Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Waarom is de Fyra niet alleen onbetrouwbaar maar ook duur?

Share

De discussie rond de would-be hogesnelheidstrein Fyra tussen Brussel en Amsterdam draait momenteel rond de technische problemen met de treinstellen. Maar er is ook een probleem met de factuur. NMBS baas Marc Descheemaecker beweert dat de Fyra amper duurder is dan de oude Beneluxtrein, maar dat is nonsens volgens  Kees Smilde van TreinTramBus (TTB) en gaat alleen op voor een fractie van het aanbod.

De hoge kost van de Fyra wordt deels verklaard door het feit dat ze moet opereren op een commercieel model. Zo gebeurt de uitbating in België door een NMBS dochter die winst moet maken. De NMBS paste in België wél  bij voor de Beneluxtrein. Om de mensen te dwingen de hogere tarieven te betalen moest het alternatief van de Beneluxtrein dus verdwijnen.
Het afschaffen van de oude lijn gebeurde in 1996 ook met het in dienst nemen van de hoge-snelheidsverbinding tussen Brussel en Parijs, maar dat is een iets andere verhaal, stelt Kees Smilde omdat de afstand veel  groter was en de tijdwinst ook veel belangrijker. “Er  is behoefte is aan een ‘gewone’ trein waar  men niet verplicht wordt om op voorhand te reserveren. De kortere afstanden verantwoorden dit niet.”

De huidige technische problemen lijken ook de discussie over het financieel model open te trekken. In Holland is NS dochter “NS Highspeed” die Fyra uitbaat onder toezicht van de moeder geplaatst, en de parlementsleden hebben zich nu ook op het dossier gestort.
“In tegenstelling tot wat politici en spoorbazen zoals Descheemaecker beweren verbiedt Europa niet om een intercitydienst tussen verschillende lidstaten te subsidiëren. “

0 Comments on “Waarom is de Fyra niet alleen onbetrouwbaar maar ook duur?”

Leave a Comment