Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Mobiliteitsplan van Antwerpen Hogerop: sloop de ring en vergeet R11bis

Share

Denktank Antwerpen Hogerop kwam op 7 januari met een volledig nieuw mobiliteitsplan naar buiten.

Of  misschien toch niet  volledig nieuw: Antwerpen Hogerop (AH) kiest ook, net zoals stRaten Generaal en Ademloos, voor het wegtrekken van het verkeer van  het stedelijk kerngebied, maar gaat daar wel verder in.

Zo stel AH voor om van de nieuwe stukken aut0snelweg een echte nieuwe ring te maken en de huidige ring bijna volledig af te breken waardoor een gebied ter grootte van de  Brialmontomwalling (600 hectare) vrijkomt voor stadsontwikkeling.  Ook zouden de toegangen tot het centrum  via Craeybeckx tunnel and E313/E34 verdwijnen.
Of de verkeerstromen naar het centrum  nog verwerkt geraken is nog niet aangetoond met  simulaties. In alle geval zal het ook nodig zijn om verder te investeren in openbaar vervoer.

Opvallend is ook dat AH voor de nieuwe Scheldeoververbinding een brug voorstelt in plaats van een tunnel. Daarmee wordt teruggegrepen naar het oorsponkelijk plan van de overheid. Dit werd geschrapt en de Vlaamse regering stelde uiteindelijk een (Lange Wapper) viadukt over de dokken aan de rand van het stadscentrum voor. Met de tracé’s van AH en stRaten Generaal zou een viadukt echter  wél technisch mogelijk zijn omdat er geen aansluiting is met een (Oosterweel) knoopunt aan de rechter Scheldeoever, en dus geen te steile helling in geval van een brug.

Verder maakt  AH de verbinding tussen E313 en E19 in het zuidoosten niet via de omstreden ondertunneling van de R11, maar wordt voorgesteld om het tracé verder zuidelijk door minder dichtbevolkt gebied te laten lopen via een boortunnel.

De investeringen in nieuwe tunnels zijn waarschijnlijk nóg groter dan voor de andere alternatieven.  Maar…”als je toch 7 miljard € gaat spenderen dan doe je dat beter op een goede manier en niet zoals de Vlaamse regering nu van plan is” stellen Ivan Boons en Bert Meuwis van Antwerpen Hogerop.

Wim van Hees van Ademloos vindt het werk van Antwerpen Hogerop zeer interessant omdat het, net zoals het Meccano-plan,  ook denkt aan oplossingen weg van het BAM tracé dat het verkeer in de stad houdt.  “Antwerpen Hogerop denkt, met het schrappen van de huidige ring, het verst door in die richting. Ik ben niet zeker dat het voorstel  de beste optie is, maar ik ga akkoord dat er rigoureus moet ingegrepen worden op de toegang van verkeer tot de stad.”

Links:
Rapport Antwerpen Hogerop- Nieuwe Ring en Groene Rivier (11MB)
– de tracés van BAM (Vlaamse regering), Meccano (Forum 2020/ stRaten Generaal/Ademloos), en Antwerpen Hogerop in jpg formaat HIER

0 Comments on “Mobiliteitsplan van Antwerpen Hogerop: sloop de ring en vergeet R11bis”

Leave a Comment