Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

De Antwerpse staart van het Dexia-debacle

Share

 

Het Antwerps stadsbestuur maakt 2,5 miljoen vrij  om een erfenis van het Dexia-fiasco af te handelen,  maar laat terzelfdertijd de belangrijkste Dexia-verantwoordelijken op post om de geïnvesteerde miljoenen te beheren.

Op 25 maart  stemde de meerderheid van de Antwerpse  gemeenteraad ermee in om  2,5 miljoen€  te pompen in Publi-T. Publi-T is een holding van de Belgische gemeenten  en de belangrijkste aandeelhouder van Elia, de eigenaar van het nationaal hoogspanningsnet.
De 2,5 miljoen zijn nodig als gevolg van het faillissement van die andere instelling, de Gemeentelijke Holding (GH). Die ging in 2011 over de kop door van het wanbeheer bij Dexia waarvan de GH een belangrijke aandeelhouder was. Aangezien de GH echter niet alleen in Dexia investeerde, maar ook  de belangrijkste aandeelhouder was van Publi-T werd ook bij Publi-T een gat geslagen. Daarom worden de gemeenten nu gevraagd om dit gat op te vullen en het aandeel van de GH in Publi-T over te nemen.

Mogelijks een interessante investering, aangezien de stad zich inkoopt in Elia aan een prijs die een stuk lager ligt dan de huidige beurskoers van het bedrijf. Voorzichtigheid is echter geboden: het risico op een tweede Dexia debacle mag dan wel klein zijn, het is zeker niet onbestaand.  Ook Elia is bezig met een internationale expansie, iets dat Dexia uiteindelijk de das omdeed. Elia lijkt zich vooralsnog  niet te buiten te gaan aan onverantwoorde risico’s, maar of dat werkelijk zo is en in de toekomst zal blijven zal mee bepaald worden door de controle door de bestuurders van Publi-T en Elia.

En daar wringt het schoentje: Het meest verontrustend  is dat de verantwoordelijken op gemeentelijk niveau voor het ten onder gaan van Dexia en de GH ook bij Publi-T en Elia mandaten hebben.
– Burgemeester van Zaventem  Francis Vermeiren (VLD) was Voorzitter Van de Raad van Bestuur van de GH en bestuurder bij Dexia.  Zelfs zijn hoge leeftijd (76) is niet aangegrepen om hem te vragen zijn mandaten neer te leggen:  Vermeiren  is vice-voorzitter  van de twee raden van bestuur van Elia, en ook nog bestuurder bij Publi-t.
– De tweede opvallen de naam is die van Antwerps CD&V schepen Philip Heylen.  De minzame Heylen, die tientallen mandaten heeft,  was in het Dexia tijdperk bestuurder bij de Gemeentelijke Holding. Maar bovendien was hij voorzitter van het Auditcomité – en dus hoofdcontroleur- van de holding. Antwerpen bezat voor 130miljoen € aan aandelen van de GH; door het faillissement werden die waardeloos. Nu is Philip Heylen bestuurder bij Elia en Publi-t.

Links:
– jaarverslagen gemeentelijke Holding: 2010  — 2011
– balansen Publi-T: 2010  — 2011
– Jaarverslag Elia: 2011
– Bijlagen gemeenteraad 25 maart. Dossier FINEA/Publi-t/Elia op pagina’s 42 tot 58: HIER

0 Comments on “De Antwerpse staart van het Dexia-debacle”

Leave a Comment