Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘overstromingsrisico’

Rob Van de Velde: “Ik ben de discussie over de kaaienparkings beu”

Share

We hebben schepen Rob Van de Velde in de studio om het over de heraanleg van de kaaien te hebben. Ná Oosterweel is dit het belangrijkste project voor Antwerpen. Het is nodig voor de bescherming tegen overstromingen maar zal ook bepalend zijn voor het zicht en als gezicht van de stad in de toekomst. Er […]

Superstormen

Share

Tsoenami’s stonden na de ramp in Japan weer in de belangstelling. In onze streken zou een ramp vanuit de zee eerder veroorzaakt worden door een Superstorm. In het ergste geval zou een superstorm in de kuststreek duizenden doden kunnen maken en tientallen miljarden schade veroorzaken. Toon Verwaest van het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout legt uit wat superstormen zijn […]

Vlaanderen bezuinigt op beveiliging tegen overstromingen

Share

Na de overstromingsramp van 1976 kwamen onze overheden met het Sigmaplan voor de proppen, de Vlaamse mini-versie van het Hollands Delta plan.  Door middel van dijkverhogingen en gecontroleerde overstromingsgebieden moet een tweede Ruisbroekvoorkomen worden. 35 jaar later zal het plan, met 25 jaar vertraging, grotendeels uitgevoerd zijn. Het overstromingsrisico blijft echter veel te hoog (10 […]

de Schelde uitdieping

Share

Wim Van Gils van de Bond Beter Leefmilieu  geeft achtergrond bij de problematiek van de Schelde-uitdieping. Waarom moet bijvoorbeeld die  Hedwigepolder nu eigenlijk “ontpolderd” worden (= opengesteld worden aan de natuur)? Probleem is dat Nederland beslist heeft die beloofde ontpoldering niet uit te voeren. Dat brengt niet alleen de toekomst van de Antwerpse haven in gevaar, maar […]

Klimaatwijziging: droge monden en natte voeten in Vlaanderen

Share

We spreken met Patrick Willems van de KU Leuven over de gevolgen van de klimaatwijziging voor Vlaanderen. Afhankelijk van de gebruikte modellen en veronderstellingen  komt men tot verschillende resutaten, maar toch zijn er duidelijke trends: 1) Het zal minder regenen in de zomer, met ernstige impakt op de rivierdebieten en  gevolgen voor de waterbevoorrading en scheepvaart. […]

Wanneer bescherming tegen overstromingen?

Share

Ingenieur Ludo Corluy was meer dan dertig jaar aktief bij de dienst Zeeschelde (nu Afdeling Zeeschelde). Die houdt zich bezig met de tijrivieren in vlaanderen  (zie ook HIER). We hebben het eerst over de overstromingsramp van 1976.  Die was in de eerste plaats het gevolg van slecht onderhoud van de dijken. Daarna bespreken we het Sigmaplan dat, […]

Antwerpse stormvloedkering afgevoerd

Share

Op 10 november publiceerde Knack een opiniestuk (link HIER) van ingenieur op rust Ludo Corluy.  Hij stelt dat de aanleg van de geplande stormvloedkering over de schelde niet kan als de Oosterweeltunnel volgens de BAM-plannen aangelegd wordt. Antwerpen is dus afhankelijk van potpolders en dijken om overstromingen te voorkomen. Die dijken zijn maar liefst 4 meter minder […]