Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘BAM’

Manu Claeys over weggegeven gronden, Park Spoor Zuid en Peeters’ diepste draai

Share

De Vlaamse regering wil niet praten over de Antwerpse mobiliteitsknoop omdat  “het Milieu Effecten Rapport (MER) nog niet afgewerkt is”.  Maar een eerste versie van het MER is op 8 november klaar en ondertussen zijn de Vlaamse regering en het Antwerps stadsbestuur achter de schermen echter druk doende met  de   voorbereidingen van de aanleg van het project dat hun […]

Oosterweel-financiering: de Hogere Boekhoudkunde en de Blanco Cheque

Share

Met het zogenaamd “BAM-decreet” creëerde de Vlaamse regering in 2002 een vehikel (de BAM)  om de Oosterweel-verbinding te realiseren zonder dat het (direct) op de begroting zou wegen. BAM, die volledig onder de controle van de Vlaamse overheid  staat en politiek bemand is, werd voorgesteld als een de onafhankelijke partij die het project zou financieren en uitvoeren.  Europa ( INR […]

Meccano herfstcampagne

Share

Live in onze studio gaf Wim Van Hees vervolgens eerst een korte reactie op de stelling “Het Meccano-tracé is een vaag concept”, vanuit het kabinet Muyters om daarna in te gaan op het kostenplaatje van BAM: rare berekeningen van de extra-kost, lange-termijn-kosten qua natuurbehoud & volksgezondheid buiten beschouwing gelaten, en nog meer. Dit alles komt […]