VSA een onderzoek naar de oorlog in Afghanistan waarbij de hamvraag was of de honderden miljarden wel goed besteed waren. De conclusie was dat dat niet het geval was.

Dat bleek pas onlangs toen de studie na drie jaar juridische strijd vrijgegeven werd aan  de Washington Post. Volgens onze correspondent in Chicago, Derek Monroe, hadden sommige militaire leiders in het Pentagon  de illusie dat het Afganistan-avontuur goed zou aflopen en wilden het daarom vastleggen voor  de toekomst.
“Het document toont hoe de regeringen onder Bush en Obama jaren logen over het doel, de uitvoering en de resultaten van de oorlog. Het niveau van onwetendheid en arrogantie is te vergelijken met wat tijdens de Vietnamoorlog gebeurd is, zoals gedocumenteerd  in de Pentagon Papers.

Door de politieke heisa rond de afzettingsprocedure van Donald Trump was er zo goed als geen media-aandacht voor het nieuws dat de langstdurende oorlog uit de geschiedenis van de Verenigde Staten  een mislukking is waarover de bevolking belogen werd; iets dat zowel de politieke spelers als de media niet slecht uitkomt. Monroe ziet in de publicatie mogelijks een zet van de geheime diensten tegen het Pentagon met wie het een machtsstrijd aan het uitvechten is.

Klimaatplan Vlaanderen: Verleiding

Share

Belgisch klimaatplan: klimaat.be

Er is een akkoord voor Belgisch klimaatplan voor de reductie van de niet-indutriële CO2 uitstoot. Dat gaat dan vooral over de emissies door (weg)transport, verwarming van gebouwen en landbouw.

“We zien vooruitgang  in het beleid voor de landbouwsector” aldus Sara Van Dijck van de Bond Beter leefmilieu. “Maar er is een tekort aan ambitie wat betreft de andere sectoren.”
Vlaanderen doet het slechter dan Wallonie en Brussel. “In Wallonie is er de intentie om met dde veschillende maatschappelijke spelers de ambitie verder te verhogen.”. Het Vlaams beleid is het slachtoffer van negatieve politieke campagnes opgezet door klimaatontkenners maar ook door de eigen politieke partijen. 
Met de andere Europese landen is overeengekomen dat ons land de uitstoot tegen 2030 met 35% zal verminderen ten opzichte van 2005. Dat doel wordt dan verder opgesplitst in een Vlaams, Brussels, en Waals deel,  volgens een confederalistisch model waarbij de centrale, federale,  overheid nog weinig bevoegdheden in handen heeft en vooral  de gewestelijke plannen ondersteunt maar niet stuurt.

De eerste versie van het plan die een jaar geleden al voorgelegd werd  kreeg een onvoldoende omdat de ambitie te laag zat maar ook omdat het document een onsamenhangende compilatie was van de verschillende plannen.
Sara Van Dijck: “Ook de nieuwe versie is een collage van de aparte plannen. Maar bovendien ligt de lat in het plan dat de Vlaamse regering nu voorgelegd heeft lager dan in het oorspronkelijk plan.”

Met de 32,6% verwachte reductie kan de doelstelling voor het volledig grondgebied  enkel gehaald worden dankzij de hogere ambities van de andere gewesten. Tot 26 mei werd een brede electorale campagne gevoerd   tegen klimaatactie,  omder druk Continue reading →

Wat te doen (in 2020?)

Share

National Unity Demonstration Against Racism and Fascism 2018, foto door Tim Dennel (foto overgenomen onder de Creative Commons License)

Een gesprek over de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk met Peter Veltmans (SAP, ACOD financiën) evolueert gaandeweg in een gesprek over waar het continent naartoe gaat. Over waarom fascisten scoren en waarom een anti-fascistische beweging broodnodig is. Als u één ding onthoudt van dit gesprek: organiseer u.

Actie ondernemen? Welkom op woensdag 8 januari 2020, om 19u in het bondsgebouw (Ommeganckstraat 47-49, 2000 Antwerpen)

De titel van dit stuk is uiteraard een knipoog naar Lenin, nvdr.

Verkiezingen in het VK

Share

Donderdag draaiden de verkiezingen uit op een denderende overwinning voor Boris Johnson . Anton Van Laer heeft de zaak van nabij opgevolgd.

Oplossing voor Antwerps zwerfvuil in zicht?

Share

foto: RC

Tot nu toe werden pogingen om statiegeld in te voeren  door de liberale partijen N-VA en VLD afgeblokt. Brussel is een initiatief gestart dat misschien een uitkomst biedt. Sam Voeten van CD&V legt uit.

Sam Voeten: “Statiegeld is een efficiënte manier om zwerfvuil van de straat te krijgen. Het probleem is dat partijen zoals N-VA en Open-VLD gestuurd worden door de lobby tegen het statiegeld, de verpakkingsindustrie. Mijn partij heeft statiegeld op Vlaams niveau op tafel gelegd  maar kreeg het niet in het regeerakkoord. (CD&V zit mee in de Vlaamse regeringscoalitie, nvdr) Dat is ontzettend jammer. Daarom heb ik het geweer van schouder veranderd.”

 “N-VA zal het verzet tegen statiegeld uiteindelijk opgeven. Nu ze zelf bevoegd zijn voor de netheid van de Antwerpse straten zullen ze inzien dat die taak niet zo simpel is  als ze dachten.”

Continue reading →

het Wapentransportdebat en de ingedommelde Gemeenteraadsvoorzitter

Share

foto: RC

Het derde debat over de Antwerpse wapendoorvoer naar Saoedie Arabië draaide uit op een vertoning waarbij de voorzitter in slaap gedommeld was en niet leek door te hebben wat zijn havenschepen aan het zeggen was.

Een gesprek met Ilse van Dienderen (Groen) en Sam Voeten (CD&V) over wapentransporten maar vooral over regels en omgang op de Antwerpse gemeenteraad.

Ilse van Dienderen: “Ik heb gemerkt dat de Voorzitter van de Gemeenteraad onderuit zakt in zijn zetel van zodra de oppositie vragen begint te stellen.”

Inhoudelijk blijft van het debat vooral de uitspraak bij van   havenschepen De Ridder (N-VA) dat ‘ het wel duidelijk is dat de Haven van Antwerpen geen  betrokken partij is’  bij de wapentransporten die vanaf haar kaaien vertrekken richting Saoedie Arabië.

Sam voeten: “Bij de start van een legislatuur wordt er vaak een nieuw reglement gestemd. Men kan perfect het initiatiefrecht en de vrijheid van de oppositie inperken met een gewone meerderheid.”

De respons kwam er op vraag van Peter Mertens (PVDA) nadat deelpremier Jan Jambon (N-VA) tijdens een recente parlementaire zitting erkend had dat de Vlaamse wetgeving alle partijen die weet hebben van wapentransporten naar oorlogsgebied verplicht omdat te melden. Net van die meldingsplicht probeert schepen Annick De Ridder zich al sedert het eerste debat in mei  te onttrekken om de wapentrafiek vanuit FN Herstal naar Saodie Arabie niet te bemoeilijken. Continue reading →

Antwerpse adviesraden voor vastgoedprojecten en milieu aan banden gelegd op basis van geheime evaluatie

Share

foto: RC

In november besliste het stadsbestuur om twee adviesraden in te krimpen of af te schaffen, op basis van een evaluatie die geheim gehouden wordt. Sam Voeten (CD&V) en Ilse van Dienderen (Groen) interpelleerden tijdens de gemeenteraad.

De adviesraden GECORO en  ADOMA adviseren het stadsbestuur over respectievelijk ruimtelijke ordening en milieu. Vooral de GECORO bracht in het verleden het stadsbestuur in verlegenheid met kritisch advies over stedelijke vastgoedprojecten. Het stadsbestuur beliste in november om de GECORO in te krimpen tot het wettelijk minimum, in omvang en bevoegdheden, terwijl de aviesraad voor milieu en duurzame ontwikkeling, ADOMA, verdwijnt.  Het stadsbestuur had bovendien nagelaten om te melden dat het de ADOMA zou afschaffen. Als klap op de vuurpeil doet verantwoordelijk schepen Annick De Ridder er alles aan om de resultaten van de evaluatie van de GECORO publiek te maken. Van de werking van de adviesraad over milieu en duurzame ontwikkeling is er volgens de gemeenteraadsleden zelfs geen evaluatie gebeurt.

Sam Voeten: “De audit moest het opodoeken van de adviesraden verantwoorden terwijl we in het rapport net lezen dat ze goed werk leveren. Dat was niet de gewenste uitkomst voor de schepen.”

 

RC: Het stadsbestuur heeft het niet over een afschaffing van ADOMA maar over een overheveling van de milieuadviesen naar de GECORO.
Ilse van Dienderen: “Men heeft een aantal expertises over duurzame ontwikkeling nu inderdaad ook in de GECORO gebracht maar eigenlijk schaft men daarmee de adviesbevoegdheid over milieu en klimaat af en dat resulteert in een democratisch deficit. ”

Ilse van Dienderen: “Door te dreigen om  rapporten in de toekomst zelfs voor de gemeenteraadsleden geheim te houden maakt schepen Annick De Ridder haar agenda duidelijk.”

Continue reading →

3,8 miljoen (niet) bespaard bij de politie

Share

foto: RC

Het  Antwerps stadsbestuur besliste in november om de samenwerking met de speciale eenheden van de federale politie, het DSU/POSA,  op te zeggen. “Niemand ontsnapt aan de besparingen , ook de politie niet”, aldus burgemeester De Wever.
Maar in werkelijkheid is er geen sprake van een besparing bij de politie want de 3.8 miljoen € die Antwerpen niet meer zal meebetalen voor de federale bijstand wordt overgeheveld naar de lokale politiewerking. Bovendien zal -een deel van- de uitgespaarde kost toch naar Antwerpen terugkomen.

De speciale eenheden werden ontwikkeld voor interventies in geval van zeer zware criminaliteit en terrorisme. De federale DSU dienst is de erfgenaam van Groep Diane die in 1973 opgericht werd.   De samenwerking met het federaal niveau kwam er nadat het lokaal Antwerps Bijzonder Bijstands Team (BBT) flaterde in de zaak Jonathan Jacob. In 2017 ging de Antwerpse BBT op in de lokale Protectie, Observatie, Steun en Arrestatie (POSA) eenheid van de federale politie.  BBT leden werden gedetacheerd naar  de POSA-eenheid  en  werden verder betaald door Antwerpen. Sedert 2017 moest de speciale nationale eenheid echter slechts 15 maal tussenkomen, maar de beschikbaarheid van het POSA team kostte Antwerpen wel  3.8  miljoen €, wat het stadbestuur nu deed besluiten om de detachering te beëindigen Continue reading →

Inspraak/Samenspraak #01: Hoe burgers bewegen in Frankrijk en België

Share

Eerste captatie van Inspraak/Samenspraak met Thomas Decreus (filosoof, DeWereldMorgen.be). Hij leidt ons in in de wereld van het sociale bewegen en maakt een vergelijking tussen bewegingen in Frankrijk en hier. Thomas vertelt ons ook meer over de gele hesjes beweging in Frankrijk.

In het eerste deel is er Inspraak en interviewen onze reporters Decreus. In het tweede deel is er Samenspraak als de zaal tussenkomt, vragen stelt of kritische commentaar levert.

Inspraak – Samenspraak zijn een reeks interactieve gespreksavonden waar we via creatieve vormen van inspraak en samenspraak met elkaar en experten in debat gaan over maatschappelijke, politieke en sociale onderwerpen waar mensen van wakker liggen. Door uitwisseling en dialoog willen we elkaar informeren, sensibiliseren en mobiliseren om actief te participeren in de publieke ruimte. Zo ondersteunen we het weerwerk tegen een samenleving waarin het beleid verzuurt, verhard en vervreemd van de menselijkheid en democratie en burgerschap lege dozen dreigen te worden.

Dit is een samenwerkingsverband tussen Climaxi Antwerpen, HART BOVEN HARD – Antwerpen, Elcker-Ik-Centum en Radio Centraal, dat tot stand kwam n.a.v. de gelijknamige vormings- en ontmoetingsdag, georganiseerd in maart 2019.

Blue Gate en Bluechem uit de startblokken- Schepen Claude Marinower en projectleider Guido Muelenaer

Share

Claude Marinower, Guido Muelenaer (foto RC)

Schepen  Claude Marinower is te gast in de studio voor een uitgebreid gesprek over Blue Gate, die uit de grond rijzende industriele zone in de oude petroleumhavan. Hij wordt bijgestaan door Guido Muelenaer, projectmanager van Blue Gate. Maar we starten met  het Stadspark en met  The Beacon.

De bevoegdheid over het stadspark werd overgeheveld naar de districten maar districtsburgemeesster Paul Cordy gaf vorige week aan dat de bevoegdheid  voor de waterbeheersing in het stadspark nog grotendeels bij de Stad zit.
Claude Marinower: “Het probleem van de droge vijver zeker tijdens deze legislatuur aanpakken. Er zijn al akties bezig en we hopen tegen eind 2021 opnieuw een behoorlijk niveau bereikt te hebben.”

Marinower over Blue Gate: “Blue Gate ligt op de grens van Antwerpen en Hoboken. Het wordt een paradepaard  op vlak van circulaire en duurzame economie. Op de Blue Gate terreinen komt Bluechem, een incubator voor duurzame chemie, die in het voorjaar van 2020 opent.  We zijn er van overtuigd dat een bloeiende economie kan samengaan met respect voor de planeet. Aan Blue Gate gaan jaren voorbereiding vooraf en op termijn zullen er drieduizend mensen tewerkgesteld zijn.”

Guido Muelenaer start met de historiek van de site: “Dat gebied werd oorspronkelijk in 1902 ontwikkeld als petroleumhaven. Dat was toen innoverend met toepassing van nieuwe technieken.  Doordat de grotere schepen niet meer zover (stroomopwaarts) geraakten op de schelde trokken de bedrijven geleidelijk weg, vanaf 1960 tot de jaren ’80. Er was toen nog geen ecologisch bewustzijn dus bleef een gebied met sterk vervuilde grond achter. Bovendien is de zone een polder en is er een overschot van water. Er is dus wel wat werk geweest om dat terrein weer in orde te brengen.”

“De totale oppervlakte van de zone is meer dan 100 hectare groot, het gebied dat wij ontwikkelen 63 hectare, 14 hectare daarvan is een groene corridor die ervoor moet zorgen dat de Hobokense Polder niet geïsoleerd geraakt. Tegen de Schelde, naast de Blue Gate site,  zit nog een stuk industrie die het gebied nooit verlaten heeft. Het vroegere Atap, nu IKO  (roofing fabrikant, nvdr), ook Alca Petroleum, Q8.  BP is onlangs vertrokken.  “

“Toen de bedrijven destijds weggetrokken zijn is alles blijven staan en  wat er stond hebben we moeten slopen, enkel de APC loods hebben we behouden en zullen we een nieuwe bestemming geven. De kost om het terrein te saneren en in orde te brengen is gigantisch en er waren in het verleden allerlei wilde plannen. Zo heeft men erover nagedacht om de tippelzone naar Petroleum Zuid te verhuizen, ook de Isvag-oven zou er ooit komen. Uiteindelijk ontstond rond 2000 het idee om er een duurzaam bedrijventerrein van te maken.”

Maar eerst moest er onderderzoek gebeuren en worden vastgesteld waar de vervuiling zat en hoe groot ze was. Daarna kon de sanering beginnen. Die werd in twee fasen opgedeeld en de eerste fase, een geboed van 18 hectaren  is ondertussen afgewerkt. De tweede fase van bijna 16 hectaren wordt nu opgestart.  De verwachting is dat tegen 2035 gans het gebied ingenomen zal  zijn met bedrijven. Continue reading →

Hong Kong

Share

Onze VS correspondent was onlangs in Hong Kong en doet verslag over de toestand. Hij ziet gelijkenissen met de volksprotesten in Europa, denkt niet dat protesten in Hong Kong gedreven  worden door de VS maar eerder door de enorme verschillen in rijkdom in de stad waar een tweekamerappertement 21 jaarinkomens kost. Verder viel hem het geweld op, van beide kanten. Monroe denkt dat China niet zal tussenkomen, tot het moment dat de protesten de geloofwaardigheid van Xi Jinping zouden aantasten.

District Antwerpen investeert in Fiets-en Wandelinfrastructuur.

Share

In de  meerjarenbegroting die het District Antwerpen maandag ter stemming voorlegt staat 25 miljoen ingeschreven fietsinfrastructuur. Burgemeester Paul Cordy (N-VA): “De 25 miljoen gaat naar het verbeteren van wegen met afgescheiden  fietspaden, bijvoorbeeld de as Stadspark-Park Spoor Noord. Maar daarbovenop wordt er in het centrum van de stad zes miljoen geinvesteerd in de aanleg van voetgangerszones en woonerven.”

De districten kregen bijkomende bevoegdheden maar ook extra budget, dat gaat van 11 naar 15 miljoen €.  Het district wordt ook verantwoordelijk voor het stadspark maar als het over de  waterhuishouding gaat in en rond het park dan blijft in de eerste plaats de Stad verantwoordelijk, aldus Cordy. “Dat is een complexe operatie maar er wordt aan gewerkt”.

Als de begroting maandag wordt goedgekeurd dan worden de plannen voor  fiets-en wandelinfrastructuur  gepubliceerd op de website van de stad.

“De Push Back van vluchtelingen uit Gaza ontkent realiteit”

Share

auteur: Wickey-nl – eigen werk

Mensenrechtenorganisaties melden  dat de push-back tegen vluchtelingen uit Gaza de spuigaten aan het uitlopen is.  

“Men laat de mensen tot 8 maanden en langer wachten in kampen vooraleer ze zelfs maar hun eerste interview krijgen. Na die lange procedure komen er dan bovendien zeer veel negatieve uitspraken op de asielaanvraag waarbij de redenen voor de weigering ook niet blijken overeen te stemmen met de realiteit. Men is er duidelijk op uit om de Palestijnse vluchtelingen uit te drijven. “, aldus Stien van Palestina Solidariteit.

“Er wordt gesteld dat Gaza veilig is  terwijl er de afgelopen dagen bij bombardementen door het Israelisch leger 34 doden gevallen zijn. Bij de vreedzame protesten aan de grens tegen de blokkade vielen al meer dan tweehonderd  doden. Waar de bommen vallen is het gebied even dichtbevolkt als Brussel. Er Continue reading →

Vlucht uit El Salvador

Share

Bron: VN (publiek)

Er is een verhoogde instroom naar Europa van vluchtelingen uit El Salvador.  De Lubbeekse politicus Theo Francken verklaart de toename door  bendes van mensensmokkelaars, zonder zijn beweringen te staven. We bellen met  Arthur Debruyne, freelance journalist voor onder andere MO en De Groene Amsterdammer.  Hij werkt en woont in Mexico en bezocht afgelopen  zomer El Salvador.
Naast het aanhoudend bendegeweld wordt de vluchtelingenstroom nu versterkt door de droogte die voor falende oogsten zorgt. Nadat de VSA, dat mee aan de basis ligt van de uitstroom,  de poort gesloten heeft lijkt de emigratie nu vanuit  de nieuwe wereld terug naar  oude te gaan.

Arthur Debruyne: “El Salvador heeft al jaren, samen met buurland Honduras,  te maken met een enorm probleem van bendegeweld en een belangrijk deel van de migratie is het gevolg van dat bendegeweld. Die bendes houden zich vooral bezig met afpersing, zelfs kleine straatverkopers moeten maandelijks beschermingsgeld ophoesten, doen  ze dan niet dan kunnen ze vermoord worden. Het moordcijfer ligt momenteel bijna op het niveau van tijdens de burgeroorlog. Er worden 70 tot 80 moorden per 100.000 inwoners, in Belgie zijn dat er 2 of 3. De VS ligt aan de basis van het geweld. Veel Salvadoranen zijn het land uitgevlucht tijdens de burgeroorlog die tot 1991 duurde. De meesten vluchtten naar de VS en velen kwamen in Los Angeles terecht, in wijken waar bendes actief waren. Toen hebben ze zelf bendes opgericht om zich te beschermen. Na de ondertekening van het vredesakkoord (in 1992, nvdr) zijn veel van de bendeleden terug uitgewezen naar El Salvador maar het land was helemaal niet klaar om die op te vangen. Bovendien circuleerden er door de oorlog heel veel wapens in het land, nog altijd trouwens. Daarnaast is er nog de armoede, het gebrek aan kansen,  allemaal factoren die ervoor zorgen dat bendevorming bestendigd wordt.”

“Sedert enkele maanden is de jonge Nayib Bukele president van El Salvador. Hij is de eerste die niet behoort tot één van de twee kampen van de burgeroorlog. Na zijn verkiezing ging het moordcijfer even naar beneden maar ondertussen zitten we weer op het ‘normaal’  peil. Het valt dus te bezien of hij iets zal kunnen veranderen.”

“Een tweede factor die de Salvadoranen doet emigreren is de klimaatverandering. Veel mensen overleven van wat ze zelf kweken maar dat wordt door de extreme droogtes van de afgelopen jaren steeds moeilijker.  De VS is de favoriete bestemming van de  Salvadoraanse vluchtelingen doordat een derde van alle Salvadoranen nu al in de VS woont. ”

Continue reading →

DOT in Crisis: Operationeel probleem of gaat er iets mis met de Antwerpse War on Drugs?

Share

Opnieuw problemen met de Antwerpse War on Drugs door een interne crisis bij het  Drugsondersteuningsteam (DOT).  Nadat vier leden  met hun klachten over de leiding naar voor kwamen werden de klagers overgeplaatst, waarna nog eens zes van de resterende elf leden opstapten. Pas nadat er ook met een staking werd gedreigd besloot de Antwerpse corpchef om de het hoofd van het DOT over te plaatsen.

“Ieder moet op zijn niveau doen wat hij kan. De CD&V ministers doen dat federaal en de Antwerpse burgemeester moet dat hier in Antwerpen doen.”

Volgens burgemeester De Wever gaat het over een typisch probleem binnen een operationeel politieteam ‘dat maar een heel klein deel vertegenwoordigt van de War on Drugs’. Bart De Wever op de gemeenteraad: “Het probleem is  indertussen al opgelost  want de leiding is vervangen en het team wordt opnieuw aangevuld. Er was trouwens, ondanks de crisis,   geen sprake van mindere prestaties van het team.” Maar De Wever erkent wel dat de War Against Drugs niet helemaal naar wens verloopt. Eerder waren er ook al problemen met de samenwerking tussen  de Antwerpse en nationale politie binnen het Kali-team. Het Kali-team was het blikvanger van het Stroomplan dat De Wever mee voorstelde begin 2018.   Goed anderhalf jaar later zegt de Antwerpse burgemeester dat hij vooral weinig bevoegdheden heeft in,  of bijgedragen heeft aan, het stroomplan.  Volgens hem zijn de problemen de schuld van de CD&V ministers die er ‘zich niet in de minste mate voor de drugproblematiek interesseren’. We bellen Nahima Lanjri  van CD&V voor een respons. Continue reading →