Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Oosterweel-financiering: de Hogere Boekhoudkunde en de Blanco Cheque

Share

Met het zogenaamd “BAM-decreet” creëerde de Vlaamse regering in 2002 een vehikel (de BAM)  om de Oosterweel-verbinding te realiseren zonder dat het (direct) op de begroting zou wegen. BAM, die volledig onder de controle van de Vlaamse overheid  staat en politiek bemand is, werd voorgesteld als een de onafhankelijke partij die het project zou financieren en uitvoeren.  Europa ( INR en Eurostat) doorzagen de truuk echter.

In juli keurde het Vlaams parlement een herziening van het BAM-decreet goed die het mogelijk moet maken om het project te laten uitvoeren door NV Liefkenshoek.  NV Liefkenshoek is echter ook eigendom van de Vlaamse overheid. Dirk Peeters (Groen!) vraagt zich dan ook af of Europa het dit keer wel zal slikken: “dit is een schijnconstructie”.
Bovendien wil  de Vlaamse regering de Oosterweel-concessie aan de NV Liefkenshoek geven zonder andere offertes te vragen.
Verder vindt hij de neiging van de Vlaamse regering om alles via pps te financieren buiten de begroting een gevaarlijke piste, want de afbetalingen komen uiteindelijk toch terecht in de begroting.

Maar het meest onrustwekkend in de zaak is dat de Vlaamse Deelregering Vlaanderen volledig  borg laat staan voor de kost van het project. Het Rekenhof suggereert om op papier vast te leggen hoe ver die waarborgen gaan. De regering, bij monde van Minister Muyters, wijgert echter om dit te doen (zie 1e zin p44 van het verslag) en geeft dus een blanko cheque aan (de uitvoerder van) het project. Eventuele financiele lijken zullen  -door toekomstige bewindvoerders-   op de bevolking verhaald moeten worden; maar kunnen ook leiden tot een verlaging van de kredietwaardigheid van Vlaanderen.

Momenteel wil de Vlaamse regering de Liefkenshoektunnel zelf niet tolvrij maken omdat ze nog altijd een schuld van 200 miljoen meesleurt die men met de tolgelden wil afbetalen, aldus Dirk Peeters.
De herziening van het decreet dreigt  van de Liefkenshoektunnel echter nog tientallen jaren extra een toltunnel te maken;  want  NV Liefkenshoek met een concessie voor Oosterweel- en liefkenshoektunnels zal tol willen blijven heffen in alle tunnels. Een tolvrije Liefkenshoektunnel zou namelijk verkeer – en dus inkomsten- wegzuigen van de betolde Oosterweeltunnels.
Of hoe financiële bekommernissen het mobiliteitsbeleid volledig overschaduwen…

Dokumenten:
– Herzien BAM-Decreet: HIER
– Verslag zitting Parlement 4 Juli: HIER
– Advies Rekenhof: HIER

PS: Het  was in eerste instantie de bedoeling om de voormalige verantwoordelijke minister Dirk Van Mechelen te contacteren. Die stemde in met een gesprek, maar had zijn telefoon op het moment van de afspraak afgezet. Moeten we ons gevleid voelen?

0 Comments on “Oosterweel-financiering: de Hogere Boekhoudkunde en de Blanco Cheque”

Leave a Comment