Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘R11Bis’

Gebermte in Mortsel

Share

In de voormalige spoorwegbermen van Mortsel gaat op 29/30 april week Gebermte door,  een cultureel evenement. Organisator Bart Pluym noemt het geen festival maar ‘een parade’.  “Dat doen we om de schaal te kaderen. ‘Festival’ roept associaties op met groots opgezette  evenementen terwijl dit kleinschalig en tijdelijk wil zijn. ” Voor de zeer diverse agenda […]

Oosterweel: Manu Claeys bereidt een bezwaarschrift voor

Share

Tot 14 augustus liggen de Oosterweelplannen, in een zogenaamd ‘GRUP’ , ter inzage voor in het FelixArchief  en in de Antwerpse Districtshuizen. “Dit is het allereerste moment waar je  als burger je mening kan uiten over wat de regering heeft beslist” zegt Manu Claeys van stRaten Generaal.  Claeys legt momenteel de laatste hand aan een […]

CD&V-Zuid alternatief voor R11bis

Share

CD&V in de Antwerpse zuidrand is niet gelukkig met de mobiliteitsplannen voor hun gemeentes. Meer bepaald de zuidelijke variant op de R11bis-link tussen E313 richting Luik en de E19 richting Brussel, die vorig jaar vanuit de stad Antwerpen op tafel gelegd werd is  hen een doorn in het oog. ” Onaanvaardbaar N-VA voorstel uit de stad” wordt gesteld […]

Manu Claeys over weggegeven gronden, Park Spoor Zuid en Peeters’ diepste draai

Share

De Vlaamse regering wil niet praten over de Antwerpse mobiliteitsknoop omdat  “het Milieu Effecten Rapport (MER) nog niet afgewerkt is”.  Maar een eerste versie van het MER is op 8 november klaar en ondertussen zijn de Vlaamse regering en het Antwerps stadsbestuur achter de schermen echter druk doende met  de   voorbereidingen van de aanleg van het project dat hun […]

Mobiliteitsplan van Antwerpen Hogerop: sloop de ring en vergeet R11bis

Share

Denktank Antwerpen Hogerop kwam op 7 januari met een volledig nieuw mobiliteitsplan naar buiten. Of  misschien toch niet  volledig nieuw: Antwerpen Hogerop (AH) kiest ook, net zoals stRaten Generaal en Ademloos, voor het wegtrekken van het verkeer van  het stedelijk kerngebied, maar gaat daar wel verder in. Zo stel AH voor om van de nieuwe stukken […]

Beverse gevangenis: Europa vraagt uitleg

Share

De Vlaamse deelregering  leverde een bouwvergunning af voor een nieuwe gevangenis in Beveren,  pal op het tracé van het Meccano mobiliteits-alternatief van Forum2020/stRaten Generaal (SG). De denktank/actiegroep vroeg  om de gevangenis 48 meter binnen het perceel op te schuiven.  De regering ging daar echter niet op in en verleende  een jaar geleden dus een bouwvergunning, echter […]