Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Sabam tarieven voor FM en internet radio

Share

We spraken met Greta Van Moer van Sabam over de auteursrecht- tarieven die aangerekend worden door Sabam. Enerzijds voor de klassieke FM uitzendingen en anderzijds voor de uitzendingen via het internet.
Wat betreft het internet gaat het over live uitzendigen, het zogenaamde “live streamen”, en ook over het de  “streaming on demand”.
“Streaming on demand” is het via het internet ter beschikking stellen van gearchiveerde uitzendingen die luisteraars dan kunnen herbeluisteren op aanvraag (=”on emand”). Dat laatste doet niemand in Belgie, juist door de hoge Sabam-kost. Die ligt  3700 (drie duizend zevenhonderd)  keer hoger dan in de Verenigde Staten.   

Auteursrechten zijn “exclusieve rechten” wat betekent dat auteurs in principe zelf hun tarieven mogen bepalen. In de praktijk komt het erop neer dat Sabam de tarieven bepaalt. Wijzigingen moeten gemeld worden aan het ministerie van economische zaken, die de toezichthouder is op beheersvennootschappen. Er is een tarievenwijziging geweest in 2004 op vraag van de radio’s en omdat er nieuwe spelers op de markt kwamen, zegt Greta Van Moer. Die tarieven zijn dan wel goedgekeurd door de overheid.

 FM-tarieven:
Het algemeen principe dat Sabam hanteert is dat de vergoeding in verhouding staat tot de omzet die gerealiseerd wordt. Bij de radio’s is dat een percentage van de reklameinkomsten maar er is een minimumvergoeding die gebaseerd is op het potentieel publiek en het aantal uren uitzending. Voor de niet-commerciele radio’s is ook een  minimumvergoeding van toepassing die gebaseerd is op het potentieel luisterpubliek en het aantal uren uitzending. Het “potentieel luisterpubliek” van niet commerciele radio’s houdt geen rekening met het commercieel karakter van wat uitgezonden wordt maar alleen met de inwoners binnen het zendbereik.
In Vlaanderen zijn er bijna geen niet-commerciele radio’s meer over. Er zijn nog wel een aantal kleinere onafhankelijke commerciele stations.

 

INTERNET-tarieven:
Tarieven voor “Live Streaming” en “Streaming on Demand”: zie HIER in pdf-formaat

Live-streaming
Voor de live streaming-tarieven kijkt Sabam naar het maximaal aantal simultane luisteraars.  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen radio’s al via de FM band uitzenden (“simulcast”) en radio’s die geen FM -uitzendingen hebben. 
Stations die al via FM uitzenden betalen 705€ per jaar (excl 6%btw) per jaar . Als, zoals voor centraal het geval is, het maximaal aantal luisteraars slechts een fraktie is van dat maximum, dan moet toch het volledig tarief betaald worden. Anderzijds betalen grotere stations met meer dan 250 luisteraars minder  voor de bijkomende luisteraars. Als tot 1000 duizend luisteraars gestreamd wordt moet er 1410€ per jaar betaald worden, oftewel 705€ extra voor de 750 extra luisteraars.

Stations die niet via de ether uitzenden betalen het dubbel, t.t.z. 1410€/jaar tot maximaal 250 luisteraars.
Kleine webradio-initiatieven van individuele personen (dus niet van vzw’s of andere organisaties)   betalen 705€ per jaar voor maximaal 25 luisteraars.

Het komt erop neer dat hoe groter het station is, hoe minder moet betaald worden per luisteraar.  Een hobbyist die 5 simultane luisteraars haalt betaalt jaarlijks 140€ per luisteraar, excl. BTW). Radio Centraal, dat geen 20  luisteraars haalt, betaalt  meer dan 35€ per luisteraar (705€/20).  Commerciele bedrijven die geld genereren via radiostations, a la Q-music of 4FM, betalen minder dan 2€ per luisteraar voor 750 luisteraars(1410€/750).
Sabam stelt dat een lineair tarief moeilijk kan doorgetrokken worden en dat commerciele stations ook via hun reclame inkomsten moeten betalen. Die belasting op die inkomsten staat echter los van het aantal internet-luisteraars. Dit betekent dus dat kommerciele stations via hun goedkopere internet kost een deel van de last op hun reclamegeld terugkrijgen. 

 

Streaming on demand / Archivering
Om een uur radio ter beschikking te stellen voor herbeluistering moet jaarlijks 141€ betaald worden. Indien een station dat 24 uur per dag muziek uitzend al zijn programma’s zou archiveren en ter beschikking stellen voor herbeluistering, dan zou dat station jaarlijks 1,2 miljoen€ aan auteursrechten moeten betalen (1,3 miljoen €, incl BTW). Streaming on demand per stuk (track) is nog duurder, in orde van 1€per track, per download.

In de VSA betaalt men 500$ per jaar voor de archivering van alle programma’s, onder de voorwaarde dat het aantal luisteraars beperkt gehouden wordt en dat het station geen commerciel gebruik maakt van die archieven. Met andere woorden, in Belgie   ligt de kost voor archiveren 3700 keer hoger dan in de Verenigde Staten.

De (kans op) verlies voor de gespeelde muziekanten stijgt naarmate de programma’s aan betere kwaliteit ter beschikking gesteld worden: Het is onwaarschijnlijk dat het kopieren van een stream van matige mono-kwaliteit het legaal downloaden zal verminderen. Het ter beschikking stellen van hoog kwalitatieve stereo opnames zou daarentegen wel tot een verlies voor de gespeelde artiesten kunnen lijden.
De auteursrechten die geheven worden door Sabam, worden echter niet gekoppeld aan de kwaliteit waarmee uitgezonden wordt; noch voor live streaming, noch voor streaming on demand.

1 Comment on “Sabam tarieven voor FM en internet radio”

  1. #1 embe
    on Oct 5th, 2008 at 12:27 am

    “De Redactie van Radio Centraal had een gesprek met Greta Van Moer van Sabam over de tarieven die radio’s moeten betalen, …”

    http://netlabelism.net/node/352

Leave a Comment