Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘Egypte’

Update Egypte

Share

We belden naar Sharif Abdel Kouddous, betrokken bij het burgermedia-initiatief Mosireen in Egypte, voor een stand van zaken. Sinds het uitdrijven van twee protestkampen van moslimbroeders op 14 augustus, de bloedigste dag in de moderne geschiedenis van Egypte, wordt daar voortdurend geprotesteerd. Aangezien sinds november iedere niet-aangevraagde samenkomst van meer dan tien personen in het […]

Egypte: machtstrijd tussen elites

Share

We bellen Ludo De Brabander van Vrede over de toestanden in respectievelijk Syrië en Egypte. De aandacht is de laatste dagen naar Egypte verschoven maar de Syrische tragedie gaat gewoon door. De bevolking is de strijd duidelijk moe maar van vredesbesprekingen is er momenteel geen sprake en militair is er ook  geen oplossing in zicht. Ondertussen […]

Egypte: waar moet het naartoe?

Share

Het is nog niet in de sjakosj in Egypte. De roep om meer democratie van wat nu de eerste revolutie heet, werd door president Morsi niet echt beantwoord. De bevolking is helemaal voor of tegen zijn afzetting, veel dialoog valt er niet te bespeuren. Het ziet ernaar uit dat het leger momenteel de touwtjes stevig […]

Israëlische kijk op ontwikkelingen Midden-Oosten

Share

Deze week spraken we met Aviva Weisgal (57) uit kibbutz Har’el, Israël. Zij gaf een Israëlische kijk op de ontwikkelingen in Syrië en Egypte en op de houding van Israël tegenover Afrikaanse vluchtelingen. (We spraken Aviva eerder al in verband met het sociaal protest in Israël, in de zomer van 2011.)

de gebroken beloften van het Egyptisch leger

Share

Amnesty International kwam afgelopen week met een rapport naar buiten dat de mensenrechtenschendingen door het Egyptisch leger sedert de val van Moebarak uit de doeken doet.  Het begon nochtans goed want op 13 februari, juist na de afzetting van Moebarak, beloofde  de militaire leiding dat ze democratie, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid zou verdedigen. Het draaide anders […]

Verkiezingen en nieuwe grondwet in Egypte

Share

Helena Yacoubi vatte de afgelopen week haar journalistieke loopbaan aan in Egypte. We hebben het met haar  over de verkiezingen die er binnen 10 dagen zullen plaatsgrijpen en de rol van de Moslimbroeders. Verder over de  discussie rond de nieuwe grondwet en de anti-Israel betogingen.