Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Vlaams parlement pleit voor ambitieuzere klimaatdoelstelling

Share

Deze week stemde het volledig  Vlaams parlement voor een resolutie die oproept tot een meer ambitieuze Europese klimaatdoesltelling.  Dit is niet symbolisch want het zijn de lidstaten die uiteindelijk bepalen of Europa haar engagement om de broekasgasuitstoot tegen 2020 te reduceren versterkt van 20% naar 30%.  Aangezien Brussel en Wallonie zich al achter het 30% doel geschaard hadden was het alleen Vlaanderen dat verhinderde dat Belgie dit deed (het gegeven Vlaanderen, Brussel en Wallonie zijn in de EU context niet relevant). Het is een publiek geheim dat deelpremier Kris Peeters de lokale energie-intensieve industrie meer genegen was dan de  Europese milieunormen en -doelstellingen.
Het probleem zit nu vooral bij Polen dat, om zijn kolenindustrie uit de wind te zetten, het enig EU land is dat weigert om verdere engagementen te maken op gebied van klimaat. 
Maar ook in de Belgische deelgebieden zal het bereiken van de klimaatdoesltelling niet met een intentieverklaring alleen verwezenlijkt worden. Vlaanderen is nu bezig met het opstellen van  een klimaatbeleidsplan dat strookt met de 20% ambitie en zelfs daarvoor zal men zijn nek toch moeten  uitsteken, zegt  Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu.

0 Comments on “Vlaams parlement pleit voor ambitieuzere klimaatdoelstelling”

Leave a Comment